sobota 20. srpna 2011

...a kosil bych Belgičany...

Památnou Rimmerovu větu z titulu jsem si vybavil, když jsem zjistil, že krátce po otevření blogu pro veřejnost se objevilo oněch pravidelných dvacetněco návštěv z Belgie, údajně ze šesti webových prohlížečů a tří operačních systémů.


K čertu s tím.

Diuný věc uviďáme.

Tak jsem blog znovu otevřel po cirka dvacetihodinové pauze. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv na nežádoucí návtěvy z Belgie. Třeba ano, třeba ne. Třeba to bude mít vliv i na intenzitu hurikánů v jižním pacifiku. Nic není nemožné.

úterý 16. srpna 2011

Věc veřejná.

Jeden z těch nejúsměvnějších "argumentů", jenž coby opozici nedávnému gay pride pochodu v Praze vypustilo z úst trio Hájek-Klaus-Bátora, bylo rčení zhruba ve smyslu "sexualita je věc soukromá a nepatří na veřejnost".

Což je excelentní příklad logického klamu mlžení významů. Slovo sexualita zahrnuje totiž v závislosti na použitém kontextu dosti širokou škálu věcí, z nichž sex je jen jednou podmnožinou, a sexuální orientace jinou. A zatímco sex je věc soukromá a homosexuálové i heterosexuálové se v tom namnoze shodnou (přičemž exhibicionisté a podobní existují v obou skupinách), sexuální orientace věc soukromá není a heterosexuálové jí na veřejnosti ostentativně ukazují, poměrně často, poměrně hlasitě, mnohdy i poměrně draze a čím důležitější osobnost, tím větší haló.

Nevěříte? Stačí podívat se na tenhle obrázek a zamyslet se.

pondělí 15. srpna 2011

Pořád diuný věc.

Netuším, oč jde, ale pravidelné návaly návštev z Belgie mi začínají lézt na nervy. Znepřehledňuje mi to statistiku návštěv bezpředmětnými návštěvami nějakého automatu čičo. Počkám do víkendu, a pokud to nepřestane nebo se nedozvím, v čem je zakopaný pes, zkusím blog na jeden den zavřít pro čtení pro nepozvané, a po 24 hodinách (plusminus autobus) ho zase otevřu. Tak abyčistě náhodou někdo nebyl překvapen (při své závratné návštěvnosti z ČR počítám, žeke čtyřem registrovaným mám ještě tak dva-tři neregistrované čtenáře :-) ) tak jsem se na to zatím nevykašlal a blog bude fungovat po neděli dál.

neděle 14. srpna 2011

Říkala si o to!

Nepochybuji o tom, že článek "Za útok mačetami může servírka, tvrdí romové" na novinkách obsahuje nějaké, možná i výraznější, nepřesnosti. Nicméně jádro je uvěřitelné a nejspíš i pravdivé.

Hodně, opravdu hodně moc lidí není schopno rozlišovat mezi příčinou a zodpovědností. Takzvané "přesouvání viny" je pak velmi, velmi častým jevem u řady lidí, když narazí na čin, který neschvalují, u člověka, kterého mají rádi (popř. u sebe). Excelentní příklad přesouvání viny se objevil i na tomto blogu u článku "Jsou homosexuálové normální?". Pár zestručnělých příkladů, jen pro úplnost:
  1. Za znásilnění si mohla sama, neměla se (oblíkat tak vyzývavě, opít, jít v noci do parku).
  2. Cikáni si za rasově motivované útoky mohou sami, nemají (krást, flákat se, dělat bordel).
  3. Homosexuálové si za odsudky mohou sami, nemají být tak (necudní, ostentativní).
  4. Může si za to sám, že mu ukradli auto, neměl (zapomenout klíčky v zapalování, parkovat na ulici, provokovat takovou zbytečně drahou károu).
A tak dále a tak podobně...

Přesouvání viny není ani tak logickým klamem, jako spíše psychologickým fenoménem vyplývajícím z kombinace kognitivní disonance v důsledku rozporu mezi tím, co je vnímáno jako špatné (krádež, násilný čin a pod.) a neochotou přiznat (většinou plnou, někdy i jen částečnou) vinu za toto špatné tomu, kdo se toho dopustil.

