neděle 24. července 2011

Šílený Nor.

Nebudu se příliš rozepisovat o událostech posledních dnů. Bylo by to nošení dříví do lesa, všude je o tom napsáno více než dost. Ale rád bych se krátce pozastavil nad dvěma odstavci z více než obsáhlého "Manifestu" který sepsal cvok Anders Behring Breivik. Budu ho citovat nejprve v originále, za citacemi bude následovat kurzívou napsaný překlad.

Nejprve tento blábol, který už jsem četl/slyšel i od jiných, o něco méně nepříčetných křesťanů:

"A majority of so called agnostics and atheists in Europe are cultural conservative Christians without even knowing it. So what is the difference between cultural Christians and religious Christians?

If you have a personal relationship with Jesus Christ and God then you are a religious Christian. Myself and many more like me do not necessarily have a personal relationship with Jesus Christ and God. We do however believe in Christianity as a cultural, social, identity and moral platform. This makes us Christian."
"Většina takzvaných agnostiků a ateistů v Evropě jsou kulturní konzervativní křesťané aniž by to věděli. Jaký je tedy rozdíl mezi kulturním křesťanem a pobožným křesťanem?
Máte-li osobní vztah s Ježíšem Kristem a Bohem, pak jste pobožný křesťan. Já sám a řada dalších jako já nemáme nezbytně osobní vztah s Ježíšem Kristem a Bohem.  Nicméně věříme v Křesťanství coby kulturní, sociální, sebeurčující a morální platformu. To z nás dělá křesťany."
Z kontextu na zběžné čtení pak vyplývá (nečetl jsem to celé, jenom kousky), že pro pana Breivika jsou křesťané i evropští ateisté a agnostici, prostě protože žijeme v "křesťanské kultuře". A jsme povinni tuto "křesťanskou kulturu" bránit proti "muslimské hrozbě". Neměl jsem sílu číst, co podle něj definuje křesťanskou kulturu - láska k bližnímu a odpouštění to zřejmě nebudou, když cítil potřebu jít, a postřílet přes osmdesát dětí. Nicméně takhle to nefunguje - nejde si definovat slova, jak se vám to zlíbí. Křesťan není každý, kdo se narodil v Evropě. Evropská kultura není "křesťanská" protože křesťanství tady bylo a je dominantní náboženství. Křesťanství je náboženství s některými klíčovými doktrínami, které jej definují coby ideologii (svátost křtu, božskost Jéžy a podobně). Jestliže jedinec/společnost tyto klíčové doktríny neuznává, nevěří jim a neřídí se jimi, nejde je označovat za křesťanské. Breivik se zde očividně snaží přesvědčit čtenáře, že když s ním náhodou někdo v něčem souhlasí, automaticky je stejný jako on - je to evidentní snaha rozdělit lidi na jasně vyhrazené škatulky "my" a "oni".

O kousek dále v textu se nachází tato perla moudrosti:
"It is essential that we preserve and even strengthen the Church and European Christendom in general (by awarding it more political influence on certain areas), when it comes to the moral, cultural and social aspects of society. It should even be granted monopoly on certain areas to strengthen European cohesion/unity."
"Je nezbytné, abychom zachovali a dokonce posílili Církev a Evropské křesťanství obecně (tím, že mu dáme více politického vlivu v určitých oblastech), když přijde na morální, kulturní a sociální aspekty společnosti. Mělo by dokonce mít monopol na některé věci aby posílilo evropskou soudržnost/sounáležitost."
Z tohoto i z toho mála jiného, co jsem z toho výplodu choré mysli vyčetl, je jasné, že se se jeho mozek zasekl na falešném dilematu islám versus křesťanství, kterému hluboce věří (není to ovšem jediné falešné dilema, na němž staví, i slova "marxixmus" a "multikulturalismus" mi padla do oka). Nicméně křesťanství coby obrana před islámem je nesmysl. Léčit negativní vliv islámu na naší kulturu křesťanstvím je jako léčit choleru morem. Doba, kdy křesťanství obecně a katolická církev konkrétně měly "monopol na některé věci" a velkou politickou sílu už tu byla. Té době se ne nadarmo říká doba temna. A byla to doba, kdy zákony zde platící a způsob jejich prosazování a v důsledku toho život zde nebyly příliš odlišné od toho v zemích dnes ovládaných islámem.

