sobota 24. prosince 2011

Nejšpinavější hornictví.

Nikdy mne nepřestane fascinovat, jak snadno jde některé lidi zmanipulovat. Příkladem budiž i tento článek, který od svých čtenářů dostal přes dva tisíce doporučení na facebooku. V článku použitá technika manipulace patří do rodiny logických klamů, konkrétně klamů dicto simpliciter a ad hoc, čili zobecňování výjimek a účelové dodatečné upravování argumentace a evidence.

Zde je nejprve původní video a záměrně neříkám kde je diskutovaný výrok (proč, to bude jasné v průběhu článku více než dost):V angličtině se tento logický klam jmenuje "quote mine", nejlepší český překlad, jehož jsem schopen, by tedy byl "vydolovaná citace". Jméno logického klamu opět naznačuje, oč se jedná - jde o vytržení výroku z nějakého širšího kontextu. Někdy je tento výrok ještě dodatečně poupraven, popřípadě diletantsky přeložen, čímž je jeho význam lehce pozměněn nebo otevírá dveře pro další logický klam, totiž volné zaměňování významů. Následující interpretace tohoto výroku pak namnoze vehementně ignoruje páté přikázání desatera interpretace a tím se už zcela diskvalifikuje a odcestuje tak z oblasti logiky do nezmapovaných zemí fikce.

Konkrétně v tomto případě Bill Gates nikde neříká, že vakcíny sterilizují lidi, ani že vakcíny mají sloužit ke snížení počtu obyvatel. To je čistá fikce. V kontextu celého projevu jasně říká, že ať uděláme co uděláme, počet lidí bude v příštích letech růst, ale že by bylo možné snížit rychlost růstu populace, širším zavedením vakcinace, zdravotní péče a reprodukční osvěty. Článek na prvnizpravy.cz (a i jiné konspirační bláboly tohoto se chytající všude na internetu) však tento kontext ignorují a místo něj si vyrábí jiný kontext, zcela fiktivní a imaginární, ovšem lépe pasující do jejich paranoidních fantazií.

Ano, vakcinace, lepší zdravotní péče a reprodukční osvěta skutečně mohou vést - a evidentně vedou, jak je vidět na vyspělých zemích - ke snížení růstu populace. Vakcinace a lepší zdravotní péče způsobují, že neumírá tolik dětí na banální nemoci a tolik matek na komplikace při porodu - samy osobě by tedy de facto vedly ke zvyšování populace. Ale reprodukční osvěta, která ke kvalitnímu zdravotnictví dnes nevyhnutelně patří (a nejen díky AIDS) pak umožňuje lidem - zejména ženám - lépe plánovat svůj život díky tomu, že mohou ovlivnit, kolik dětí budou mít a kdy je budou mít. A většina žen, když se budou moci aktivně rozhodnout mezi tím mít jedno až tři zdravé děti, nebo mít pět až patnáct dětí, z nichž jen jedno až tři se dožijí dospělosti, si vybere možnost první. A to je ten klíčový faktor, který může vést ke snížení růstu lidské populace - ne vakcinace, ale kvalitní zdravotnictví a zdravotní osvěta, čehož je vakcinace jenom součástí.

Dolování citací je asi mnohem více než logickým klamem manipulační technikou. Je hojně využíváno k posilování a vytváření předsudků a podujatostí vytvářením iluze, že i když nějaká kompetentní autorita oponuje vašemu stanovisku, činí tak ze zištných pohnutek a ve skutečnosti zastává stanovisko jiné, třebas i úplně opačné. Proto se stránky o různých konspiračních teoriích tímto logickým klamem přímo hemží. A mistry v dolování citací jsou například i američtí  kreacionisté, kteří vytrhávají izolované věty z knih o evoluční biologii v zoufalé snaze dokázat svým kongregacím, že ti zlí evolucionisté ve skutečnosti "ví, že evoluce je nesmysl".

Obrana proti tomuto druhu manipulace je jednoduchá, ale trochu časově náročná. Když vám někdo prezentuje video obsahující pár vět vytržených z kontextu a současně vám předem říká, na co se máte soustředit, nedívejte se na něj. Zkuste místo toho najít video původní, v celé jeho délce, podívejte se na něj a věnujte pozornost tomu, kde klade důraz řečník a jaký je kontext. Když vám někdo říká, že ten či onen napsal to a ono, zeptejte se ho na kontext, na to, co napsal předtím a potom, popřípadě kde je celý text, ať si ho můžete přečíst. Nedodá-li celý text, ignorujte ho. Dost pravděpodobně ho totiž sám nečetl a jenom opakuje citaci, kterou mu vydoloval někdo jiný.

Žádné komentáře:

Okomentovat