Prvky logického klamu to ovšem obsahuje rovněž, a to konkrétně volné zaměňování významů u vícevýznamových (polysémních) slov a výrazů. V tomto případě většinou slovního spojení "může za to", které v určitých kontextech naznačuje vinu a v jiných příčinu, a ještě v jiných obojí.

Zkusím to vysvětlit na konkrétním příkladu.
A: Za vytopení domu si může sám, neměl nechávat otevřená okna.
B: Za vykradení domu si může sám, neměl nechávat otevřená okna.

V prvním případě se nejedná o přesouvání viny, protože v procesu se nachází pouze jedna uvědomělá entita schopná kontroly svého činu - totiž majitel domu. Příčinou škody je v tomto případě živel, který nemá žádné vědomí a tudíž mu nelze přisuzovat vinu - vina je koncept vyžadující uvědomělost konání něčeho nepatřičného. V druhém případě se jedná o přesouvání viny - majitel domu sice projevil značnou neopatrnost a nedbalost, nicméně nedopustil se tím ničeho morálně ani zákonně špatného. Zloděj, i když měl usnadněnou práci, naopak musel stále učinit rozhodnutí a podniknout aktivní kroky k uskutečnění činu, o němž věděl, že je nezákonný a že někoho poškodí.


Asi nejvýraznější případ přesouvání viny jsem zaznamenal letos na jaře, když po spálení koránu floridským fundamentálním křesťanským pastorem Terry Jonesem zavraždil dav muslimských fanatiků v Afghánistánu 12 civilních zaměstnanců OSN. Následně nebylo výjimkou narazit na názory, že za tyto smrti může Terry Jones, protože neměl muslimy provokovat.

Je pravda, že provokace byla zřejmě Jonesovým úmyslem a že Jones je náboženský fanatik, kterému kape na karbid. Přesto morální zodpovědnost za smrti padá jen a pouze na hlavy mulláhů, kteří vyzývali k násilí a ne k ekvivalentní protestní akci (že je nenapadlo spálit bibli?) a na hlavy těch, kdo se k násilí nechali vyprovokovat a spáchali ho.

Přesouvání viny je člověku asi vrozené. Neznám jediného, který by se ho někdy nějak nedopustil. Nicméně to nic nemění na tom, že je to špatná, logicky i morálně nekonzistentní argumentace a neměla by se používat. A už vůbec ne v tak závažných záležitostech, jako je znásilnění, krádež či vražda.

neděle 7. srpna 2011

Diuná věc.

Od 4. srpna až dodnes s intervaly přibližně každých 8-10 hodin stránka obdrží nárazově 20-40 návštěv z Belgie, z asi pěti různých prohlížečů. S ohledem na časovou distribuci těchto návštěv nevěřím tomu, že se jedná o skutečné návštěvy blogu, spíše o nějaký automat. Pokud by někdo z návštěvníků blogu měl tušení, co to má znamenat, budu rád za jakoukoliv informaci, protože mi to vrtá hlavou.

Pozol, tygl!

V širším kontextu svého blogu i v užším kontextu s událostmi u článku Šílený Nor bych rád vysvětlil detailněji, co konkrétně jsem myslel větou "...propaguje ideologii, která je v řadě aspektů zrovna tak nebezpečná a zpátečnická - totiž křesťanství."

Začnu trochu ze široka vysvětlením konceptu nebezpečného zvířete. Následují tři skupiny nebezpečných zvířat:
  1. tygr, medvěd, vlk, kobra, žralok, štír
  2. pes, pavouk
  3. jelen, chobotnice, medůza, mravenec, stonožka

Zcela záměrně používám ne příliš systematicky i obecná jména větších skupin zvířat, a nikoliv jen jména konkrétních druhů. Zatímco u první skupiny takřka bez ohledu na druh bude každý při setkání s příslušným zvířetem automaticky předpokládat, že je zvíře nebezpečné, při setkání se členy druhé skupiny už si každý více nebo méně uvědomuje, že ne každé zvíře splňující definici je i nebezpečné. U třetí skupiny už málokdo ví, že vůbec nějací členové této skupiny nebezpeční jsou - např. že existuje smrtelně jedovatý druh chobotničky, medůzy i stonožky a některé druhy mravenců jsou schopné v hejnu zabít a zkonzumovat i slona, či svým kousnutím vyvolat život ohrožující alergickou reakci.

