sobota 24. prosince 2011

Nejšpinavější hornictví.

Nikdy mne nepřestane fascinovat, jak snadno jde některé lidi zmanipulovat. Příkladem budiž i tento článek, který od svých čtenářů dostal přes dva tisíce doporučení na facebooku. V článku použitá technika manipulace patří do rodiny logických klamů, konkrétně klamů dicto simpliciter a ad hoc, čili zobecňování výjimek a účelové dodatečné upravování argumentace a evidence.

Zde je nejprve původní video a záměrně neříkám kde je diskutovaný výrok (proč, to bude jasné v průběhu článku více než dost):V angličtině se tento logický klam jmenuje "quote mine", nejlepší český překlad, jehož jsem schopen, by tedy byl "vydolovaná citace". Jméno logického klamu opět naznačuje, oč se jedná - jde o vytržení výroku z nějakého širšího kontextu. Někdy je tento výrok ještě dodatečně poupraven, popřípadě diletantsky přeložen, čímž je jeho význam lehce pozměněn nebo otevírá dveře pro další logický klam, totiž volné zaměňování významů. Následující interpretace tohoto výroku pak namnoze vehementně ignoruje páté přikázání desatera interpretace a tím se už zcela diskvalifikuje a odcestuje tak z oblasti logiky do nezmapovaných zemí fikce.

Konkrétně v tomto případě Bill Gates nikde neříká, že vakcíny sterilizují lidi, ani že vakcíny mají sloužit ke snížení počtu obyvatel. To je čistá fikce. V kontextu celého projevu jasně říká, že ať uděláme co uděláme, počet lidí bude v příštích letech růst, ale že by bylo možné snížit rychlost růstu populace, širším zavedením vakcinace, zdravotní péče a reprodukční osvěty. Článek na prvnizpravy.cz (a i jiné konspirační bláboly tohoto se chytající všude na internetu) však tento kontext ignorují a místo něj si vyrábí jiný kontext, zcela fiktivní a imaginární, ovšem lépe pasující do jejich paranoidních fantazií.

Ano, vakcinace, lepší zdravotní péče a reprodukční osvěta skutečně mohou vést - a evidentně vedou, jak je vidět na vyspělých zemích - ke snížení růstu populace. Vakcinace a lepší zdravotní péče způsobují, že neumírá tolik dětí na banální nemoci a tolik matek na komplikace při porodu - samy osobě by tedy de facto vedly ke zvyšování populace. Ale reprodukční osvěta, která ke kvalitnímu zdravotnictví dnes nevyhnutelně patří (a nejen díky AIDS) pak umožňuje lidem - zejména ženám - lépe plánovat svůj život díky tomu, že mohou ovlivnit, kolik dětí budou mít a kdy je budou mít. A většina žen, když se budou moci aktivně rozhodnout mezi tím mít jedno až tři zdravé děti, nebo mít pět až patnáct dětí, z nichž jen jedno až tři se dožijí dospělosti, si vybere možnost první. A to je ten klíčový faktor, který může vést ke snížení růstu lidské populace - ne vakcinace, ale kvalitní zdravotnictví a zdravotní osvěta, čehož je vakcinace jenom součástí.

Dolování citací je asi mnohem více než logickým klamem manipulační technikou. Je hojně využíváno k posilování a vytváření předsudků a podujatostí vytvářením iluze, že i když nějaká kompetentní autorita oponuje vašemu stanovisku, činí tak ze zištných pohnutek a ve skutečnosti zastává stanovisko jiné, třebas i úplně opačné. Proto se stránky o různých konspiračních teoriích tímto logickým klamem přímo hemží. A mistry v dolování citací jsou například i američtí  kreacionisté, kteří vytrhávají izolované věty z knih o evoluční biologii v zoufalé snaze dokázat svým kongregacím, že ti zlí evolucionisté ve skutečnosti "ví, že evoluce je nesmysl".

