pondělí 19. září 2011

Pán je autorita!

Když jsem kdysi hanil laické neinformované názory, neměl jsem na mysli jen názory Frantů Vopršálků z Horní Dolní. Nikdo nikde není univerzální odborník na všechno a polyhistoři už dávno vymřeli. Objem lidského vědění dalece přesahuje kapacitu jednoho lidského mozku a čím větší odborník, tím užší většinou oblast jeho znalostí. Zatímco středoškolský učitel biologie ví alespoň něco téměř o všech zvířátkách a kytičkách českých luhů a hájů, akademik s tasemnicí z písmenek před i za jménem bude vědět téměř všechno například o embryonálním vývoji dešťovek, ale nepozná lišku od mývala.

Problém nastane, když nějaký takový akademik začne svou nespornou autoritu v jednom oboru aplikovat i mimo oblast své expertízy. Je úplně jedno, že má vyšší vzdělání, vyšší IQ, vyšší (pravděpodobně) výplatu a více obecných znalostí (pravděpodobně) než automechanik. Když přijde na opravu auta, je rozhodně vhodnější řídit se radou automechanika, než radou akademika.

Takhle prezentovanou tuto logiku chápe snad většina lidí. Existuje bohužel pár oblastí, kde to tak nefunguje, a dnes nám novinky neservírovaly další perla článek o jedné z nich - globálním oteplování. Zde je každý sám sobě expertem, až je mi z toho někdy smutno.

Já tedy vůbec nepochybuji o tom, že pan Ivar Giaever je mnohem inteligentnější a vzdělanější než já. Věřím i tomu, že je mnohem vzdělanější a inteligentnější, než většina klimatologů. Ale to je v konečném důsledku úplně jedno, protože klimatologie není jeho expertíza, a i kdyby byla, 97% klimatologů je na základě dat přesvědčeno, že globální oteplování je způsobeno nebo silně ovlivněno lidskou činností a někteří z nich se mu určitě intelektem minimálně vyrovnají. A i z oněch zbývajících celá 2%  si jen "nejsou jistí" jestli je globální oteplování způsobeno člověkem a jen 1% lidský vliv rovnou popírá.

Přičemž klimatology tvrdící, že globální oteplování vůbec neexistuje, by asi bylo asi velmi těžké najít. Já se o to ani nepokoušel.

Závěrečný odstavec článku je pak skutečná "perla" moudrosti:
"Jsem z Norska, měl bych se opravdu bát, že se trochu oteplí? Já jsem bohužel starý muž. Slyšeli jsme mnoho podobných varování o kyselých deštích před 30 lety a ozonové díře před 10 lety a odlesňování, ale lidstvo je stále tady, " prohlásil Giaever a dodal: "Globální oteplování se stalo novým náboženstvím. Často slyšíme o tom, kolik vědců jej podporuje. Ale počet není důležitý: důležité je pouze to, zda jsou jejich tvrzení správná. My ve skutečnosti nevíme, jaký je skutečný vliv na globální teplotu. Existují lepší způsoby, jak utratit peníze."
Udivuje mne, že tak inteligentní člověk může z úst vypustit takovýhle blábol a nestydět se. Podívejme se na to, proč je to blábol, trochu detailněji:

1) Logický klam dicto simpliciter hned v první větě. Globální oteplování se jmenuje globální právě protože to není jen o Norsku. A i kdyby to pro Norsko znamenalo zlepšení, lidé a ekosystémy v příbřežních nízko položených oblastech a oblastech už nyní pravidelně sužovaných suchem a horkem mají také právo na život. Nehledě na to, že existují vážné hypotézy o tom, že globální oteplování by mohlo narušit Golfský proud a tím pádem přinést konkrétně v Norsku lokální ochlazení - respektive mnohem extrémnější chladna v zimě a extrémnější horka v létě. Na každý pád přání pana Giaevera aby v Norsku bylo tepleji, lze sice chápat, ale nelze na jeho základě činit globální rozhodnutí a už vůbec to nemá vliv na realitu.

2) Kyselé deště způsobily i jenom v naší malé zemi odumírání celých hektarů lesa, které jsou dodnes poškozené a oslabené. Bagatelizovat problém, který dlouhodobě poškodil životní prostředí ve většině zemí Evropy a mnoha lidem v postižených oblastech zničil zdraví, je jednoduše projevem hlouposti. A vyřešit problém pomohly regulace emisí oxidů síry povinným zavádění odsiřovačů a kontroly paliv na obsah síry. Totéž ozónová díra. Způsobila velké starosti, i když naštěstí asi ne tak velké problémy - ale že existovala a existuje, to je prokázaný fakt. Stejně tak, jako to, že ji zřejmě způsobily lidmi produkované freony a že začala mizet po zavedení jejich regulace. Rozhodně ani jedno není dobrý argument pro skepticismus proti globálnímu oteplování, naopak, obojí je spíše ukázkou toho, jak lidmi vytvořený problém mající potenciálně silný negativní dopad na životní prostředí může mnohem rychleji vzniknout, než jej lze pomocí regulací vyřešit a neutralizovat. A současně obojí je ukázkou toho, že mezinárodní dohody o omezení emisí a hledání technologií příznivějších životnímu prostředí skutečně mohou fungovat a potenciální katastrofu odvrátit nebo alespoň snížit následky.