A to je to, co mají všechna tato zvířata společné - mohou vážně člověka ohrozit na zdraví a na životě, byť různou měrou a/nebo způsobem, a za různých okolností, čili s různou měrou statistického překryvu.

Vlka jsem dal do jiné kolonky než psa, protože tak jsou tato zvířata vnímána (Ač striktně vzato se jedná o jeden živočišný druh - domácí pes je výsledkem dlouhého šlechtění, jež začalo před desíti tisíci lety vlkem, a obě skupiny zvířat jsou dosud schopné vyprodukovat fertilní potomstvo mezi sebou. Současně genetická variace psů je převážně podmnožinou genetické variace vlků - s výjimkou mutací, jež se objevily pouze v psí linii po domestifikaci).

Obecně asi každý připustí, že mezi vlky a psy existuje určitý překryv v nebezpečnosti, ale - a i proto jsem je uvedl v různých skupinách - obecně lidé budou považovat průměrného vlka za nebezpečnějšího než průměrného psa. A tvrzení "pes je v řadě ohledů zrovna tak nebezpečný jako vlk" asi málokdo bude vehementně zpochybňovat. Začněme tedy detailnější vysvětlování mého stanoviska s těmito dvěma zvířaty.

Zkusím to za použití diagramů. Přeci jen není nad obrázek - jeden vydá za tisíc slov. Předem však říkám, že se jedná o hypotetické diagramy vysvětlující princip, nikoliv o přesné ploty pozorovatelných skutečností. Sice by šlo příslušné vlastnosti i ověřitelně kvantifikovat, ale vyžadovalo by to zpracování dat a experimenty dalece převyšující moje možnosti, a na principu vysvětlovaného by to nezměnilo ani ň, čili by to bylo zbytečné.

Vezměme nebezpečnost jako hypotetickou veličinu X s rozsahem od 0 (hlemýžď) do 100 (vetřelec) kde s velikostí veličiny úměrně stoupá pravděpodobnost napadení člověka a míra následků. Průměrnému vlku přiřaďme nebezpečnost 45 - nebezpečnost rozhodně nenulová, ale je dlouhá řada nepochybně více nebezpečných (silnějších) zvířat. Průměrnému psu přiřaďme nebezpečnost 35 - rovněž nenulová, ale rovněž ne z nejvyšších. Jako u každé nebinární vlastnosti v populaci v přírodě i u nebezpečnosti lze předpokládat tzv. normální rozdělení - tzn. v populaci se vyskytují zvířata nad i pod průměrem a jejich procentuální zastoupení se oběma směry snižuje podle tvaru Gaussovy křivky. Náš hypotetický diagram by tedy měl vypadat nějak takto.
Plocha křivky je v obou případech 100%, jednotlivé body křivky označují procento populace, jež má příslušnou nebezpečnost. Vrchol křivek je na průměru. Z obrázku je jasně vidět, že vlci jsou v průměru nebezpečnější než psi a mají křivku distribuce pro tyto vlastnosti mnohem užší - v podstatě neexistuje vlk s nebezpečností pod 22, ale ani s nebezpečností nad 68. Naopak u psů je určité procento populace s nebezpečností blížící se nule, 2,4% psů v tomto hypotetickém diagramu je stejně nebezpečných, jako průměrný vlk a mezi oběma množinami je výrazný překryv - ca 89*% psů je stejně nebezpečných jako 99,9% vlků. A v neposlední řadě - určitá promile psů je dokonce nebezpečnější, než i ten nejnebezpečnější vlk.