Nicméně už teď je jasné, že mnoho lidí tuto záležitost měří a bez ohledu na fakta bude dále měřit dvojím metrem. Kdyby se potvrdilo původní podezření, že za útoky v Norsku můžou islámští radikálové, všude by bylo plno hulákání, jak je islám nebezpečná a zpátečnická ideologie a jak multikulti pravdaláskaři selhali. Což je pravda - islám je nebezpečná a zpátečnická ideologie a multikultipravdaláskaři selhali. Nicméně díky tomu, že za ta zvěrstva může bílý konzervativní křesťan, tak se mluví jenom o tom, že je to šílenec a zapomíná se na to, že také propaguje ideologii, která je v řadě aspektů zrovna tak nebezpečná a zpátečnická - totiž křesťanství (mimochodem, slovo "christ" ať už samo o sobě či coby kořen delšího slova, je v onom šíleném traktátu napsáno 2488krát!).

Nepochybuji o tom, že jsou cvoci a nebezpeční psychopati ve všech kulturách, společenstvích či zájmových kroužcích. Nicméně jsou ideologie, které už svou podstatou tyto psychopaty lákají. Jsou ideologie, které tyto psychopaty přímo vychovávají. Islám je jen jedna z nich, i když momentálně v Evropě asi nejnebezpečnější - zatím.

Stejně jako v případě jaderné energie, je nutné neztrácet perspektivu. Problém není islám. Problém ani není náboženství obecně, i když je jedním ze symptomů nemoci. Problém je netolerance, radikalismus a tendence malovat svět na černobílo. Problém je zavírání očí před skutečnými problémy či před jejich skutečným obsahem a rozsahem. Problém je nevzdělanost, neznalost a strach ze znalostí. Problém je konzervatismus a strach ze změny.

Krátce řečeno, problém je lidská hloupost a omezenost.

Linky ke stažení manifestu pana Brevika jsou zde (je to pokaždé stejný soubor, jen u jiného zprostředkovatele):

11 komentářů:

 1. Ano, nevzdělanost a tolerance, tolerance ke zlu. Žel Bohu Vy oboje reprezentujete. Jistě neomluvitelný čin je však čin pochopitelný. Tam kdy selhávají běžné mechanizmy, kde kolektivizace dle EÚ nebo pohrobků bolševizmu dostává zelenou, tam je prostor pro podobná řešení. U nás Cikáni, v Norsku přistěhovalci. Z jiného pohledu vzato, je smutné, že potomci Vikingů za pár století degenerovali a místo boje se rozprchli jako slepice. Nebo že by i tam zvítězily pseudohumanistické tendence, že proti násilí se nesmí použít násilí, protože by ho pouze eskalovalo? Možná dokonce nebyl z účastníků setkání nikdo ozbrojený (zbraň přece nepatří do ruky civilizovanému jedinci) - nebo ochotný střílet. Kamenů však na ostrově bylo jistě dost.

  P. S. Tak nevím, zda Vaše "díky tomu, že ta zvěrstva..." znamená, že jste ta zvěrstva přivítal (tím "díky") a souhlasíte s nimi, nebo pouze neumíte česky?

  OdpovědětVymazat
 2. Tak tohle je komentář za všechny prachy.

  Za 1. o tom, že proti násilí se nelze bránit násilím není ve článku ani slovo.
  Za 2. fráze "díky tomu, že za zvěrstva..." má v češtině jasně daný význam, a v žádném případě nevyjadřuje můj souhlas s těmi zvěrstvy! Pro natvrdlé - synonymem by mohlo být slovní spojení "s ohledem na to, že za zvěrstva.."

