neděle 27. září 2015

Já nic já muzikant

Kdo z mých čtenářů ještě neví o emisním skandálu u VW a rezignaci Martina Winterkorna, ví o nich teď.

Rád bych k tomu napsal jenom pár stručných poznámek, ale nejprve disclaimer:
Již osm let pracuji v automobilovém průmyslu pro velkou nadnárodní korporaci. Konkrétně jsem v laboratoři na testování některých komponent interiéru automobilu. Pročetl jsem normy velké řady světových značek a rukama mi prošly jejich díly. Rovněž jsem byl přímým účastníkem debat s pár vysokými pohlaváry některých korporací. Tento článek představuje můj vlastní názor a nereflektuje názory mého zaměstnavatele. Z evidentních důvodů nebudu pro některé body příliš konkrétní a nebudu uvádět jména.

Zbytek článku je pod čarou.

pondělí 14. září 2015

Lháři nebo ignoranti?

Islám je zpátečnická ideologie založená na dávno falzifikovaných premisách. Zakládací texty tohoto náboženství si často protiřečí, na mnoha místech schvalují a dokonce propagují násilí a vznikly z přimitivních kořenů stylem "jedna paní povídala" za značně sporných okolností a vůbec ne tak jednoznačně a bezproblémově, jak by si řada jeho příznivců přála, či jak věří. Jednotliví příznivci islámu mohou být pokrokoví, svobodymyslní a tolerantní lidé, tento fakt nelze popřít. Ovšem skutečností zůstává, že islám plodí fanatiky, kteří ve svém náboženském zápalu při snaze následovat co nejpřesněji jeho primitivní deontologickou morálku páchají hrůzné amorálnosti. Ti pokrokovější se snaží moderní společnost podkopat zevnitř - prosazováním zákonů omezujících osobní svobody (například svobodu slova), propagandou, obelháváním lidí, omezováním nepohodlného vzdělání a osvěty atp. Ti méně pokrokoví používají metody jednodušší až přímo krvavé. A nejhorší na tom celém je, že nebezpečného fanatika od pokrokového slušného člověka lze poznat až když spáchá  nějakou hrůznost.

S výše uvedeným odstavcem asi souhlasí většina občanů Evropy. Co bohužel si většina občanů Evropy neuvědomuje (nebo nechce uvědomit) je, že výše uvedený odstavec zůstane pravdivý i když slovo "islám" vyměníte za slovo křesťanství, judaismus, hinduismus a dokonce i budhismus.

A tak leckteří místo aby skutečně hájili pokrokové hodnoty, ohánějí se "křesťanskými hodnotami" jako kdyby to byla synonyma, jako kdyby "křesťanské hodnoty" byly něco hézkého a hodného následování. Samozřejmě málokdo je schopen nějaké "křesťanské hodnoty" vůbec nějak definovat, takže s výroky tento nesmysl obsahujícími lze málokdy dobře polemizovat - je to jako chytat mlhu do pěsti.A když už je definují, definují je špatně - to je typické pro křesťany, kteří se snaží hájit svou nechutnou sbírku pitomostí předstíráním toho, že osvícenské hodnoty (lidská práva, svoboda slova a vyznání, vědecký pokrok) na nichž moderní Evropa skutečně stojí, nejsou logickým opakem do té doby vládnoucím křesťanským hodnotám (neustálé spory o výklady bible, náboženské války, dogmatismus, netolerance, bigotnost) ale jsou v podstatě totéž.

Krásný příklad nám dnes naservíroval Václav Klaus mladší, syn našeho bývalého prezidenta. Cituji:
Vychováváme třeba ve školách mladé lidi v duchu úcty k tradicím, vlastenectví, odvahy hájit právo na názor, na majetek, na svobodu… tedy v duchu  křesťanského desatera?

Ne
Pan Václav Klaus mladší je, stejně jako jeho otec, obdařen nepochybně  vysokou inteligencí a naše liberální společnost mu umožnila získat adekvátní vzdělání. Proto nad podobným výrokem mohu jenom kroutit hlavou a uvažovat nad tím, která ze dvou možností na něj pasuje - je takový ignorant, nebo je jenom bezostyšný lhář? Protože tento výrok je tak očividně nepravdivý, tak stupidní, že žádná jiná možnost mne nenapadá. A s nechutí musím říct, že právě s ohledem na nepochybně vysoké vzdělání a inteligenci pana Klause, přikláním se k možnosti druhé.

