úterý 16. srpna 2011

Věc veřejná.

Jeden z těch nejúsměvnějších "argumentů", jenž coby opozici nedávnému gay pride pochodu v Praze vypustilo z úst trio Hájek-Klaus-Bátora, bylo rčení zhruba ve smyslu "sexualita je věc soukromá a nepatří na veřejnost".

Což je excelentní příklad logického klamu mlžení významů. Slovo sexualita zahrnuje totiž v závislosti na použitém kontextu dosti širokou škálu věcí, z nichž sex je jen jednou podmnožinou, a sexuální orientace jinou. A zatímco sex je věc soukromá a homosexuálové i heterosexuálové se v tom namnoze shodnou (přičemž exhibicionisté a podobní existují v obou skupinách), sexuální orientace věc soukromá není a heterosexuálové jí na veřejnosti ostentativně ukazují, poměrně často, poměrně hlasitě, mnohdy i poměrně draze a čím důležitější osobnost, tím větší haló.

Nevěříte? Stačí podívat se na tenhle obrázek a zamyslet se.

Žádné komentáře:

Okomentovat