Pouhým šlechtěním byla distribuce vlastnosti rozprostřena do mnohem širšího spektra, než byla v původní populaci vlků. Přičemž nebezpečnost mezi psy variuje na dvou úrovních - na úrovni plemen šlechtěných za určitými účely, i na úrovni jedinců v rámci těchto plemen. Například takto.
V množině psů jsou nyní vyznačeny tři podmnožiny - čivava, vořech, vlkodav. Vořech zcela záměrně představuje typického psa (domestifikace vlků prošla právě stádiem "vořecha" než se začala šlechtit další plemena, zpětně mnohdy připomínající opět vlka) a má přibližně stejnou šíři distribuce nebezpečnosti, jako vlk - pouze posunutou o kousek níže. Čivava zase představuje podmnožinu psů s nebezpečností blížící se na jednom konci nule a na druhém nepřesahující 20 - sebeagresivnější čivava nepředstavuje pro dospělého člověka větší nebezpečí, než natržené lýtko. Vlkodav pak představuje psy nebezpečností částečně převyšující i nebezpečnost vlků a nikdy neklesající pod 50 - i sebemírnější vlkodav je potenciálně velmi nebezpečný a může člověka vážně zranit i jen tak mimoděk a vlastně nechtíc už jen prostě protože to je setsakra velké hovado.

Co když ale řeknu, že jelen je v řadě ohledů stejně nebezpečný, jako medvěd? Pak je pochopitelně třeba toto tvrzení interpretovat v kontextu reality - samozřejmě tím neříkám, že jelen stejně jako medvěd člověka sežere, když k tomu bude mít příležitost! A oponovat tvrzením, že jelen je obecně přeci jen méně nebezpečný než medvěd je pouhým vhozením uzenáče do debaty, neboť tvrzení nic takového nevylučuje - pouze naznačuje určitý překryv v nebezpečnosti obou zvířat. Třeba nějak takto.
Je to trochu kontraintuitivní, nicméně neexistuje jelen s nulovou nebezpečností. Jelen je mnohem rychlejší, silnější a těžší než jakýkoliv člověk a v případě napadení zvířetem nevyváznete bez minimálně modřin - je pouze různě obtížné zvíře vyprovokovat. Medvědovi se zase dá utéct či ubránit - sice to není snadné ani pravděpodobné, když už dojde na lámání chleba, možné to je. A medvědi se obecně zase až tak moc lidi lovit nesnaží. Takže tu "řadou ohledů" lze interpretovat pouze tak, že existují situace, kdy agresivní jelen člověka napadne a tato napadení končí stejně jako v případě napadení medvědem - zraněním, smrtí. A tyto ohledy na tomto diagramu konkrétně představují ca 0,3% jelenů, kteří jsou stejně tak nebezpeční jako ca. 4% těch nejmírumilovnějších míšů.

I když je pravda, jelen je velmi plachý býložravec, z tohoto chování existují výjimky. V říji je jelen nevyzpytatelný a agresivní a jsou zdokumentovány případy smrtelného napadení člověka - rána ostrými parohy do břicha či do obličeje, když je pohání nakrknutý metrákový sudokopytník není o nic méně nebezpečná, než kousnutí či facka od medvěda

Tímto je snad princip jasný - netvrdím, že jsou křesťanství a islám stejně nebezpečné. Tvrdím, že ani jedno není nulově nebezpečné, a že mezi nimi existuje výrazný překryv - a to dokonce spíše jako mezi vlkem a psem, než jako mezi jelenem a medvědem. A stejně jako u psa a vlka se tento překryv v historii měnil a vyvíjel, přičemž dokonce prošel stádiem, kdy skutečně obě ideologie byly ve svých nebezpečných projevech takřka identické. O tom ale detailněji jindy.

* Oprava 10.8.2011 19:20. Původní hodnota - 9% byla překlep, respektive vypadla mi osmička.

čtvrtek 4. srpna 2011

Ach ti zlí, zlí homosexuálové!

Nebudu chodit kolem horké kaše. Nemám rád Petra Hájka. Bytostně ho nemám rád. Považuji za další velkou skvrnu na už tak dost zašmudlaném štítě své rodné země skutečnost, že konspirační teorista a kreacionista v ní může zastávat tak vysokou funkci.

