středa 27. července 2011

Asi se z toho taky zvencnu.

Můj minulý článek už přitáhl pozornost minimálně v tom smyslu, že jeden čtenář napsal úplně nesmyslný komentář s článkem obsahově logicky nijak nesouvisející (nejsem si jist, jestli je to úmyslné, čili uzenáč, nebo jestli má dotyčný prostě jenom problém s logikou obecně a tudíž je to "jen" non sequitur), a druhý čtenář reagoval na ICQ v soukromé debatě - bohužel ne o moc lépe.

Zkusím co nejvýstižněji a nejstručněji nejrůznější nepochopené záležitosti objasnit.

1) Nikde v článku netvrdím, že křesťanství je nebezpečné, protože Anders Behring Breivik je masový vrah. Oponovat článku příklady křesťanů, kteří byli ukázkově dobří lidé i podle mých měřítek, je logický klam druhu a dicto simpliciter, protože se snaží vyvozovat/naznačovat z výjimky či extrému obecné pravidlo. Co ale v článku tvrdím (a k tomu se ještě vrátím raději v separátním článku) je, že křesťanství je nebezpečná a zpátečnická ideologie stejně* jako islám, i když není stejná jako islám.

2) Nikde v článku netvrdím, že zlo má být tolerováno (ostatně, koncepty "nastavit druhou tvář" a "kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem" jsou jen další z křesťanských myšlenkových paskvilů). Tvrdím, že problém je netolerance obecně - tzn. i netolerance muslimů, kteří se snaží evropanům vnutit svoje hodnoty a nejsou ochotni tolerovat naše - navzdory tomu, že my tolerujeme ty jejich, které nejsou v konfliktu s našimi. Tolerovat netoleranci je logický protimluv a ten nehájím a hájit nehodlám. Chtějí-li muslimové těžit z tolerance západní společnosti, musí se sami stát tolerantními a akceptovat, že pravidla, jimiž se řídí dobrovolně oni, nemohou a nebudou platit pro všechny.

3) Netvrdím, že Breivikovo vraždění schvaluji a frázi "díky tomu, že..." lze tak interpretovat jen pokud se pomine způsob používání této fráze v každodenní české mluvě a v českých tiskovinách. A především když se pomine kontext, v němž je fráze použita v článku. Tvrdím však, že když podobné zvěrstvo spáchá muslim, většina evropanů viní islám, a ne jeho duševní vyšinutost, ale když ho spáchá křesťan, většina evropanů viní duševní vyšinutost, a ne křesťanství. Oba způsoby nazírání jsou logicky chybné, protože pomíjí jádro problému a soustřeďují se pouze na to, co se komu líbí - trpí zkreslením z úhlu pohledu a obsahují logický klam přebírání třešní.
_______________

* Edit 28.07.2011 14:10 - Abych předešel dalšímu kreativnímu nepochopení významu věty, dodávám, že slovo "stejně" v tomto případě není míněno jako "ve všech aspektech identicky" nýbrž jako synonymum slova "rovněž". Domníval jsem se, že tučný text hned za tímto slovním spojení toto říká dost jasně, ale už vím, že jsem přecenil schopnost řady lidí chápat to, co píši a podcenil jejich schopnost překrucovat každé slovní spojení a vybrat z více možných významů přesně ten v kontextu nejméně pravděpodobný a který nebyl míněn.

Žádné komentáře:

Okomentovat