pátek 13. září 2013

Já to věděl (teda tušil)!

Když jsem minule zmínil, že na novinkách publikvali další příšerný článek o globálním oteplování, bylo to pouze na základě kurzorního čtení a předchozí zkušenosti.

Potholer54 shodou náhod dodal data potvrzující toto mé podezření:


Vypadá to, že Novinky zaměstnávají ještě línější "novináře" než jsem si původně myslel. Tohle už je podruhé za pár měsíců, co  jsem je přistihl, že obsah článku o vědě neověřovali ve vědeckých publikacích, ale evidentně se obsloužili u Daily Mail.

Děsím se představy, kolik lidí "věděcké" články na novinkách bere vážně, protože neumí anglicky a nemohou si tam napsané bláboly ověřit.

pondělí 9. září 2013

A pečení holubi tam lítaj do huby

Ve svém dosavadním rozebírání logických klamů jsem pomíjel, z čistě praktických důvodů, jednu skutečnost. Totiž tu, že 100% racionálně se rozhodující člověk neexistuje a lidé, kteří se tomuto extrému blíží, jsou psychopati. Zdravý mozek je náchylný k tomu vyvozovat závěry na základě některých logických klamů, protože v kontextu reality je s tím spojené menší riziko/náklady, než s opakem.

Nejtypičtějším příkladem je vyvozování obecných závěrů z osobní zkušenosti. Osobní zkušenost je nevyhnutelně omezená v čase a prostoru a tudíž nemůže být vždy univerzální a aplikovatelná šmahem všude. Přesno kdokoliv, kdo jako dítě sáhne na rozpálená kamna, usoudí i z této jedné zkušenosti, že to není dobrý nápad, a každý (s extrémně vzácnými výjimkami) z toho vyvodí obecný závěr, že sahat na rozpálená kamna bolí jeho i ostatní. A to i bez znalosti nebo alespoň zdůvodněné hypotézy mechanismu, který bolest způsobuje a replikace i bez znalosti toho, že tato zkušenost je prakticky univerzální mezi lidmi.

Sylogismus užívaný rodiči při výchově "Sáhl jsem jako dítě na horká kamna a bolelo to. Proto sáhneš-li na horká kamna. potomku nezdárná, bude to bolet i tebe." je z určité perspektivy vlastně neplatný, může zahrnovat logické klamy. Prvním klamem je post hoc ergo propter hoc, protože bez znalosti mechanismu popálení není možné říct, že bolest je skutečně výsledkem sáhnutí na horká kamna a ne nějaké jiné, náhodné veličiny. Druhým je a dicto simpliciter, protože bez znalosti zkušeností ostatních lidí se stejným fenoménem nelze vyvozovat žádný, ani probabilistický, závěr ohledně budoucí reakce nového jedince. Třetím je argumentum ad verecundiam, protože se očekává, že dítě akceptuje autoritu dospělého. Samozřejmě v mysli dospělého už jsou všechny podmínky pro vyvarování se logického klamu splněny, dospělý nepoužívá logický klam, nýbrž postuluje závěr na základě dlouhodobé zkušenosti a znalosti jak fungování světa, tak ostatních lidí. Dítě ovšem jeho výrok akceptuje (poté, co se spálí o kamna) ačkoliv tyto informace k dispozicí nemá - májenom svou zkušenost a výrok autority. A ač v mysli dospělého logické klamy nejsou, v mysli dítěte jsou všechny.

Výše zmíněné "chyby" mozkového softwaru jsou nezbytné, aby z člověka vůbec mohl někdy vyrůst fungující tvor. Bohužel umožňují i zneužívání ve formě indoktrinace, manipulace atd. do toho se teď pouštět nechci. Ovšem když takhle uvažuje ne dítě, ale dospělý, a to ve stylu "(ne)viděl jsem něco, proto to (ne)existuje" je na tragédii zaděláno.

Jednu takovou tragédii nám včera naservíroval, jako mnohokrát, kdosi v komentářích na novinkách, když se rozhodl veřejně prezentovat svou neschopnost myslet a používat google s plnou pompou a sebevědomím tak typickým pro tyto případy.
Že v zemi žijící z podstatné části z turismu nejsou prostittutky, tomu prostě nevěřím. Prostituce je sice v Chorvatsku nelegální, ale ne neexistující. Coca Cola má svou chorvatskou stránku a tím to zcela určitě nekončí, uřčitě se tam i prodává, protože produkty od Coca Coly prodává i Mc Donald's. A Mc Donald's má v Chorvatsku dvacet poboček. To je sice méně než v ČR, ale Chorvatsko má polovinu obyvatel oproti ČR a ČR si vede výrazně lépe v celé řadě ekonomických ukazatelů. Na neexistenci dopravních nehod v Chorvatssku nevěřím, protože co se týče úmrtí v důsledku nehody, jsou na tom hůře než my o téměř 50%. Jestli tam nikdo nekrade kanály a značky těžko říct, u nás se každopádně kradou více auta. Zato máme méně feťáků a menší relativní počet mladistvých vrahů.  A i když máme více lidí ve vězení, máme kratší průměrnou dobu odsouzení. Dalo by se dlouho analyzovat, v čem jsou rozdíly v kriminalitě a proč, ale v žádném případě není Chorvatsko zemí, kde se nekrade a určitě minimálně část oněch rozdílů je spojena s rozdíly v ekonomice a v legislativě.

Je to smutné, když se vší pravděpodobností dospělý a zcela normální člověk si je schopen sednout k počítači a demonstrovat světu, že jeho schopnost uvažovat nepřekročila adolescenci, a že jeho rozhled má poloměr od kořene ke špičce nosu. Ještě smutnější je, že mu to několik set lidí odkývá a nadšeně odkliká. Stačí místo klikání na plus párkrát kliknout na google a každý si může ověřit, že Jan Hazucha mele nesmysly.

A pak se divte, že málo píšu na blog. Z tohohle by jeden brečel. Ano, všiml jsem si posledních konspiracionistických výlevů bývalého prezidenta Klause s jeho nesvatým duem Jakl a Hájek, kteří euroskepticismus povýšili na eurohyperübermegaskepticismus. Všiml jsem si příšerně špatně napsaného článku o globálním oteplování, kde se opět prezentují názory namnoze nejmenovaných a každopádně extrémně výjimečných "vědců" jako kdyby měly stejnou váhu jako konsesus. Ale když vidím, kolik bez pardonů blců pod těmi články kýve, nemám nejen chuť o tom psát na blog

Když je podstatná část populace tak blbá, že není schopná ověřit si pár banálních faktů o Chorvatsku, pak bohužel není realistické očekávat, že budou schopní posoudít záležitosti globálního charakteru. Homo sapiens? Ani omylem.