Obrana proti tomuto druhu manipulace je jednoduchá, ale trochu časově náročná. Když vám někdo prezentuje video obsahující pár vět vytržených z kontextu a současně vám předem říká, na co se máte soustředit, nedívejte se na něj. Zkuste místo toho najít video původní, v celé jeho délce, podívejte se na něj a věnujte pozornost tomu, kde klade důraz řečník a jaký je kontext. Když vám někdo říká, že ten či onen napsal to a ono, zeptejte se ho na kontext, na to, co napsal předtím a potom, popřípadě kde je celý text, ať si ho můžete přečíst. Nedodá-li celý text, ignorujte ho. Dost pravděpodobně ho totiž sám nečetl a jenom opakuje citaci, kterou mu vydoloval někdo jiný.

úterý 6. prosince 2011

Private property?

Tak jsem dnes byl okolnostmi nucen strávit hodinu a půl v restauraci čekáním na Godota. Bylo to poměrně brzy dopoledne, otevřeno mělo široko daleko jedno jediné zařízení a u snídaně a šálku čaje, které jsem si objednal, jsem měl hafo příležitostí pozorovat chování ostatních lidí a načichnout smradem z cigaret. A proto bych se dnes, ještě zčerstva a řádně nakrknut, rád vyjádřil k argumentu, který se v různých svých podobách v souvislosti s diskutovaným zákazem kouření v pohostinských zařízení objevuje v internetových debatách na toto téma s železnou pravidelností. Zde je jedna verze, shrnující jádro argumentu velmi hezky
... Neměly by [restaurace a hospody] snad mít možnost si vybrat jako v jiném soukromém objektu, jestli tam chtějí kokuř [sic] nebo ne? Stejně se může rozhodnout i zákazník. Když se mu nelíbí kouř, tak prostě zajde do nekuřácké ne?...

...Já si pořád říkám, že je to jako kdyby ti zakázali kouřit doma...
Dlužno říct, že když jsem byl před deseti lety v Utahu, kde obdobná forma tohoto zákazu už tenkrát platila, tak jsem zastával názor velmi podobný, ačkoliv jsem byl vždy nekuřák. Ale když se před nedávnem toto začalo probírat i u nás, přežvýkal jsem tento argument znovu a dospěl jsem k jinému závěru, než mé mladší já. A jsem přesvědčen, že můj nový závěr je, když už ne správný, tak alespoň méně špatný, než ten původní.

Především je třeba si uvědomit, že výše uvedený argument obsahuje logický klam. V tomto konkrétním případě je to ovšem logický klam velmi nenápadný a toho druhu, jemuž věří a o jehož logické neprůstřelnosti je mnohdy přesvědčen i člověk, který argument používá.

Už jsem o tomto logickém klamu psal, i když ně nějak podrobně, jedná se o mlžení či zaměňování významů. Slovo "soukromý objekt" má totiž v závislosti na kontextu a na konkrétní reálné situaci podobné, ale ne zcela identické významy. A slovo "veřejný" není vždy za všech okolností protipólem či opakem slova "soukromý", poněvadž existují situace, kdy pro popis téhož lze použít oba výrazy. Není zrovna lehké tyto významy a kontexty vysvětlit, nejlépe to snad půjde za pomoci příkladů (v závorce jsou situace, pro něž úvodní slovní spojení typicky platí):
  1. soukromý objekt v soukromém vlastnictví (byt, dům, oplocená zahrada)
  2. veřejný objekt v soukromém vlastnictví (továrna, les, obchod)
  3. veřejný objekt ve veřejném vlastnictví (park, dálnice, les)
Z tohoto vyplývá, že i když například restaurace je soukromý objekt, není to soukromý objekt ve stejném smyslu, jako byt. Soukromý byt je soukromý jak ve smyslu vlastnického práva, tak ve smyslu přístupnosti pouze majiteli a jím určenými lidmi. Restaurace je ale soukromá pouze ve smyslu vlastnického práva, nikoliv ve smyslu přístupnosti - v tomto smyslu je restaurace objekt veřejný, respektive veřejnosti přístupný a veřejnosti sloužící.

Jsem velmi rád, že mi tento argument byl poukázán, protože je dle mého názoru zářnou ukázkou toho, jak snadno lze podlehnout logickému klamu, když si při zvažování argumentu člověk nedá práci podívat se do hloubky na skutečné postavení objektů v kontextu reality a spokojí se s jejich verbálním popisem, který je vždy nevyhnutelně zkratkovitý.

