pátek 24. února 2012

Náhlá perspirace

Osvítil mne Duch Svatý a dostal jsem nečekanou inspiraci.

Jedním z témat blogu, k nimž mám rozhodně v úmyslu se opakovaně vracet, neb mne to baví, jsou argumentační chyby, tzv. logické klamy. Nikdy jsem nebyl plně spokojen s tímto překladem anglického "logical fallacy / fallacious argumentation", protože významová šíře původního výrazu v angličtině mi připadala mnohem širší.

Jenže čeština je krásná v tom, jak snadno krade cizí slovíčka a je flexibilní, a tak jsem se po přečtení debat na české wiki na toto téma rozhodl na svém blogu termitologii tohoto pojmu trochu rozšířit.

Do budoucna tedy budu vadné argumenty nazývat dvěma způsoby - původní "logický klam" budu používat pro případy, kdy je evidentní nebo je minimálně důvod se domnívat, že ten, kdo argument používá, si není vědom jeho logické nekonzistentnosti a chybnosti a používá jej tudíž v dobré víře, že je to argument správný. K tomu budu ale používat výraz "debatní faleš" pro ty případy, kdy je evidentní nebo je minimálně důvod se domnívat, že argument je použit především za účelem umožnit debatujícímu vyhrát debatu.

Například taková falešná analogie či šikmá plocha jsou povětšinou logické klamy, zatímco ad hominem a uzenáč jsou zase povětšinou debatní falše.

Třeba mě do budoucna napadne ještě nějaké další vhodné počeštění.

Žádné komentáře:

Okomentovat