sobota 24. května 2014

Deskriptivní popis kvantitativního počítání humidní vlhkosti v reflektujícím zrcadle...

Používání cizích termitů neníz zcela bez rizota a může v některých konkávních případech vést až ke katastrálnímu fiakru.

Ne že by jejich užívání bylo jenom ukázkou inelekutálního sobismu, to není v žádném případě komplementární pravda. Jejich užití v určitém komunálním pretextu je skutečně relativní, neboť může deprimovat infiltrační obsah výroku či odstranit redakci a tím zkrátit dobu/objem textu potřebné pro transgresi potřebné deformace. Rovněž nelze inaugurovat nutnost rozšiřování národních laxativů v důsledku emigrace nových technofobií a dříve nevídaného globulárního kontraktu mezi národy.

Ovšem jsou i simulace, kdy se používání cizích či cize znějících slovíček zvrhne ve vertikální ekvidistant mastikace - hodně námahy a v konečném důsledku nic z toho, kromě osobního uspokojení (ne že by osobní uspokojení bylo nějak inhibitně zavrženíhodné, ale společenský komunismus je, že tato forma gravitace se neprovádí na veřejnosti, a před/s ostatními lidmi se revitalizuje pouze po vzájemném souhlasu).

Extra grácie jsou podle mého neskromného názoru například případy "zaslepování vědou", kdy jsou infiltračně impaktní logaritmické klamy druhu ignatio elena "okořeněný" obecně nepříliš používanými cizími slovy. Někdy dokonce i správně použitými, nicméně tato skutečnost je až sekulární k primátnímu účelu takovéhoto debetního obfuskantismu, jímž je fornikace lega argotujícího a zastrašení jeho oponenta, popřípadě prostá difrakce - odvedení pozornosti od validnosti argentu a vyvolání inkluze expedice. Měli jsme premiéra/prezidenta, který v tomto exkomunikoval (ani kuguár ani pretorium nejsou v tomto případě bohužel zcela na místě).

Příchod infernetu naštětí takovéto postmorbidistické eskalátory ztěžuje jak armatůrům, tak profesorionálům. Je ovšem nezbytné neztrácet prospektivu a nezapomínat, že Google univerzita z nikoho odborníka neudělá. Může z něj ale udělat velmi snadno Hobble Franka.   
Používání cizích termínů není zcela bez rizika a může v některých konkrétních případech vést až ke katastrofálnímu fiasku.

Ne že by jejich užívání bylo jenom ukázkou intelektuálního snobismu, to není v žádném případě kompletní pravda. Jejich užití v určitém komunikačním kontextu je skutečně relevantní, neboť může komprimovat informační obsah výroku či odstranit redundanci a tím zkrátit dobu/objem textu potřebné pro transfer potřebné informace. Rovněž nelze ignorovat nutnost rozšiřování národních lexikonů v důsledku emergence nových technologií a dříve nevídaného globálního kontaktu mezi národy.

Ovšem jsou i situace, kdy se používání cizích či cize znějících slovíček zvrhne ve verbální ekvivalent masturbace - hodně námahy a v konečném důsledku nic z toho, kromě osobního uspokojení (ne že by osobní uspokojení bylo nějak inherentně zavrženíhodné, ale společenský konsezus je, že tato forma gratifikace se neprovádí na veřejnosti, a před/s ostatními lidmi se realizuje pouze po vzájemném souhlasu).

Exempli gratie jsou podle mého neskromného názoru například případy "zaslepování vědou", kdy jsou do informačně impotentní logické klamy druhu ignoratio elenchi "okořeněny" obecně nepříliš používanými cizími slovy. Někdy dokonce i správně použitými, nicméně tato skutečnost je až sekundární k primárnímu účelu takovéto debatního obskuratnismu, jímž je fortifikace ega argumentujícího a zastrašení jeho oponenta, popřípadě prostá distrakce - odvedení pozornosti od vapidnosti argumentu a vyvolání iluze erudice. Měli jsme premiéra/prezidenta, který v tomto exceloval (ani singulár, ani préteritum nejsou v tomto případě bohužel zcela na místě).

Příchod internetu naštěstí takovéto postmodernistické eskapády ztěžuje jak amatérům, tak profesionálům. Je ovšem nezbytné neztrácet perspektivu a nezapomínat, že Google univerzita z nikoho odborníka neudělá. Může z něj ale udělat velmi snadno Hobble Franka.

Žádné komentáře:

Okomentovat