Tímto ovšem ještě nekončím, neboť to není jediný důvod, proč je tento argument chybný. Byl by chybný i v případě, že by neobsahoval logický klam, i kdyby platilo, že slovo soukromý má zcela stejný význam u restaurace jako u bytu.

Argument totiž, ačkoliv se snaží na oko být v tomto ohledu symetrický, je ve skutečnosti asymetrický ve smyslu diskriminace a zasahování do lidských práv a svobod. A teprve tady to začíná být opravdu spletité, jelikož těch asymetrií je tam skryto hned několik, vyberu dvě dle mého názoru nejmarkantnější.

Představme si hypotetický stav, kdy v České republice bude náhodně polovina restaurací nekuřácká a polovina kuřácká. Statisticky viděno to nevyhnutelně povede k situacím, v níž jsem byl dnes já, že budou místa/časy, kdy bude kuřák stát před volbou buď nekuřácká restaurace, nebo nic (respektive žádná ekvivalentní volba), a nekuřák bude stát před volbou kuřácká restaurace, nebo nic.

  • Kuřák má volbu vstoupit do nekuřácké restaurace, dát si kávu, snídani, použít toaletu a odejít, a negativa jsou omezena pouze na dobu jeho pobytu v restauraci, a pouze v tom smyslu, že si nemůže zapálit cigaretu. Ovšem nikdo nijak aktivně nevstoupí do jeho osobního prostoru a nezasáhne do něj
  • Nekuřák má volbu vstoupit do kuřácké restaurace, dát si kávu, snídani, použít toaletu a odejít rovněž. Ovšem po celou dobu pobytu v restauraci bude vystaven zdraví škodlivému kouři z cigaret a jeho oblečení a vlasy nevyhnutelně načichnou, čemuž nezabrání ani intenzivní větrání. Kuřáci v tomto případě přímo a aktivně zasahují do jeho osobního prostoru a skutečně žádná míra větrání tomu nezabrání.
A to je první asymetrie v tom smyslu, že nekuřák je v tomto případě aktivně omezován, zatímco kuřák de facto ne. I když vezmeme v úvahu, že kuřákovo nepohodlí z hodinky u kafíčka bez cigarety je ekvivalentní nekuřákovu nepohodlí z hodiny sezení u kafíčka v zakouřené místnosti a několik hodin zapáchajícího oblečení (o čemž pochybuji, ale nešť), je v této situaci jeden objektivní faktor, a to faktor škodlivosti, který je rozdělený nerovnoměrně. A je jedno, jak malý ten faktor je.

Nicméně zákazníka vzal čert, ten je v kouři onu hodinku a jenom výjimečně. Mnohem hůře jsou na tom zaměstnanci.

V nekuřácké restauraci si zaměstnanec odpracuje svých x hodin a odejde domů unaven z práce a nic víc. V kuřácké restauraci je ovšem navíc denně hodiny vystavován smradu z cigaret a všem negativům z toho plynoucím. Ať kuřák či nekuřák, tento vliv je vždy navíc k tomu, čemu by byl vystaven jinak. A to je druhá asymetrie, kdy u pracovních pozic s ekvivalentním pracovním nasazením a ekvivalentním odměňováním není ekvivalentní zdravotní riziko - a škodlivost sekundárního kouře z cigaret na zdraví v případě takto dlouhodobého vystavování už není v žádném případě malá, natož zanedbatelná.

A protože člověk nemá nikdy volbu povolání zcela svobodnou - je vždy minimálně vázán nabídkou na trhu v jím dostupné vzdálenosti a rozsahem svých dovedností - současný stav tak nevyhnutelně vede k tomu, že jsou lidé nuceni pracovat v jim zdraví poškozujícím prostředí proti své vůli a bez adekvátní kompenzace za toto riziko.

A protože, jak už jsem psal minule, ekonomické argumenty kuřáků stojí na vodě, jsem stále ještě zastáncem plošného zákazu kouření na veřejnosti, na pracovišti a v pohostinských zařízeních. Když někdo chce smrdět a aktivně zvyšovat riziko některých zdravotních problémů, nechť tak činí jen sobě soukromě v soukromí svého soukromého domova.