Ve svém posledním intelektuálním průjmu nepřekvapivě projevil naprosté nepochopení toho, proč se pořádají tzv. Gay pride pochody a projevil se jako dodatek ke svým jiným mentálním selháním jako totální bigot. A podle diskuze pod článkem, nejenže není sám, ale má i dost širokou podporu veřejnosti.

Zaujal mne nejprve tento příspěvek v diskuzi:

Sám o sobě by nijak zajímavý tedy nebyl, kdyby o pár příspěvků dále nebylo toto:

Co mi na tomhle vadí nejvíc, není evidentní homofóbie a bigotnost pana Hájka, ani potenciální společenská nebezpečnost pana Vacka. Vadí mi to, jak pan Grof zavírá oči nad evidentním problémem. Totiž nad tím, že evidentně plno lidí stále ještě proti homosexuálům něco a že je třeba s tím něco dělat.

Dále jsem diskuzi raději nečetl, už takhle se mi udělalo šoufl ze svých spoluobčanů.

Důvod existence gay pride pochodů spočívá právě ve zviditelnění sexuálních menšin veřejnosti. Nová generace dětí tak vyrůstá v prostředí, kde homosexualita není tabu - a až vyrostou, nebudou se tak nad homosexuálním párem držícím se za ruce či líbajícím se v parku pozastavovat o nic více, než nad heterosexuálním párem dělajícím totéž. A nebudou třeba páchat sebevraždy, protože je jejich spolužáci budou šikanovat jako "buzny". Jde právě o to, aby si lidé konečně zvykli, že nejsme všichni stejní a když někdo nenarušuje cizí svobodu, neměla by jeho svoboda být omezována.

Strachy z toho, že se homosexualita stane "moderní" a že to povede k vymření lidstva a podobné hovadiny mi nestojí ani za řádnou zmínku. A že mezi "multikulturalismem" a homosexualitou neexistuje žádná spojitost taky ne. Natož abych se pokoušel někomu vysvětlovat, že každý se v něčem odchyluje od normálu. Hájek a jemu podobní to mnohdy totiž moc dobře chápou - ale nechtějí. S těmito lidmi se nedá rozumně debatovat - jde jen doufat, že zmizí z veřejného života dřív, než stihnou napáchat větší škodu.

pondělí 1. srpna 2011

Ještě šílenější Nor?

Takhle nějak si představuji ideální opoziční příspěvek - stručný, jasný, uvádějící zdroj pro své tvrzení a tudíž mající skutečný potenciál mne o něčem přesvědčit.
DAP:
"Jen malá poznámka :
Breivik často publikoval pod pseudonymem Fjordman a považoval se zde sám za nevěřícího:
http://www.jihadwatch.org/2006/10/fjordman-thou-shalt-hate-christianity-and-judaism.html"
Nicméně je tu jisté nicméně.

Netvrdím, že se mi to vždy daří, avšak každopádně se snažím držet se svého vlastního desatera interpretace. A toto mi dává příležitost jeho princip a užitečnost demonstrovat mnohem lépe, než onen fiktivní příklad, jenž jsem si vycucal z prstu.

Po zběžném přečtení se zdá býti podstatný první odstavec článku.
As a non-religious person, but still one that acknowledges and respects the impact of Judeo-Christian thinking on Western culture, I have warned against naïve Christian compassion related to Muslim immigration, as well as a disturbing tendency among too many Christian organizations to ally themselves with Muslims, for "religious values" and against Israel. But frankly, the most useful allies Muslims have in the West more often than not tend to be found among the non-religious crowd.  

Coby člověk bez vyznání, avšak stále uznávající a respektující vliv Judeo-Křesťanského myšlení na západní kulturu, jsem varoval proti naivnímu křesťanskému soucitu vzhledem k muslimské imigraci, stejně jako neblahé tendenci mnohých křesťanských organizací brát muslimy jako spojence, z "náboženských důvodů" proti Izraeli. Ale upřímně, ti nejužitečnější spojenci muslimů na západě často pochází z řad bezvěrců.
Je tedy faktem, že o sobě Fjordman říká, že není věřící (Přikázání 1 učiněno zadost). Ovšem otevřeno zůstává, je-li Fjordman a Breivik jedna a tatáž osoba. A na to se zaměřím.

