pondělí 19. září 2011

Zas.... Belgičani.

Počet fiktivních návšev z Belgie už zcela přehlušil jakékoliv reálné návštěvy z České republiky a mám důvod se domnívat, že belgické vyhledávání má negativní vliv na rating stránky na českém google.

Z čehož vyplývá drobná prosbička na čtenáře blogu - pokud znáte někoho, koho by to tady mohlo zajímat (jakože jsem si vědom toho, že píši velmi úzkoprofilové články a velmi sporadicky) nestyďte se můj blog bezostyšně propagovat. Třeba těch šedesát až sto návštěv nějakého bota z Belgie jednou trumfnou skuteční čtenáři z masa a kostí.

Pán je autorita!

Když jsem kdysi hanil laické neinformované názory, neměl jsem na mysli jen názory Frantů Vopršálků z Horní Dolní. Nikdo nikde není univerzální odborník na všechno a polyhistoři už dávno vymřeli. Objem lidského vědění dalece přesahuje kapacitu jednoho lidského mozku a čím větší odborník, tím užší většinou oblast jeho znalostí. Zatímco středoškolský učitel biologie ví alespoň něco téměř o všech zvířátkách a kytičkách českých luhů a hájů, akademik s tasemnicí z písmenek před i za jménem bude vědět téměř všechno například o embryonálním vývoji dešťovek, ale nepozná lišku od mývala.

Problém nastane, když nějaký takový akademik začne svou nespornou autoritu v jednom oboru aplikovat i mimo oblast své expertízy. Je úplně jedno, že má vyšší vzdělání, vyšší IQ, vyšší (pravděpodobně) výplatu a více obecných znalostí (pravděpodobně) než automechanik. Když přijde na opravu auta, je rozhodně vhodnější řídit se radou automechanika, než radou akademika.

Takhle prezentovanou tuto logiku chápe snad většina lidí. Existuje bohužel pár oblastí, kde to tak nefunguje, a dnes nám novinky neservírovaly další perla článek o jedné z nich - globálním oteplování. Zde je každý sám sobě expertem, až je mi z toho někdy smutno.

Já tedy vůbec nepochybuji o tom, že pan Ivar Giaever je mnohem inteligentnější a vzdělanější než já. Věřím i tomu, že je mnohem vzdělanější a inteligentnější, než většina klimatologů. Ale to je v konečném důsledku úplně jedno, protože klimatologie není jeho expertíza, a i kdyby byla, 97% klimatologů je na základě dat přesvědčeno, že globální oteplování je způsobeno nebo silně ovlivněno lidskou činností a někteří z nich se mu určitě intelektem minimálně vyrovnají. A i z oněch zbývajících celá 2%  si jen "nejsou jistí" jestli je globální oteplování způsobeno člověkem a jen 1% lidský vliv rovnou popírá.

Přičemž klimatology tvrdící, že globální oteplování vůbec neexistuje, by asi bylo asi velmi těžké najít. Já se o to ani nepokoušel.

Závěrečný odstavec článku je pak skutečná "perla" moudrosti:
"Jsem z Norska, měl bych se opravdu bát, že se trochu oteplí? Já jsem bohužel starý muž. Slyšeli jsme mnoho podobných varování o kyselých deštích před 30 lety a ozonové díře před 10 lety a odlesňování, ale lidstvo je stále tady, " prohlásil Giaever a dodal: "Globální oteplování se stalo novým náboženstvím. Často slyšíme o tom, kolik vědců jej podporuje. Ale počet není důležitý: důležité je pouze to, zda jsou jejich tvrzení správná. My ve skutečnosti nevíme, jaký je skutečný vliv na globální teplotu. Existují lepší způsoby, jak utratit peníze."
Udivuje mne, že tak inteligentní člověk může z úst vypustit takovýhle blábol a nestydět se. Podívejme se na to, proč je to blábol, trochu detailněji:

1) Logický klam dicto simpliciter hned v první větě. Globální oteplování se jmenuje globální právě protože to není jen o Norsku. A i kdyby to pro Norsko znamenalo zlepšení, lidé a ekosystémy v příbřežních nízko položených oblastech a oblastech už nyní pravidelně sužovaných suchem a horkem mají také právo na život. Nehledě na to, že existují vážné hypotézy o tom, že globální oteplování by mohlo narušit Golfský proud a tím pádem přinést konkrétně v Norsku lokální ochlazení - respektive mnohem extrémnější chladna v zimě a extrémnější horka v létě. Na každý pád přání pana Giaevera aby v Norsku bylo tepleji, lze sice chápat, ale nelze na jeho základě činit globální rozhodnutí a už vůbec to nemá vliv na realitu.