  Když už hodláš na tomto blogu komentovat, tak čti pořádně a neházej do debaty uzenáče, buď tak laskav.

  OdpovědětVymazat
 3. Ad z kontextu blogu vyplývající (a také i jinde všeobecně mediálně prezentovaná teorie) : „Šílený Nor = nepříčetný a nebezpečný křesťan“.

  Neviděl jsem jediný důkaz o tom, proč byl onen šílený Nor vlastně zařazen mezi tzv. „křesťanské fundamentalisty“ a křesťany vůbec a ani nebylo vysvětleno, proč byl jeho šílený čin vůbec dán do souvislostí s jakýmikoli údajnými „křesťanskými pohnutky“ (dost těžko asi střílel „ve jménu otce i syna i Ducha Svatého“ na rozdíl například od muslimských radikálů skutečně často vraždících přímo a direktivně „ve jménu Alláha“).
  Naopak jsem vysledoval celou řadu důkazů o tom, že si tento šílený Nor celý pojem křesťanství vyložil po svém a současně si ho zcela čistě účelově zidealizoval a zromantizoval pro to, aby tímto „omluvil“ svůj hrůzný čin, ale křesťanem vlastně vůbec není ! Něco takového (tedy, že si jeden duševně vyšinutý jedinec vyloží křesťanskou historii po svém a své fantasmagorie použije jako pohnutky k vraždění) totiž asi nebude možné přímo „dávat za vinu“ křesťanské ideologii jako takové, která je v současné Evropě praktikována. Tvrdím, že dnes neexistuje žádný oficiální křesťanský ideologický podklad k takovému činu a ani nelze takový hrůzný čin jakkoli omluvit žádnými údajnými „křesťanskými pohnutky“.
  Četl jsem také, že je svým založením a uvažováním spíše přirovnáván ke svobodnému zednáři než ke křesťanovi a to mně také připadá být více pravdivé než lacině označit šíleného Nora za křesťana se všemi z toho plynoucími konsekvencemi.

  Šílený Nor pak sám sebe za věřícího (a praktikujícího už vůbec ne) křesťana ani nepovažoval a nepovažuje. Sám mimo jiné například uvedl, že se nemodlí k Bohu, v případě rozporu mezi vědou a biblickou vírou má podle něho vždy pravdu věda, křesťanství jako takové považuje především za jakousi „kulturu“ než za náboženství, potraty mu vůbec nevadí, atd. To vše jsou příklady vůbec nenasvědčující tomu, že by skutečně byl věřícím křesťanem a nevím, proč mu tato nálepka byla vlastně tak rychle a ochotně „přišita“.
  Čin tohoto šíleného Nora byl podle mě až podezřele rychle a bez skutečných příčinných a relevantních důkazů všeobecně mediálně kvalifikován jako čin křesťana vyvěrající z nebezpečného křesťanství (a dán do souvislostí s nebezpečím náboženství podobně jako jiné hrůzné činy konané ve jménu Alláha a islámu). Někomu se to prostě asi hodí takto účelově prezentovat a autora blogu z toho nevyjímám (viz. : „…. za ta zvěrstva může bílý konzervativní křesťan, ….atd.“) a tvrdit na tomto základě, že údajně takto šlo o „propagaci stejně nebezpečné a zpátečnické ideologie, jako je islám – zde tedy křesťanství“.
  To ovšem není pravdou.

  Ve skutečnosti přitom nakonec není až tak podstatné, kde všude si šílený Nor našel ideologické zdroje pro omluvu svého činu, protože stejně tak, jak si k tomuto účelu zidealizoval a překroutil jeho vlastní představu křesťanství a jeho údajných „hodnot“, mohl klidně vycházel obdobně z čehokoli jiného. Proto relevantní souvislost mezi současným křesťanstvím a jeho činem stále postrádám.
  (A i kdyby mě nakrásně někdo přesvědčil, že se zde skutečně jednalo o čin fundamentálního křesťana (což se zatím nestalo), tak i potom by na hrůzné činy v novodobé historii fundamentální muslimové stále „vedli“ cca 999 : 1, což nenasvědčuje tomu, že by obě náboženské ideologie byly stejně tak nebezpečné.)