3) Dále z toho, že ani kyselé deště ani ozónová díra lidstvo nevyhubily, vůbec nevyplývá, že by snad ani jedno nebylo nebezpečné, natož že by globální oteplování nebylo nebezpečné. Bubonický mor lidstvo taky nevyhubil, a těžko by se našel duševně zdravý člověk, který by tvrdil, že je to neškodná rýmečka. Jsem skutečně udiven, že člověk takového intelektu je schopen z úst vypustit takto ukázkový non sequitur a myslet ho vážně. Ještě tak kdyby to bylo ve skeči od Monty Pythonů, tam se takováto argumentace hodí. A nebo k některému z  hospodských expertů na teorii všeho, od těch jsem na to taky zvyklý.


4) Skryté ad hominem označením globálního oteplování za náboženství a tudíž nepřímé označení každého zastánce teorie za iracionálního. Ne, že by nebyli lidé, kteří k tomu tak přistupují - jsou "ochránci přírody" - a není jich bohužel zanedbatelné množství - co o přírodě ví kulové a jsou zcela imunní jakékoliv racionální argumentaci a důkazům, jestliže nesouhlasí s jejich oblíbenými názory (zejména ekovegani jsou tohoto namnoze excelentním příkladem) čímž se skutečně podobají náboženským fanatikům. Nicméně to nefalzifikuje základní myšlenku, že se průměrná teplota planety zvyšuje a že to souvisí s lidmi produkovanými emisemi oxidu uhličitého. Tato myšlenka je testovatelná a potenciálně falzifikovatelná, na rozdíl od základních myšlenek náboženských, a pokud jí někdo chce oponovat, měl by tak činit za použití koherentní argumentace a ověřitelných faktů, nikoliv automatickou dehonestací kohokoliv, kdo má jiný názor. Zatím všechna měření a všechny pokusy tuto teorii falzifikovat nezvládly, naopak.

5) V závěru je konečně něco, co je pravda. I když jinak, než je to zamýšleno. Skutečně není podstatný počet vědců myslících si to či ono. Ohánět se tím, že 700 předních vědců celého světa odmítá globální oteplování a podepsalo k tomu nějaký papír, je současně uzenáčem, a současně logický klam dovolávání se pochybné autority - argumentum ad verecundiam . Podstatná jsou skutečně fakta. A ta v konečném důsledku určují, kolik odborníků na danou problematiku si myslí to či ono. Kdyby měření a pozorování ukazovala, že globální oteplování neexistuje, není žádný racionální důvod domnívat se, že by odborníci na problematiku tvrdili přesný opak. Existují pouze důvody iracionální, většinou ignorující páté přikázání desatera interpretace.

6) Pan Giaever možná neví, co způsobuje globální oteplování. Pokud vědění definujeme jako "být si 100% jist, že je to tak a tak", tak neví nikdo nic. Nicméně pokud vědět znamená, že na základě dostupných dat je nejlogičtější a nejpravděpodobnější určitý závěr, tak klimatologové vědí, co globální oteplování způsobuje a názor jakéhokoliv laika, byť onobelovaného, je stejně irelevantní jako názor certifikovaného automechanika od BMW na příčiny vzniku anginy pectoris.

7) Poslední věta už ani není argument, a to ani chybný. Je to jenom prázdný výkřik mající za úkol hrát na emoce. Nikde v článku není ani naznačeno, za co jsou v souvislosti s globálním oteplováním údajně zbytečně vyhazovány peníze a jak. Nikde v článku není řečeno, jaké že jsou ty lepší způsoby utrácení vzhledem k tomu, co není ani naznačeno. Mohu se jenom domnívat, že se jedná o skrytou narážku na zelené lobbování různých politických partají a společností vyrábějících "zelené" i zelené výrobky. Nicméně to, že výsledků výzkumu chytají různé hospodářské lobby a politické kliky a snaží se jej využít pro vlastní zisk není argument proti vědeckému konsenzu odborníků. Výsledky výzkumu Prokopa Diviše také vydělávají plno lidem peníze a nikdo příčetný to nebude používat jako argument pro tvrzení, že hromosvody jsou konspirace za účelem tahání peněz a bylo by pro mě při renovaci střechy lepší místo investice do nového hromosvodu peníze projet v bordelu.

Nevím, kolik bylo ztraceno v překladu a nakolik tento článek na novinkách reprezentuje skutečné stanovisko Ivara Giaevera a nakolik se jedná o novinářskou kreativitu. Ale z obsahu článku a diskuze pod ním je mi i tak smutno.

Žádné komentáře:

Okomentovat