Při snaze učinit zadost přikázání 2 rychlá kontrola Breivikova manifestu ukáže, že se tam jméno Fjordman vyskytuje 111. Uff. Nechce se mi, ale je nutno se na ně podívat na všechny.

38 krát se toto jméno Fjordman vyskytuje ve slovním spojení "by Fjordman", z toho 36 na začátku delších textů (čili ve významu "od Fjordmana" coby autora textu - mimo jiné cituje celý článek, na nějž sem poslal odkaz DAP), na jejichž konci je vždy link na nějaký článek na původním Fjordmanově blogu, a 2 krát se tam toto slovní spojení vyskytuje uprostřed delšího textu (ve významu "Fjordman řekl/napsal"). To nevypadá, jako kdyby Breivik citoval sebe, nýbrž jakoby jednoduše citoval Fjordmanovy články v plném znění a nebo se odkazoval na nějakou jeho ideu, která se mu zalíbila.

41 krát se jméno Fjordman vyskytuje coby součást linku.

Po odstranění těchto zbývá 32 referencí. První z nich je tato:
The reason why authors on the Eurabia related issues/Islamisation of Europe - Fjordman, Spencer, Ye’or, Bostom etc. aren’t actively discussing deportation is because the method is considered too extreme (and thus would damage their reputational shields).

Důvod, proč autoři v záležitostech vztažených k Eurabii/islamizaci Evropy - Fjordman, Spencer, Ye'or, Bostom atd. nediskutují aktivně deportaci, je protože ta metoda je považována za příliš extrémní (a tudíž by jim pošpinila čistou reputaci).
I další reference na Fjordmana jsou vždy ve třetí osobě. Nejzajímavější je tato (cituji jen podstatné):
Q: Who is your favourite contemporary author and why?
A:
That would be Fjordman........Many have asked if I am Fjordman, but this is obviously not the case. To be honest, I had no idea who he was until I was six months into my current compendium "2083"...

Otázka: Kdo je tvůj oblíbený současný autor a proč?
Odpověď: Fjordman... Mnozí se ptali, jestli jsem Fjordman já, ale to evidentně není ten případ. Upřímně řečeno, neměl jsem vůbec tušení, kdo to je, dříve než jsem už šest měsíců pracoval na tomto svém kompendiu "2083"...
Pochopitelně není nemožné, aby byl Breivik natolik narušená osobnost, aby ve svém narcismu citoval sám sebe ve třetí osobě. Jsou zdokumentovány takové případy a těžko říct, jak moc kape na karbid člověku, který jde a s chladnou hlavou střílí nevinné děti. Avšak nikde se ve svém traktátu nezmiňuje o sobě coby osobě bez vyznání. I pokud nebudu vůbec brát v úvahu rozpor mezi Fjordmanovým prohlášením "coby osoba bez vyznání" a Breivikovým "považuji se za 100% křesťana" (Přikázání 4) v žádném případě z tohoto nelze usuzovat, že Breivik a Fjordman jsou jedna a tatáž osoba. A dle Přikázání 5 jeho možný narcismus a narušenou osobnost nemohu brát v úvahu - bylo by to přimýšlení si věcí, které data neříkají, a navíc by se jednalo o definici v kruhu a tudíž logický klam (Fjordman = Breivik protože Breivik je narcista citující sám sebe ve třetí osobě => Breivik je nevěřící, protože Fjordman o sobě říká, že je nevěřící = a zpátky na začátek kolečka....).


Ovšem nechtěl jsem se ukvapit (Přikázání 6) a přijal jsem tedy pracovní hypotézu, že Breivik by mohl být Fjordman, protože i když jí data přímo nenaznačují, ani ji přímo nevylučují (Přikázání 7 - jakžtakž). A protože testem hypotézy je vždy snaha ji znehodnotit, podíval jsem se, jestli najdu data, jež by tak mohla učinit (Přikázání 8).