  A nakonec – mezi lidské hlouposti a omezenosti také počítám neschopnost nezývat věci pravými jmény a inklinaci účelově podléhat nejrůznějším fixním ideám a nepravdivým souvislostem.

  OdpovědětVymazat
 4. Další, co nečetl pořádně. Částečně víceméně říkáš to, co jsem já řekl v článku, částečně reaguješ na věci, které jsem v článku neříkal.

  OdpovědětVymazat
 5. Ještě bych rád dodal, Luku, že citáty z manifestu pana Brevika uvedené na tomto blogu jsou přeloženy správně a dával jsem pozor na to, abych je nevytrhl z kontextu. Chceš-li mne tedy nařknout ze lhaní, ať už přímo či nepřímo, podpoř své tvrzení nějakými důkazy. Linky na ten manifest jsem dodal.

  OdpovědětVymazat
 6. Nařknout tě ze lhaní ?
  Ne - "ty přece nikdy nelžeš" a lež se ti z duše protiví. Vždycky podle tebe lžou jenom ti ostatní !
  Odporovat ti nehodlám, bylo by to zbytečné a kdo umí číst, ať čte ....

  OdpovědětVymazat
 7. Buď dodej důkazy, že se mýlím či dokonce lžu, nebo nekomentuj. Na tvoje skrytá ad hominem a irelevantní emotivní výkřiky nejsem zvědav.

  Příklady tvých omylů z nepozorného čtení či možná i vědomých lží (to si rozhodni sám, do hlavy ti nevidím):

  1) "Sám mimo jiné například uvedl, že se nemodlí k Bohu."

  Breivik sice řekl, že se nemodlí pravidelně, ale výslově řekl ve svém traktátu, že se hodlá modlit během svého běsnění. I psal o tom, že modlení a eventuelně i přijímání Eucharistie na mši "doporučuje" svým následovníkům. Dále uvádí, že doufá, že vstoupí do nebe po boku jiných "mučedníků církve". Je to ke konci textu, který jsi jistě alespoň zběžně četl v originále, když tak sebevědomně tvrdíš, co Breivik říká a co ne.

  2)"takto šlo o „propagaci stejně nebezpečné a zpátečnické ideologie, jako je islám – zde tedy křesťanství“."

  Já ve svém článku nikde netvrdím, že propagoval křesťansntví konkrétně tímto činem ani tento čin nedávám za vinu křesťanství. Tvrdím ale, a podpořil jsem to důkazy, že se snaží křesťanství propagovat v tom svém traktátu.

  Dále tvrdím že díky tomu, že je křesťan, budou jeho motivy automaticky hledány jinde, než by tomu bylo v případě identického činu spáchaného muslimem. Tys dodal ve svém komentáři excelentní důkaz toho, že jsem se v této své přdpovědi nemýlil. Najde se plno mírumilovných muslimů, kteří tvrdí, že ti násilníci jsou ti, kdo "si islám překroutili, aby omluvili svoje hrůzné činy".

  Dále tvrdím, že má s islamisty jedno společné - totiž že také (= mimojiné, rovněž) propaguje ideologii, která je v řadě aspektů zrovna tak zpátečnická a nebezpečná. Toto tvrzení je významově hodně vzdáleno od toho, co mi vkládáš do úst - totiž od toho, že křesťanství a islám jsou "stejné". Řada aspektů nerovná se všechny aspekty, přičemž konkrétní aspekty, v nichž se nebezpečnost islámu a křesťanství překrývají, jsem si z časových a prostorových důvodů vyhradil pro separátní článek.