2) Kyselé deště způsobily i jenom v naší malé zemi odumírání celých hektarů lesa, které jsou dodnes poškozené a oslabené. Bagatelizovat problém, který dlouhodobě poškodil životní prostředí ve většině zemí Evropy a mnoha lidem v postižených oblastech zničil zdraví, je jednoduše projevem hlouposti. A vyřešit problém pomohly regulace emisí oxidů síry povinným zavádění odsiřovačů a kontroly paliv na obsah síry. Totéž ozónová díra. Způsobila velké starosti, i když naštěstí asi ne tak velké problémy - ale že existovala a existuje, to je prokázaný fakt. Stejně tak, jako to, že ji zřejmě způsobily lidmi produkované freony a že začala mizet po zavedení jejich regulace. Rozhodně ani jedno není dobrý argument pro skepticismus proti globálnímu oteplování, naopak, obojí je spíše ukázkou toho, jak lidmi vytvořený problém mající potenciálně silný negativní dopad na životní prostředí může mnohem rychleji vzniknout, než jej lze pomocí regulací vyřešit a neutralizovat. A současně obojí je ukázkou toho, že mezinárodní dohody o omezení emisí a hledání technologií příznivějších životnímu prostředí skutečně mohou fungovat a potenciální katastrofu odvrátit nebo alespoň snížit následky.

3) Dále z toho, že ani kyselé deště ani ozónová díra lidstvo nevyhubily, vůbec nevyplývá, že by snad ani jedno nebylo nebezpečné, natož že by globální oteplování nebylo nebezpečné. Bubonický mor lidstvo taky nevyhubil, a těžko by se našel duševně zdravý člověk, který by tvrdil, že je to neškodná rýmečka. Jsem skutečně udiven, že člověk takového intelektu je schopen z úst vypustit takto ukázkový non sequitur a myslet ho vážně. Ještě tak kdyby to bylo ve skeči od Monty Pythonů, tam se takováto argumentace hodí. A nebo k některému z  hospodských expertů na teorii všeho, od těch jsem na to taky zvyklý.


4) Skryté ad hominem označením globálního oteplování za náboženství a tudíž nepřímé označení každého zastánce teorie za iracionálního. Ne, že by nebyli lidé, kteří k tomu tak přistupují - jsou "ochránci přírody" - a není jich bohužel zanedbatelné množství - co o přírodě ví kulové a jsou zcela imunní jakékoliv racionální argumentaci a důkazům, jestliže nesouhlasí s jejich oblíbenými názory (zejména ekovegani jsou tohoto namnoze excelentním příkladem) čímž se skutečně podobají náboženským fanatikům. Nicméně to nefalzifikuje základní myšlenku, že se průměrná teplota planety zvyšuje a že to souvisí s lidmi produkovanými emisemi oxidu uhličitého. Tato myšlenka je testovatelná a potenciálně falzifikovatelná, na rozdíl od základních myšlenek náboženských, a pokud jí někdo chce oponovat, měl by tak činit za použití koherentní argumentace a ověřitelných faktů, nikoliv automatickou dehonestací kohokoliv, kdo má jiný názor. Zatím všechna měření a všechny pokusy tuto teorii falzifikovat nezvládly, naopak.

5) V závěru je konečně něco, co je pravda. I když jinak, než je to zamýšleno. Skutečně není podstatný počet vědců myslících si to či ono. Ohánět se tím, že 700 předních vědců celého světa odmítá globální oteplování a podepsalo k tomu nějaký papír, je současně uzenáčem, a současně logický klam dovolávání se pochybné autority - argumentum ad verecundiam . Podstatná jsou skutečně fakta. A ta v konečném důsledku určují, kolik odborníků na danou problematiku si myslí to či ono. Kdyby měření a pozorování ukazovala, že globální oteplování neexistuje, není žádný racionální důvod domnívat se, že by odborníci na problematiku tvrdili přesný opak. Existují pouze důvody iracionální, většinou ignorující páté přikázání desatera interpretace.

6) Pan Giaever možná neví, co způsobuje globální oteplování. Pokud vědění definujeme jako "být si 100% jist, že je to tak a tak", tak neví nikdo nic. Nicméně pokud vědět znamená, že na základě dostupných dat je nejlogičtější a nejpravděpodobnější určitý závěr, tak klimatologové vědí, co globální oteplování způsobuje a názor jakéhokoliv laika, byť onobelovaného, je stejně irelevantní jako názor certifikovaného automechanika od BMW na příčiny vzniku anginy pectoris.