Nebylo nijak těžké je najít. Například na blogu "Gates of Vienna" (Brány Vídně) autor Baron Bodissey, který údajně Fjordmana osobně zná, popírá jakoukoliv spojitost mezi ním a Breivikem. Blog obsahuje i dvojjazyčný článek údajně napsaný samotným Fjordmanem. Cituji podstatné.

No, I have never met Anders Behring Breivik in my life. He doesn’t even know what I look like.

No, I had absolutely nothing whatsoever to do with the massacres that took place on Friday in central Oslo and at Utøya. I was nowhere near the scene. I was planning to go and watch a movie at a local cinema with a family member when I got a message that a massive explosion had rocked central Oslo. From that moment on, I was liveblogging along with nearly a dozen different people at Gates of Vienna until after the assumed shooter had been caught at Utøya.

 
Ne, nikdy v životě jsem Anderse Behringa Breivika nepotkal. Neví ani, jak vypadám.

Ne, nemám absolutně nic co do činění  s masakry, jež se udály v pátek ve středu Osla a na Utoyi.Nebyl jsem ani nikde poblíž. Plánoval jsem s členem rodiny návštěvu biografu, když jsem dostal zprávu, že obrovská exploze otřásla středem Osla. Od té chvíle jsem naživo blogoval spolu s téměř tuctem dalších různých lidí na Gates of Vienna až i po chycení předpokládaného střelce na Utoyi.
A v neposlení řadě i samotná stránka "Jihad Watch", z níž čerpal DAP, mluví o Breivikovi a Fjordmanovi jako o dvou odlišných osobách, i když v citaci jiného článku:

While Mr. Breivik’s violent acts are exceptional, his anti-Islamic views are not. Much, though not all, of Mr. Breivik’s manifesto is inspired by a relatively new right-wing intellectual current often referred to as counterjihad. The movement’s roots go back to the 1980s, but it gained substantial momentum only after 9/11. Its main home is the Internet, where blogs like Jihad Watch, Atlas Shrugs and Gates of Vienna publish essays by writers like Robert Spencer, Pamela Geller, Bat Ye’or and Fjordman, the pseudonym for a Norwegian blogger. Mr. Breivik’s manifesto is replete with citations of counterjihad writers, strongly suggesting that he was inspired by them. 

Zatímco násilné čina pana Breivika jsou výjimečné, jeho protiislámské názory takové nejsou. Mnoho z, ačkoliv ne vše, Breivikova manifestu bylo inspirováno relativně novým pravicovým intelektuálním proudem často nazývaným opozice džihádu. Kořeny tohoto hnutí sahají až do osmdesátých let dvacátého století, ale dostatečnou váhu získalo až po 9 září 2001. Jeho hlavním domovem je internet, kde blogy jako Jihad Watch, Atlas Shrugs a Gates of Vienna publikují eseje od autorů jako Robert Spencer, Pamela Geller, Bat Ye'or a Fjordman (pseudonym Norského bloggera). Breivkův manifest je plný citací autorů z opozice džihádu, silně ukazujících, že se jimi nechal inspirovat.

Tomu, že by Breivik a Fjordman byli tatáž osoba nenasvědčuje jediný fakt, a to včetně Breivikova vlastního textu, naopak, jsou fakta, jež tomuto přímo odporují. Podle devátého přikázání je tedy nutno hledat jiné vysvětlení - Breivik je někdo jiný, a Fjordmanovým textem se pouze inspiroval pro některé své myšlenkové pochody (ale nikoliv pro svůj násilný čin - Fjordman údajně násilí nikdy nepropagoval a jeho čin odsuzuje a já nemám důvod mu nevěřit). Říkat něco jiného by bylo v rozporu s přikázáním desátým, tím zastřešujícím a klíčovým.

Dobrý pokus. Ale stále vše nasvědčuje tomu, že byl Breivik pomýlený nebezpečný psychopat a věřící křesťan.