Pravidla pro komentující

Zde jsou základní pravidla pro chování komentujících na tomto blogu. Zkusím být stručný a jasný.

1. Doporučení

Toto nejsou pravidla, jež budu nějak vymáhat, a trvat na nich, nicméně ušetří potenciální problémy.
 1. Dodržujte pravidla slušného chování.
 2. Při citaci nějakého externího článku netapetujte dlouhými kusy textu, pošlete jednoduše link a pár vět, aby se dalo najít podstatné.
 3. Nehádejte se. Hádky bez argumentů budu mazat.
 4. Nesnažte se mi doporučovat, o čem mám či nemám psát. Pokud se rozhodnu psát na přání, bude tu na to sekce.
 5. Chcete-li být bráni v debatě vážně, podepište se nějakým svým unikátním nickem a používejte jej v debatách stále. Anonymům nebude odpovídáno vážně.
2. Důrazná doporučení

Toto rovněž nejsou vymáhaná pravidla, ale nedodržování těchto doporučení má potenciál mne velmi vytočit, zejména jsou-li nedodržována opakovaně, a v tom případě mohu příslušného uživatele vykázat z blogu na pořád. Zcela určitě ale nebudu s lidmi nedodržujícími tato pravidla jednat moc dlouho vážně a s respektem.
 1. Žádný článek, byť sebedelší, nemůže pokrýt veškeré aspekty nějaké problematiky z časových i prostorových důvodů. Takže se vyjadřujte jen k věcem v článku a nevnášejte do komentářů věci, které v článku nejsou. A když řeknu, že jsem si něco nechal na jiný článek, tak neopakujte znovu, že jsem neřekl to či ono do podrobna.
 2. Kritizujte věcný obsah článku, ne to, co si myslíte, že si myslím. Nepřimýšlejte si slova, která jsem neřekl a nevynechávejte a nezaměňujte slova (zejména kvantifikátory) které jsem řekl. Když řeknu, že většina labutí je bílá, neznamená to, že tvrdím, že labutě jsou jenom bílé. Desatero interpretace by mohlo dodat rámcovou představu jak číst a interpretovat moje články.
 3. Nekritizujte způsob psaní a estetiku mého projevu. Když se vám nelíbí styl blogu, můžete číst jiný.
 4. Když řeknu, že jsem něco myslel jinak, než jak jste si to interpretovali, a dodám vysvětlení, akceptujte, že jste to špatně pochopili a/nebo já to původně špatně napsal. Nepokoušejte se mi říkat, že si myslím něco jiného, než co říkám, protože se vám tomu snáze oponuje. Slova nejsou dokonalá a je těžké vyjádřit svoje myšlenky tak, aby je někdo další pochopil. A je to tím těžší, že nejsem člověk zastávající či propagující černobílé názory jasně rozdělující problematiky na dva krásně oddělené protipóly, což bohužel většina lidí preferuje.
 5. Nesouhlasíte-li s něčím, podložte to fakty i s citací zdroje (nejlépe linkem). Na "osobní názory" ze školy Jedna Paní Povídala nejsem zvědav. Argumenty "nemáš pravdu a basta" nebudu brát vážně.
 6. Pokud nejste schopni dodržovat základní principy debaty a hodláte trvat na vyvrácených názorech či dopředu víte, že neexistují žádné důkazy, které by vás mohly přesvědčit o něčem jiném, než co už si myslíte, nekomentujte.
 7. Neopakujte jinými slovy to, co jsem řekl v článku v domění, že mi oponujete. Svědčí to o velmi nepozorném čtení.
 8. Vyvarujte se používání logických klamů.
3. Zákazy
Tato pravidla budu vymáhat. Buď mazáním komentářů, nebo banem nicku popřípadě i IP adresy, bude-li to nutné.
 1. Zveřejnění osobních informací o kterémkoliv členu blogu.
 2. Porušování zákonů ČR, například propagací nacismu či posíláním linků na kradený software.
 3. Prokazatelné lhaní.
 4. Používání cizího nicku za účelem diskreditace nebo vyvolání flame.
 5. Trollování, čili záměrné postování irelevantních provokativních postů např. za účelem vyvolání hádky.
Čtenáři vyloučení z komentování na blogu a důvod vyloučení:

Luke - prokazatelné lhaní
Danner - psaní irelevantních žvástů (trollování).
Host - irelevantní, s článkem nesouvisející ublíženecké off-topic nářky i po výzvě, aby to nedělal.
Lokustus - psaní irelevantních žvástů (trollování).