  3) tak i potom by na hrůzné činy v novodobé historii fundamentální muslimové stále „vedli“ cca 999 : 1, což nenasvědčuje tomu, že by obě náboženské ideologie byly stejně tak nebezpečné.
  Viz 2. Dále to, že muslimové v novodobé historii vedou co do zvěrstev v Evropě, nepopírám. Které části věty "Islám je jen jedna z nich, i když momentálně v Evropě asi nejnebezpečnější - zatím." jsi nerozuměl?

  OdpovědětVymazat
 8. A na závěr:

  4) Neviděl jsem jediný důkaz o tom, proč byl onen šílený Nor vlastně zařazen mezi tzv. „křesťanské fundamentalisty“ a křesťany vůbec a ani nebylo vysvětleno, proč byl jeho šílený čin vůbec dán do souvislostí s jakýmikoli údajnými „křesťanskými pohnutky“ (dost těžko asi střílel „ve jménu otce i syna i Ducha Svatého“ na rozdíl například od muslimských radikálů skutečně často vraždících přímo a direktivně „ve jménu Alláha“).

  Mezi křesťanské fundamentalisty ho v článku nikde nezařazuji. Zařazuji ho mezi konzervativní křesťany. Slova konzervativní a fundamentální jsou významově dosti odlišná a nejsou v žádném kontextu zaměnitelná, i když se částí významů překrývají. Fundamentalista patrně není, neboť nevěří v doslovnost bible. Konzervativní nepochybně je, neboť jeho traktát je prošpikován odkazy na tradice, na staré dobré časy a čiší z něj strach ze změn.

  A proč ho zařazovat mezi křesťany obecně? Splňuje definici slova křesťan i v jeho skutečném významu, nikoliv jenom v tom svém paskvilu, v němž ji rozšířil na všechny bělochy narozené v Evropě:

  Byl pokřtěn, ve svém traktátu klade důraz na bibli a učení Ježíše Krista, o němž mluví jako o "pánu a spasiteli všech křesťanů" a hodně mluví o Bohu. Evidentně věří v existenci Boha a v historicitu i božskost Ježíše. K tomu, aby mohl být s klidným svědomím označen za křesťana víc není třeba.

  Násilí rovněž omlouvá a vysvětluje za hojného citování bible a to i Ježíše.

  Evidentně jsi ten jeho traktát nečetl ani zběžně, jinak bys to věděl.

  Tímto zde končím, víc už se k tou u tohoto článku vyjadřovat nebudu.

  OdpovědětVymazat
 9. Tvé dodatečné výklady a snahy překroutit původní významy tvého článku mě nepřekvapují.

  Mám za to (a stále mě utvrzuješ v tom), že nenávidíš křesťanství a „slintáš blahem“ nad čímkoli, co by jakkoli údajně potvrdilo tvou fixní ideu o jeho údajně stejné nebezpečnosti, jako je u islámu (tvá vlastní slova) a případ šíleného Nora ti k tomu více než dobře „posloužil“. Jakékoli diskuse s tebou jsou zbytečné (a předem varuji každého, kdo by se zde o ně pokoušel), protože máš úzce selektivní vnímání, nejsi schopen jakékoli reflexe ani přijetí jakékoli oprávněné kritiky. Slíbil jsem sám, že zde bude psát pouze tehdy, pokud tvé výplody přesáhnou meze pravdivosti a tento článek je přesně takovým případem a k tomu důvodem.

