sobota 30. července 2011

Žádný pravý Skot

Počítal jsem s tím, že s příchodem šíleného Nora na scénu se tím bude hemžit celý internet. Ale tak nějak jsem doufal, že to nikdo nezatáhne na ten můj malilinkatý kousek. Chtěl jsem sice o tom psát, ale tak nějak jsem doufal, že to bude v klidu a míru duše, a ne v reakci na další hloupost. Navíc hloupost, kterou jsem přímo této konkrétní osobě za posledních několik let vysvětlil už několikrát.

Mluvím samozřejmě o logickém klamu "žádný pravý Skot", jak naznačuje titul článku.

Tento logický klam se objeví s železnou pravidelností kdykoliv nějaký křesťan spáchá nějaké zvěrstvo.

V čem spočívá princip klamu? Jedná se o jeden z takzvaných ad hoc argumentů - ad hoc znamená "za tímto účelem". Jedná se o snahu bránit původně zcela konkrétní výrok následným dodáním kvalifikátorů, které ovšem nelze aplikovat obecně. Současně tento logický klam obsahuje mnohdy prvky a dicto simpliciter (zobecňování výjimek) a circulus in demonstrando (definice v kruhu).

Typický příklad tohoto logického klamu, jak jej lze vidět v současnosti takřka všude na internetu, kde debatují věřící s ateisty, a současně příklad toho, co není tímto logickým klamem, ačkoliv to je také takřka všude na internetu, kde debatují věřící s ateisty:
 1. A:"Žádný křesťan by nikdy nespáchal teroristický čin na obranu křesťanství."
  B:"Breivik spáchal teroristický čin na obranu křesťanství."
  A:"Breivik není křesťan a nebránil křesťasntví."
  B:"Breivik se nechal pokřtít, sám  za křesťana se považuje, věří v Boha, Ježíše, Trinitu, autoritu Bible v otázkách morálky, splňuje základní definici křesťana. A ve svém manifestu svůj čin vysvětluje jako obranu křesťanství za použití křeťanských doktrín."
  A:"Breivik není pravý (správný, skutečný, opravdový) křesťan a nebránil pravé (správné, skutečné, opravdové) křesťanství, protože žádný pravý (správný, skutečný, opravdový) křesťan by nikdy nespáchal teroristický čin.
 2. A:"Náboženství je často výlučným motivem k páchání zločinů i jinak duševně zdravými a normálními lidmi - například islámští fundamentalisté, kteří vystudovali vysokou školu, pak jdou a zabíjí lidi motivováni jen a pouze svým náboženstvím."
  B:"Ateismus vede také ke zločinům, a ještě víc, protože ateisté nemají morálku."
  A:"Není mi znám žádný ateista páchající zločiny v důsledku motivace pouhým ateismem, natož výlučně za účelem propagace ateismu."
  B:"Stalin (Pol Pot, Mao ce-tung) byl ateista a propagoval ateismus a páchal zločiny."
  A:"To je sice pravda, ale zločiny páchal převážně za účelem upevnění osobní moci a propagoval komunismus, v němž ateismus byl jenom malou částí mnohem širšího ideologického rámce. Proto jsem napsal 'výlučně za účelem propagace ateismu' a ne jenom 'za účelem propagace ateismu'."

V prvním příkladu se A dopouští klamu žádný pravý Skot, v druhém případě nikoliv. Proč?

V prvním případě A použil zcela konkrétní černobílý výrok bez kvantifikátorů/kvalifikátorů, který lze velmi snadno vyvrátit. Což se také stalo. Avšak místo uznání prostého faktu, že i křesťané mohou spáchat teroristický čin a že jeho výrok byl nepravdivý, A pokračuje dodáním ad hoc kvalifikátorů. Ad hoc jsou tyto kvalifikátory, protože nemají žádnou jasně danou definici významu v kontextu debaty - nelze definovat "pravého" křesťana. Závěrečný argument v této debatě je pokus zachránit tento ad hoc argument za dodání definice v kruhu - pravý křesťan je definován jako mírumilovný, tudíž Breivik nebyl pravý křesťan, neboť nebyl mírumilovný.

Existuje několik tisíc křesťanských odnoží a každá z nich o sobě tvrdí, že je tím "pravým" křesťanstvím a ostatní jsou heretici. Pro definování slova křesťan je tedy nutno používat jen vlastnosti, jež mají tyto různé odnože společné, tedy víru v Boha a v Ježíše Krista coby mesiáše, víru ve svátost křtu, víru v účinnost/účelnost modlitby a víru v autoritu (ať už doslovnou či metaforickou) bible. Breivik splňuje všechny tyto vlastnosti - ve svém manifestu zmiňuje, že se nechal pokřtít, vstoupil do církve, věří v Boha a celý ten humbuk. Dokonce i zmiňuje, že se modlil k Bohu o pomoc, když se mu nedařily první pokusy vyrobit výbušninu - a následně se raduje, když další pokusy vyšly.

Oponování antikoncepci, potratům či vědeckému poznání či násilí není součástí definice slova křesťan. Ne všechny křesťanské denominace sdílejí katolický názor na kondomy. Ne všechny denominace jsou (byly) pacifistické jako kvakerismus. Ne všechny denominace odmítají vědu jako (někteří) baptisté.

V druhém případě ale A od začátku používá kvantifikátory (převážně, často, výlučně, pouze), které mají zcela konkrétní význam - naznačují statistický podíl nějaké vlastnosti v nějakém větším celku zahrnujícím i jiné možnosti. Závěrečný příspěvek je pak snahou vysvětlit použítí a účel těchto kvantifikátorů a jejich význam, protože B je evidentně ignoruje a oponuje něčemu jinému, než co je říkáno - metaforicky řečeno oponuje vysvětlování konceptu barvy v nejasně ohraničených pruzích duhy, jako kdyby se jednalo o hájení černého a bílého proužku s jasnými okraji.

Žádné komentáře:

Okomentovat