7) Poslední věta už ani není argument, a to ani chybný. Je to jenom prázdný výkřik mající za úkol hrát na emoce. Nikde v článku není ani naznačeno, za co jsou v souvislosti s globálním oteplováním údajně zbytečně vyhazovány peníze a jak. Nikde v článku není řečeno, jaké že jsou ty lepší způsoby utrácení vzhledem k tomu, co není ani naznačeno. Mohu se jenom domnívat, že se jedná o skrytou narážku na zelené lobbování různých politických partají a společností vyrábějících "zelené" i zelené výrobky. Nicméně to, že výsledků výzkumu chytají různé hospodářské lobby a politické kliky a snaží se jej využít pro vlastní zisk není argument proti vědeckému konsenzu odborníků. Výsledky výzkumu Prokopa Diviše také vydělávají plno lidem peníze a nikdo příčetný to nebude používat jako argument pro tvrzení, že hromosvody jsou konspirace za účelem tahání peněz a bylo by pro mě při renovaci střechy lepší místo investice do nového hromosvodu peníze projet v bordelu.

Nevím, kolik bylo ztraceno v překladu a nakolik tento článek na novinkách reprezentuje skutečné stanovisko Ivara Giaevera a nakolik se jedná o novinářskou kreativitu. Ale z obsahu článku a diskuze pod ním je mi i tak smutno.

neděle 11. září 2011

Deset let...

Tak tomu je deset let, co jsem po noční směně v prádelně vstal a vypotácel se z pokoje do společenské místnosti zaměstnanecké ubikace hotelového personálu Sun Valley Resort. Jako obvykle tam sedělo několik lidí a koukalo na televizi. Při letmém pohledu na obrazovku jsem viděl obrovské mraky dýmu stoupající z mrakodrapu a napůl sarkasticky, napůl vážně jsem se zeptal:
"Co to je, nějakej novej americkej akčňák?"
"Ne, letadlo nabouralo do World Trade Center," zněla odpověď, která mne ihned neprobudila. Přeci jen jsem měl ještě po ránu poněkud dlouhé vedení, a chvilku trvalo, než mi došlo, co jsem vlastně slyšel a co vidím. Když se tak ale stalo, usadil jsem se spolu s ostatními a hltal jakoukoliv zprávu z obrazovky.

Krátce na to došlo k útoku i na druhé dvojče a k jejich zřícení, načež v USA vypukla celostátní hysterie a strach z dalšího útoku, která se rozšířila i na zbytek světa. Strach nebyl jen z útoku bombového či z dalšího únosu, ale i z možného útoku biologického či chemického.

Měl jsem tenkráte ještě relativně štěstí. Společnost, u níž jsem měl koupenou zpáteční letenku - SABENA - se v důsledku následujících událostí sesypala až poté, co jsem již byl bezpečně doma. Jiní to štěstí neměli. Z těch lidí, co jsem s nimi tenkrát bez dechu sledoval televizi, někteří měli letenky u její mateřské společnosti Swissair, který se položil dříve, a tak se domů dostávali složitě s pomocí české ambasády. Ironie osudu je, že půl roku předtím jsem proklínal smůlu, že se mi nepodařilo sehnat letenky přímo u Swissairu ale až u Sabeny.

O útocích na dvojčata existuje plno konspiračních teorií. Byla to CIA, byla to FBI, byli to Ilumináti, byli to Sionisti, byli to Fšichnidohromady a víla zubnička k tomu. Těmi se zabývat nehodlám - většina z nich totiž porušuje páté přikázání mého desatera interptretace a lidé, kteří je zastávají, velmi často aktivně ignorují přikázání osmé tamtéž. Převážně z těchto důvodů mne žádná konspirační teorie nezaujala déle než na pár týdnů, kdy jsem si zjistil, kde konkrétně se páře ve švech, a pak jsem se o ni přestal zajímat.

Ale jedna konspirace tam přeci jen byla, i když se jí tak oficiálně neříká.

Je jen málo věcí schopných překonat pud sebezáchovy u duševně zdravého člověka. Avšak je mi známa jen jedna schopná toho takovým způsobem, že dotyčný nejen zcela ztratí úctu k životu svému i jiných,  nýbrž je pro vizi posmrtné odměny schopen dlouhé roky plánovat čin, který má skončit jeho smrtí v plamenech hořící budovy. Čin, pro jehož vykonání musí svou vlastní smrt naplánovat s přesností takřka na minuty a na žádném kroku k ní se od plánu neodchýlit. Tato jediná věc je náboženská víra.

