pondělí 14. dubna 2014

Kýbl zkažených ryb

Lokutus, jak si jistě pravidelní čtenáři všimli, dostal ban. Příspěvek, který zkrze ban ještě prošel, než jsem všechno důkladně odklikal, jsem bez čtení smazal a nemyslím si, že bychom tím (jako lidstvo obecně a já konkrétně) byli ochuzeni o něco cenného. Pokud zkusí postovat pod jiným nickem (nebo někdo jiný stejně nesmyslným způsobem), podívá se na banhammer zespodu velmi rychle. Navzdory názoru některých, nemám trpělivost.

Rozebírat příspěvky zabanovaného uživatele může někomu připadat jako kopání do mrtvého koně, ale já to vidím spíše jako příležitost poukázat na skutečně zásadní argumentační chyby.

Poslední kapkou, která mne zvedla ze židle, byl kýbl smrdutých uzenáčů, který lokutus do topicu nasypal:
...Navíc, i v autobusu vám může nastat libovolná újma, vyplývající z velkého množství lidí. Můžete omdlít, můžete být v panice ušlapán, můžete být napaden nožem, okraden...
Tento konkrétní druh uzenáče mi nejen v souvislosti s touto problematikou byl prezentován už předtím a dokonce i potom, v debatách soukromých i veřejných, občas i lidmi, kteří byli ochotni nechat si vysvětlit, oč se jedná.

Nevím, jestli to má nějaký vlastní termitus technikus, ale dalo by se mu říkat uzenáč rovnicový, protože jej lze identifikovat za použití principu známého z matematiky, konkrétně z úpravy rovnic - chceme-li rovnici zjednodušit, z obou stran osekáváme to, co je na obou stranách rovnítka stejné, až dostaneme co nejjednodušší výraz, se kterým můžeme dále pracovat.

Například:
3(x+5)-60z=y+5(3-12z) => 3x+15-60z=y+15-60z => 3x=y

V druhém kroku bylo možné z obou stran rovnice  vyškrtnout +15-60z, protože obojí se nachází na obou stranách rovnítka. A nyní vidíme, v čemže spočívá rozdíl mezi levou a pravou stranou.

Zkusme to ještě formou tabulky (disclaimer pro některé: těžce zjednodušené a nekompletní tabulky, ilustrující princip a nenárokující si kompletní ani téměř kompletní výčet) vypisující nejrůznější rizika a omezení svobody zaměstnanců a návštěvníků mezi kuřáckou a nekuřáckou restaurací :
Kuřácká restaurace Nekuřácká restaurace
Hosté (rizika)
Ošizení personálem Požár
Smrad z jídelny Alergie na jídlo
Nekvalitní strava Protivný hostinský
Spadnutí stropu Smrad z jídelny
Nemoc ze špatně připraveného jídla Přepadení/krádež
Alergie na jídlo Určité omezení výběru podniku
Hluční sousedé Hluční sousedé
Smrad nemytého souseda Spadnutí stropu
Protivný hostinský Ošizení personálem
Přepaden/krádež Smrad nemytého souseda
Požár Nemoc ze špatně připraveného jídla
Kuřácké karcinogeny Nekvalitní strava
Určité omezení výběru podniku
Zaměstnanci (rizika)
Špatný plat Protivný nadřízený
Protivný nadřízený Špatný plat
Nevyhovující tým Nevyhovující tým
Špatná hygiena Špatná hygiena
Kuřácké karcinogeny
Když začnete v této tabulce škrtat, co je stejné v obou skupinách, zůstane vám nakonec jenom jedno - kuřácké karcinogeny u kuřácké restaurace.

Některé z oněch proměnných lze vážit  (například "Určité omezení výběru podniku", jejíž vážení bylo v podstatě celým obsahem článku Svoboda smradu), a v takovém případě debata o této proměnné má smysl. Je-li ale nějaká proměnná v obou množinách a není-li žádný objektivní důvod pro předpokládání jejího asymetrického vážení (což platí pro naprostou většinu proměnných v tabulce a všechny prezentované lokutusem), její vnášení do debaty jest vnášením irelevantního prvku, čili uzenáče. Je-li důvod pro předpokládání jejího asymetrického vážení a její relevance k jiné proměnné (v tomto případě kouření), patří se je alespoň rámcově zmínit.