  Breivika (který není křesťanem, ale tobě se hodí, aby jím byl) jsi tady bezdůvodně za křesťana označil několikrát, a to jen na základě toho, že on sám si křesťanství vyložil po svém, o své představě psal a vlastně ji zcela zneužil k omluvě svého šíleného činu. To je, jako když bys někoho zařadil mezi členy církve špagetového monstra jen proto, že bude psát o špagetovém monstru nějaké fantasmagorie.
  Napsal jsi, že Breivik je „bílý konzervativní křesťan“ v souvislosti s odsudkem toho, že se o něm mluví více jako o šílenci a „zapomíná se přitom na to že také propaguje ideologii, která je v řadě aspektů zrovna tak nebezpečná a zpátečnická jako islám - totiž křesťanství“.
  To je celá řada nehorázných a ničím nepodložených lží a zjevná hrubá demagogie, proti které jsem se postavil. Uvedl jsem příkladem jasné argumenty (nebudu je opakovat), proč Breivik vůbec nemůže být skutečným křesťanem (a konzervativním či fundamentalistickým už vůbec ne, ale to je už úplně jedno) ani za něho nemůže být považován, a proč je tedy zcela správné, když je pro jeho čin více nazýván šílencem, než křesťanem. On také nepropaguje křesťanství, ale jen svou vlastní představu o křesťanství a jeho roli v historii a dnes. To je velký rozdíl. Nikde jsi nerozlišil jeho vlastní bludy od případných křesťanských bludů. Protože ty Breivikovi bludy jsou vskutku velmi nebezpečné, zatímco ty křesťanské sice také mohou být v něčem nebezpečné, ale podstatně méně a hlavně – s Breivikovým hrůzným činem nemají žádnou souvislost. On přece nevraždil pro to, aby byly zakázány potraty nebo aby byly spáleny kondomy či pro prosazení nějakého jiného křesťanského bludu a křesťanství k něčemu takovému nikde nevyzývá ani nevede.

  Sice píšeš, že „momentálně v Evropě asi zatím“ je nebezpečnější islám než křesťanství, ale tato formulace tě jen usvědčuje o naprosté nesoudnosti v této věci. Předjímáš totiž, že tomu může být i naopak a křesťanství takto ničím nepodloženě démonizuješ. Proč tolik nepochopitelné a lživé nenávisti a zloby vůči němu ?
  Křesťanství sice obsahuje hodně bludů, ale určitě neobsahuje příkaz vraždit ve jménu křesťanského Boha (kterého mimochodem ani nejsi schopen správně pojmenovat a ve svém článku ho pejorativně označuješ jako „Jéžu“). Chybí ti jakákoli tolerance či prostá slušnost a tvůj postoj vůči soudobým křesťanům připomíná jen nesoudný „hon na čarodějnice“. Předpokládám zde celou sérii tvých dalších článků bohužel v podobném duchu.

  A na závěr :
  Jako vyloženě úsměvné mně připadá tvé dodatečné „vysvětlení“, proč Breivika zařazovat mezi křesťany (byl přece údajně pokřtěn a „splňuje definici slova křesťan z Wikipedie“ a věří v Boha a historicitu a božskost Ježíše – což podle tebe úplně stačí). Je zajímavé, že Breivik sám se za křesťana nepovažuje a zastává celou řadu názorů s křesťanstvím neslučitelných, ale přesto podle tebe křesťanem je - i kdyby sám nechtěl ! Proč asi ?!

  OdpovědětVymazat
 10. Jenom chci upozornit Lukeho, že podle úryvku z Breivikova "Manifestu" se on sám pokládá za křesťana, respektive nějakou pseudologikou dojde k tomu, že vlastně je křesťan. Takže to není Charly, kdo jej za křesťana nějak "neprávem" označuje.

  OdpovědětVymazat
 11. Breivik sám se za křesťana nepovažuje
  Toto je výslovná lež! Stejně tak jako celá řada tvých tvrzení, ale toto mohu velmi rychle a snadno vyvrátit citátem z Breivikova traktátu, k němuž máš přístup!

  At the age of 15 I chose to be baptised and confirmed in the Norwegian State Church. I consider myself to be 100% Christian.

  Lháře skutečně nemůžu vystát. A i když má můj blog málo čtenářů, bez čtenáře jako jsi ty se obejdu. Sbohem.

  OdpovědětVymazat