Krása výroku pana Klause mladšího spočívá v jeho specifičnosti, na níž lze dokázat, že kecá z cesty. Podívejme se na desatero jak jej prezentuje wikipedie (v bibli žádné jasně očíslované desatero jen tak mimochodem neexistuje, cože je ostatně vidět i v tabulce na wiki) a jak si stojí v porovnání s tím, co údajně podle pana Klause znamená. Pro srandu králíkům pana Klause oboduji za znalost desatera - mínus bod za každé přikázání, které je v protikladu textem před trojtečkou v páně Klausově výroku a minus za každé přikázání, jehož obsah stále je tak či onak ve výchově dětí, zákonech a/nebo kulturním povědomí):

Přikázání 1 - Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Toto přikázání je v přímém protikladu s "právem na názor" - máš právo na názor pouze pokud je to názor věřící v křesťanského boha, jinak máš smůlu. Mínus bod pro pana Klause.
Přikázání 2 - Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho... Přikázání 3 - Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha...
Víceméně totéž v bleděmodrém. Obě jsou v přímém protikladu se svobodou slova a svobodou uměleckého projevu a tudíž "odvahou hájit právo na názor" protože můj názor je, že Starozákonní bůh je pěkný zmrd a Ježíš sociopat s mesiážským komplexem. Minus dva body.
Přikázání 4 - Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý.
Když jsem se naposledy díval, pořád ještě jsme měli sedmidenní týden kde neděle je ze zákona sváteční den v němž se makat nemusí. Ovšem namnoze už se u nás děti nevychovávají stylem "v neděli si nesmíš hrát na písečku, protože to se podobá práci s hlínou a to se nesmí, takže teď tě seřežu, aby sis to pamatovala" (skutečný příběh co znám přímo od postižené) a nikdo mě nemůže zakázat pracovat doma, když se mi v neděli zachce. Křesťanskou tradici zákonem přikázaného odpočinku při nejlepší vůli neshledávám dobrou, ale napůl má pan Klaus pravdu. Takže nula od nuly pojde.
Přikázání 5 - Cti svého otce a svou matku...
Nevím, co pan Klaus hulí, ale já to nechci. Nikdy nikde od nikoho jsem neslyšel ani ve škole, ani v práci, ani doma, ani v hospodě, že by se děti vychovávaly k neúctě k rodičům. Jediné, co v tomto ohledu snad moderní společnost má je, že to není úcta povinná a nekritická a zákonem daná - když rodiče dítě zneužívají a ubližují mu, nikdo od něj neočekává lásku a dítě může být a je dokonce zákonem před takovými rodiči chráněno. Dejme tomu nula.
Přikázání 6 - Nezabiješ.
Sorry, vražda je nezákonná ve všech společnostech na planetě, i v těch nekřesťanských (a i ty křesťanské si nacházely, a nacházejí, různé důvody toto přikázání nedodržovat ve vztahů k různým lidem - zejména těm, co mají jiný názor). Je hovadina tvrdit, že takto děti nejsou vychovávány, ovšem současně v tomto ohledu není desatero nijak objevné ani unikátní. Minus bez pardonu.
Přikázání 7 - Nesesmilníš.
Je pravda, že nevěra už se netrestá topením ve Vltavě, bičováním, znásilněním oloupanou ředkvičkou či jiným "tradičním" způsobem, tato tradice skutečně skomírá a zákon už do dění v našich ložnicích už naštěstí nemá co kecat. Ovšem i když manželská věrnost (zejména věrnost ženy k muži, jehož byla v minulosti de-facto majetkem a otrokem) už není vymáhána zákonem, stále ještě se v kulturním povědomí považuje za kladnou vlastnost. Ale nebuďme na pana Klause zlí, zase nula.
Přikázání 8 - Nepokradeš.
Eh? Děti se neučí, že krádež je nelegální? Bez komentáře minus.
Přikázání 9 a 10- Nebudeš dychtit po domě svého bližního....
Pravda, že závistivost je špatná věc se se namnoze určitě neučí ve školách. Bod pro pana Klause mladšího. Dalo by se argumentovat, že v tržní společnosti, v její extrémní, libertariánské podobě tolik propagované Václavem Klausem starším, je závistivost dokonce nezbytnou hnací motivací, protože bez ní (a bez snahy vyvolávat ji v jiných) člověk stěží může chtít být milionář. Budiž ale... nula.

Podtrženo a sečteno, s přimhouřeným okem mínus pět. Tři protimluvy a dvě nepravdy ajedna polopravda. Mizerné skóre.


A to jsem se ještě nedostal k tomu, že "tradice" nemusí být automaticky dobrá a že mi značně leze na nervy časté zjevné i skryté kladení rovnítka mezi pojmy "tradiční", "pozitivní" a "žádoucí".... Uff. Jdu spát.

Tady vidíte, proč nemůžu psát hodně článků. Rozebrat jeden odstavec hovadin zabere stránku textu. Kdybych měl rozcupovat celý článek, napsal bych knihu.