Ze strany zaměstnanců (v tabulce nezohledněno) je jedna proměnná rovněž přítomná jenom na jedné straně pomyslné hranice - přibyde jeden nový zákaz k už existujícím. Tomuto jsem se věnoval v článcích Private property a Iluze svobody a komentářích u nich.

Přepadení, omdlení z přeplněné místnosti atd. jsou všechno všeobecná rizika, přítomná takřka ve všech životních situacích veřejného života a při diskuzi o jednom konkrétním riziku, které je přítomné jenom někde a někdy je lze tudíž ignorovat. Ironii skutečnosti, že řada takových rizik je běžně regulována/omezována zákony (přepadání lidí je zakázané a jsou limity pro to, kolik lidí smí autobus/restaurace/diskotéka přijmout atd.) už ponechám na úvaze každého zvlášť. Nicméně  tohle je důvod, proč jsem tyto uzenáče nazval zkaženými - už jsem zažil kvalitnější kalení debatních vod.

pátek 11. dubna 2014

Páteční pidivěc: jako pila

Tak jak jsem se tak hrabal na zahradě v kdečem, připomněl jsem si, jak dobré je nosit na některé práce rukavice. Už tak si  dost odřu prsty u prací, na něž rukavice nosit nelze.

Obrázek vlevo zobrazuje věc, před níž nás už kdysi dávno varovali ve školce. Dávejte si na to pozor, děti, prořízne kůži snáze, než by se zdálo. Zahrada je jich plná, tuhých, dlouhých, tmavozelených čepelí ostřejších než kdejaký šaršoun. A chlupatějších než yettiho nohy.

Od malička jsem se chtěl podívat zblízka, jak dalece je to pravda. Tedy o tom s tím pořezáním jsem nepochyboval, protože jsem už v té době měl osobní zkušenost. Ale nikdy jsem neměl příležitost si skutečně prohlédnout onu čepel důkladně zblízka. Až teď.

sobota 5. dubna 2014

Příliš pilné jaro

Dva týdny nebyla ani pidivěc, ani čmáranice. Důvod je sprostý - po abnormálně teplé zimě přišlo abnormálně brzy jaro, a všechno začalo abnormálně brzy růst.

Takže se posledních čtrnáct dní snažím seč to jde udržet krok (a nedaří se mi to) a udělat co je potřeba:
  •  Založit nový záhon jahod
  • U záhonu pro brambory kompletně vyměnit hlínu za zralý kompost (což jsem nestihl na podzim)
  • Založit nový kompost
  • Přeházet dvě kopky zrajícího kompostu (za posledních patnáct let se mi osvědčil čtyřhromádkový systém s dvou-tříletým cyklem používání - na jednu hromadu se háže bordel, dvě hromady zrají, jedna se používá a jsou očíslované, aby nedocházelo k záměně)
  • Přesadit bonsaje a budoucí bonsaje, než stromky příliš naraší a nebude možné jim prostříhat kořeny a korunu bez ohrožení na životě - s tímhle bodem mám momentálně největší potíže, stromků mám hodně, v různém stavu bonsajovatosti. Ještě že pro letošek jsem už předem plánoval zasadit jich řadu do volné půdy, aby zesílily. To ušetří trochu času.
  • Vyčistit zahradní jezírko a posekat rákos a orobinec.
  • Vyhrabat mech z trávníku, zasypat díry a rozhrabat krtince.
  • Ostříhat maliny.
  • Prořezat a naroubovat jabloně.
K tomu jsem se rozhodl, jak už jsem zmínil, zrekonstruovat podlahy v některých místnostech domu, takže když si sednu k počítači, většinou už stěží šilhám.

A to na všechny ty práce nejsem sám, sázení brambor, cibule a jiných poživatin obstarává otec.

Počasí je na práci dobré, ale jestli nezaprší, bude to všechno k ničemu. Nebudu mít čím zalívat...