sobota 24. května 2014

Deskriptivní popis kvantitativního počítání humidní vlhkosti v reflektujícím zrcadle...

Používání cizích termitů neníz zcela bez rizota a může v některých konkávních případech vést až ke katastrálnímu fiakru.

Ne že by jejich užívání bylo jenom ukázkou inelekutálního sobismu, to není v žádném případě komplementární pravda. Jejich užití v určitém komunálním pretextu je skutečně relativní, neboť může deprimovat infiltrační obsah výroku či odstranit redakci a tím zkrátit dobu/objem textu potřebné pro transgresi potřebné deformace. Rovněž nelze inaugurovat nutnost rozšiřování národních laxativů v důsledku emigrace nových technofobií a dříve nevídaného globulárního kontraktu mezi národy.

Ovšem jsou i simulace, kdy se používání cizích či cize znějících slovíček zvrhne ve vertikální ekvidistant mastikace - hodně námahy a v konečném důsledku nic z toho, kromě osobního uspokojení (ne že by osobní uspokojení bylo nějak inhibitně zavrženíhodné, ale společenský komunismus je, že tato forma gravitace se neprovádí na veřejnosti, a před/s ostatními lidmi se revitalizuje pouze po vzájemném souhlasu).

Extra grácie jsou podle mého neskromného názoru například případy "zaslepování vědou", kdy jsou infiltračně impaktní logaritmické klamy druhu ignatio elena "okořeněný" obecně nepříliš používanými cizími slovy. Někdy dokonce i správně použitými, nicméně tato skutečnost je až sekulární k primátnímu účelu takovéhoto debetního obfuskantismu, jímž je fornikace lega argotujícího a zastrašení jeho oponenta, popřípadě prostá difrakce - odvedení pozornosti od validnosti argentu a vyvolání inkluze expedice. Měli jsme premiéra/prezidenta, který v tomto exkomunikoval (ani kuguár ani pretorium nejsou v tomto případě bohužel zcela na místě).

Příchod infernetu naštětí takovéto postmorbidistické eskalátory ztěžuje jak armatůrům, tak profesorionálům. Je ovšem nezbytné neztrácet prospektivu a nezapomínat, že Google univerzita z nikoho odborníka neudělá. Může z něj ale udělat velmi snadno Hobble Franka.   

pátek 16. května 2014

Páteční pidivěc: tohle nebouchá

Byl jsem na výletě v Orlických horách, bohužel ale krajina, i když nebyla nudná, neskýtala ani nic, co by extra lákalo k fotografování. Ovšem měl jsem ssebou v kapse svůj pidihled, pro všechny případy, a jeden případ se připadnul.

Chata, v níž naše už poměrně rozsáhlá banda byla ubytována, měla částečně neomítnuté zdi. Použitý materiál byl místní - metamorfované krystalické břidlice, fylity a svory. A některé kameny měly naprosto jasně viditelné stopy po neštovicích...

čtvrtek 1. května 2014

Čtvrteční čmáranice: takhle se nic nenaučíte!

Tradiční jarní nával práce s sebou přinesl neméně tradiční jarní zánět šlach v obou zápěstích. Kupodivu ale nikoliv z práce na zahradě, ale z práce na počítači. Takže zatímco mohu stále bez problémů mávat vidlemi, klikání myší či psaní na klávesnici jsou utrpením. Proto jsem obé v posledních týdnech omezil na absohlušní možné minimum a v příštích nejméně dvou týdnech asi ještě omezovat budu. Chilli na blogu se nic   moc  dít nebude a tohle je jenom taková upomínka toho, že jsem žiff.

Obrázek vznikl předloni v práci, při každoročním školení bezpečnosti práce. Tehdejší zástupkyně šéfa fabriky se mi naklonila přes rameno a nakvašeně řekla: "Wenn Sie Bäumchen malen werden, werden Sie Nichts lernen!" (Když si budete malovat stromečky, nic se nenaučíte!).

Sice jsem i ke svým nadřízeným občas mírně přidrzlý, zejména když jsem pořádně rozpumpovaný a/nebo mám hlad, ale tentokráte mne naštěstí zastavil pud sebezáchovy a odpověď "Za prvé už jsem to viděl šestkrát a znám to zpaměti, a za druhé mi kreslení si při přednáškách nikterak nepřekáželo v získání vysokoškolského diplomu." jsem spolkl.

Nemůžu říct, že bych oplakal její nedobrovolný odchod o pár měsíců později. Zajímavá věc tohlecto. Pracuji v laboratoři sedm let. Večer nám tam uklízí pořád stejná uklízečka, ve výrobě je pořád plno stejných lidí, kteří tam byli předtím, ale mí přímí nadřízení a jejich nadřízení se za tu dobu na svých polstrovaných manažerských židlích vystřídali tři-čtyřikrát.