neděle 24. července 2011

Šílený Nor.

Nebudu se příliš rozepisovat o událostech posledních dnů. Bylo by to nošení dříví do lesa, všude je o tom napsáno více než dost. Ale rád bych se krátce pozastavil nad dvěma odstavci z více než obsáhlého "Manifestu" který sepsal cvok Anders Behring Breivik. Budu ho citovat nejprve v originále, za citacemi bude následovat kurzívou napsaný překlad.

Nejprve tento blábol, který už jsem četl/slyšel i od jiných, o něco méně nepříčetných křesťanů:

"A majority of so called agnostics and atheists in Europe are cultural conservative Christians without even knowing it. So what is the difference between cultural Christians and religious Christians?

If you have a personal relationship with Jesus Christ and God then you are a religious Christian. Myself and many more like me do not necessarily have a personal relationship with Jesus Christ and God. We do however believe in Christianity as a cultural, social, identity and moral platform. This makes us Christian."
"Většina takzvaných agnostiků a ateistů v Evropě jsou kulturní konzervativní křesťané aniž by to věděli. Jaký je tedy rozdíl mezi kulturním křesťanem a pobožným křesťanem?
Máte-li osobní vztah s Ježíšem Kristem a Bohem, pak jste pobožný křesťan. Já sám a řada dalších jako já nemáme nezbytně osobní vztah s Ježíšem Kristem a Bohem.  Nicméně věříme v Křesťanství coby kulturní, sociální, sebeurčující a morální platformu. To z nás dělá křesťany."
Z kontextu na zběžné čtení pak vyplývá (nečetl jsem to celé, jenom kousky), že pro pana Breivika jsou křesťané i evropští ateisté a agnostici, prostě protože žijeme v "křesťanské kultuře". A jsme povinni tuto "křesťanskou kulturu" bránit proti "muslimské hrozbě". Neměl jsem sílu číst, co podle něj definuje křesťanskou kulturu - láska k bližnímu a odpouštění to zřejmě nebudou, když cítil potřebu jít, a postřílet přes osmdesát dětí. Nicméně takhle to nefunguje - nejde si definovat slova, jak se vám to zlíbí. Křesťan není každý, kdo se narodil v Evropě. Evropská kultura není "křesťanská" protože křesťanství tady bylo a je dominantní náboženství. Křesťanství je náboženství s některými klíčovými doktrínami, které jej definují coby ideologii (svátost křtu, božskost Jéžy a podobně). Jestliže jedinec/společnost tyto klíčové doktríny neuznává, nevěří jim a neřídí se jimi, nejde je označovat za křesťanské. Breivik se zde očividně snaží přesvědčit čtenáře, že když s ním náhodou někdo v něčem souhlasí, automaticky je stejný jako on - je to evidentní snaha rozdělit lidi na jasně vyhrazené škatulky "my" a "oni".

O kousek dále v textu se nachází tato perla moudrosti:
"It is essential that we preserve and even strengthen the Church and European Christendom in general (by awarding it more political influence on certain areas), when it comes to the moral, cultural and social aspects of society. It should even be granted monopoly on certain areas to strengthen European cohesion/unity."
"Je nezbytné, abychom zachovali a dokonce posílili Církev a Evropské křesťanství obecně (tím, že mu dáme více politického vlivu v určitých oblastech), když přijde na morální, kulturní a sociální aspekty společnosti. Mělo by dokonce mít monopol na některé věci aby posílilo evropskou soudržnost/sounáležitost."
Z tohoto i z toho mála jiného, co jsem z toho výplodu choré mysli vyčetl, je jasné, že se se jeho mozek zasekl na falešném dilematu islám versus křesťanství, kterému hluboce věří (není to ovšem jediné falešné dilema, na němž staví, i slova "marxixmus" a "multikulturalismus" mi padla do oka). Nicméně křesťanství coby obrana před islámem je nesmysl. Léčit negativní vliv islámu na naší kulturu křesťanstvím je jako léčit choleru morem. Doba, kdy křesťanství obecně a katolická církev konkrétně měly "monopol na některé věci" a velkou politickou sílu už tu byla. Té době se ne nadarmo říká doba temna. A byla to doba, kdy zákony zde platící a způsob jejich prosazování a v důsledku toho život zde nebyly příliš odlišné od toho v zemích dnes ovládaných islámem.

Nicméně už teď je jasné, že mnoho lidí tuto záležitost měří a bez ohledu na fakta bude dále měřit dvojím metrem. Kdyby se potvrdilo původní podezření, že za útoky v Norsku můžou islámští radikálové, všude by bylo plno hulákání, jak je islám nebezpečná a zpátečnická ideologie a jak multikulti pravdaláskaři selhali. Což je pravda - islám je nebezpečná a zpátečnická ideologie a multikultipravdaláskaři selhali. Nicméně díky tomu, že za ta zvěrstva může bílý konzervativní křesťan, tak se mluví jenom o tom, že je to šílenec a zapomíná se na to, že také propaguje ideologii, která je v řadě aspektů zrovna tak nebezpečná a zpátečnická - totiž křesťanství (mimochodem, slovo "christ" ať už samo o sobě či coby kořen delšího slova, je v onom šíleném traktátu napsáno 2488krát!).

Nepochybuji o tom, že jsou cvoci a nebezpeční psychopati ve všech kulturách, společenstvích či zájmových kroužcích. Nicméně jsou ideologie, které už svou podstatou tyto psychopaty lákají. Jsou ideologie, které tyto psychopaty přímo vychovávají. Islám je jen jedna z nich, i když momentálně v Evropě asi nejnebezpečnější - zatím.

Stejně jako v případě jaderné energie, je nutné neztrácet perspektivu. Problém není islám. Problém ani není náboženství obecně, i když je jedním ze symptomů nemoci. Problém je netolerance, radikalismus a tendence malovat svět na černobílo. Problém je zavírání očí před skutečnými problémy či před jejich skutečným obsahem a rozsahem. Problém je nevzdělanost, neznalost a strach ze znalostí. Problém je konzervatismus a strach ze změny.

Krátce řečeno, problém je lidská hloupost a omezenost.

Linky ke stažení manifestu pana Brevika jsou zde (je to pokaždé stejný soubor, jen u jiného zprostředkovatele):

Žádné komentáře:

Okomentovat