Pro mě je útok na WTC symbolem toho, jak moc škodlivé může být náboženství ve svých extrémních projevech. Není podstatné, že v tomto tomto konkrétním případě byl tím náboženstvím islám. Islám může být, a zřejmě je, ze současné velké trojice abrahámovských mýtů tím nejzlejším bratříčkem, ale je nutno nezapomínat, že se od svých sourozenců křesťanství a judaismu liší pouze v současném množství zvěrstev spáchaných ve jménu víry a motivovaných jen vírou. Ale není v tomto ohledu v žádném případě výjimkou - křižácké války, a náboženskými pověrami inspirované pogromy proti Židům byly v Evropě běžné po staletí. A i Judaismus má své násilnické sekty a proudy a historii teroristických útoků a náboženských válek - koneckonců podstatná část Starého Zákona je popis židovské náboženské války (i když zřejmě z větší části mýtický, nicméně řada Židů jim věří jako pravdivým zápisům historie - a to taky něco vypovídá).

Nebýt slepé a bezmezné víry v posmrtný život, nebýt svatého textu nepřipouštějícího možnost omylu a nebýt po generace pěstované a předávané zášti a nenávisti k lidem jiného vyznání, k těmto útokům by nikdy nedošlo.

A to je ta pravá konspirace na pozadí jedenáctého září. Konspirace pověrčivých fanatiků, která už tisíce let produkuje lidi schopné takovýchto činů. Konspirace mající za úkol spoutat lidského ducha a ovládnout jej za účelem propagace hloupých středověkých pověr. Konspirace jménem náboženství.

úterý 6. září 2011

Proč? A nač?

Následující mi nedávno bylo vmeteno do mého internetového úsměvu:
...trpíš především pedantní obsesí vyznačující se subjektivním hodnocením každého příspěvku z pohledu údajných "logických klamů" či nejrůznějších "diskusních faulů", které si vždy vykládáš po svém a které lze nalézt (když se chce) v úplně každém napsaném projevu bez výjimky. Následně takový svůj "nález" pak vždy používáš pro útok proti pisateli. Takto se žádná debata vést nedá ....
Důkladně jsem se nad tím zamyslel a nyní bych se se k tomu rád vyjádřil - a to veřejně.

Nejprve bych rád objasnil, proč jsem - a to skutečně někdy velmi vehementně, až verbálně agresivně - zaujatý proti logickým klamům.

Je to především proto, že zatímco vlastních názorů jsou přehršle a bezcenných názorů je možné si navymýšlet nekonečno, pravda existuje jenom jedna. A tím nemám na mysli nějakou efemérní hodnotu hledanou filozofy či, nedejbože, teology. Tím mám na mysli pravdu coby objektivně ověřitelný popis reality. Tuto pravdu v jejím celém obsahu a dokonale přesně nelze našimi nedokonalými smysly vnímat, naší nedokonalou vědou poznat a už vůbec ne naším nedokonalým jazykem popsat. Lze se jí ale ve všech třech ohledech postupně blížit, především za použití důkazů a jejich řádné, logicky konzistentní interpretace.

Žádný názor, a to ničí a nikde, není kompletně správný ve všech aspektech. Ale jsou názory správnější a méně správné, blíže pravdě či dále od ní. Debata pro mne vždy byla, a doufám, že bude, cestou hledání pravdy a přibližování se  k ní.

Jak říká wikipedie hned první větou v definici logického klamu, logický klam je tvrzení porušující základy logického důkazu. V tomto ohledu jsem byl schopen logické klamy rozpoznávat a oponovat jim už hodně dlouho - řekl bych, že déle, než by mi někteří lidé byli ochotni věřit. Ale až v posledních pár letech, kdy jsem se  s některými logickými klamy setkával stále dokola, jsem se začal jejich problematikou zabývat podrobněji a naučil jsem se něco o jejich terminologii, třídění a struktuře. Bohužel česky neexistuje příliš mnoho adekvátních zdrojů k jejich studiu, takže jsem byl odkázán na anglické weby a literaturu (a česká wikipedie je v tomto ohledu stále těžce nekompletní, ačkoliv i jen za těch pár měsíců existence tohoto blogu článek o logických klamech přibral potěšitelně na váze). Což pro mne osobně není problém, ale ztěžuje to občas komunikaci takto získaných poznatků v češtině - ono koneckonců i anglické slovo "fallacy" nejde řádně přeložit a "logický klam" je jen přibližný výraz zdaleka nepostihující celou jeho významovou šíři.

A protože logické klamy nerespektují logiku, de fakto kdokoliv, kdo je používá, se sám diskvalifikuje z řádné debaty už na první odbočce v debatním filtru.

Jsem si však plně vědom, že občas lidé používají logické klamy nevědomky - někdy jsou jen neznalí, protože se nad nimi nikdy nezamysleli, někdy jsou prostě hloupí. Jsem-li proto konfrontován s nějakým logickým klamem od mně neznámého diskutéra, mou první reakcí není vypálení latinského termitu od boku a výkřiku "dostal jsem tě!". V těchto případech zkusím uváděný argument vzít a rozpitvat, jako kdybych se s ním setkal poprvé, a poukazuji na logické nekonzistentnosti tak trpělivě a polopaticky, jak jsem s ohledem na aktuální situaci schopen. Většinou se mi tak postupně podaří zjistit, zda argumentující spadá do kategorie první, nebo druhé.

Většina lidí, co spadají do kategorie první, neuzná chybu a vadný argument třeba i několikrát zopakuje v různých obměnách. Ale debata se postupně sveze někam jinam a nějak i skončí, ať s kompromisem  či bez kompromisu. Ale při příští debatě, třeba na jiné téma, třeba jinde a třeba s odstupem času, už titíž lidé budou zastávat stanovisko lehce jiné, lehce jinými argumenty - a většinou lze zaznamenat posun k lepšímu.

Lidé z druhé kategorie chybu většinou rovněž neuznají a mnohdy perzistentně trvají na svém vadném argumentu. Rozdíl oproti první kategorii spočívá v tom, že posun v myšlení a vyjadřování nelze zaregistrovat ani s odstupem času či změnou tématu. Postrádají prostě dostatečnou intelektuální kapacitu nezbytnou ke kompenentnímu pochopení a aplikování logiky. Někdy může být příčinou nízký věk, někdy jenom prostá blbost. Nízký věk se časem vyléčí sám, blbost je ale neléčitelná. A protože nemám trpělivost a pevné nervy, snažím se debaty s malými dětmi i s blbci na internetu omezit na minimum.

Nicméně tímto kategorie lidí, používajících logické klamy, nejsou zdaleka vyčerpány. Existuje ještě jedna kategorie lidí, a to jsou lidé přistupující k debatám diametrálně odlišně ode mne.

Třetím typem jsou lidé, pro něž debata není hledáním pravdy, ale soubojem, v němž pocit vítězství z argumentační porážky protivníka je ekvivalentem adrenalinového rauše boxera po úspěšném knokoutování soupeře v ringu. Pro tyto lidi jsou logické klamy pracovním nástrojem, protože jim umožňují dosáhnout jimi kýženého cíle s minimálním možným úsilím. Někdy tito lidé dokonce sami sebe přesvědčí o tom, že jimi používané logické klamy jsou platné argumenty - sebeklam mající za úkol zabránit kognitivní disonanci, protože se někdy jedná o debatéry mající mentální kapacitu identifikovat a eliminovat díry ve svých argumentech, ale znamenalo by to uznat chybu - čili, v jejich očích, prohru.

Nemám debaty s těmito lidmi rád. V důsledku zcela nekompatibilních cílů se s těmito lidmi debatně zcela míjím a jakákoliv debata tak nevyhnutelně nikam nevede. Protože vítězství v debatě pro mne není metou a adrenalinové rauše nemám rád, takovéto diskuze mne po čase začnou vyčerpávat a k dotyčnému získám solidní averzi. Kdykoliv se dostanu do nějaké takové debaty, vycházím z ní s pocitem psychicky vyčerpaného a poraženého člověka zdeptaného házením hrachu na zeď.

Po několika pokusech o seriózní debatu a vysvětlení toho, jak se má logicky argumentovat, pak už sklouznu k "arogantnímu" střílení odborných termínů od boku. Šetří to čas i moje nervy. Pokud dotyčný nezmění svůj debatní styl, přestanu s ním jednat s respektem a vážně. Takhle se skutečně debatovat nedá.

A ne, nejde logické klamy najít v každém psaném projevu bez výjimky. Je skutečně možné sepsat argument logicky konzistenní a logických klamů prostý. A je skutečně možné mne přesvědčit, že můj názor se přiblíží pravdě, když ho změním. Protože když někdy použiji logický klam, či nějak jinak vadný argument, patřím do první kategorie lidí - i když to nepřiznám hned, teď a tady, poznáte to na mém vyjadřování jindy a jinde.