čtvrtek 14. dubna 2011

Sexuální obtěžování žen na VŠ

Takže byl zveřejněn výsledek výzkumu o sexuální obtěžování žen na VŠ u nás. Výjimečně nemusím výzkum ani hledat, ani číst, protože mne nezajímá. Nehodlám o něm totiž psát. Hodlám psát o tomhle: A proč o tom hodlám psát?

Protože je mi z toho na zvracení. Pan Jiří Procházka napsal žvást plný logických klamů a misogynie a lidi mu za to ještě tleskají.

Začněme výčtem logických klamů:

 1. První odstavec - osobní zkušenost bez uvedení nějakých objektivních faktů pro její zobrazení ve správné perspektivě. S čím se pan Procházka setkal je zcela irelevantní k tomu, jak to na VŠ chodí obecně.
 2. Druhý odstavec - v podstatě totéž akorát nyní to není osobní zkušenost, ale "Venca mi tudle říkal". Uvedené číslo - 5 studentek za semestr - nyní alespoň nabízí nějakou perspektivu (i když zdaleka ne objektivní - opět je to jenom Vencovo tvrzení). A je směšně malé. Článek hovoří o tom, že dvě třetiny vysokoškolaček se setkají se sexuálním obtěžováním. Čili, pokud by měl pravdu Venca i článek, pracuje Venca na fakultě, kde je směšně malé množství studentek.
 3. Třetí odstavec - bezobsažný emotivní výkřik.
 4. Čtvrtý odstavec - opět totéž co druhý, v bledě modrém.
 5. Pátý odstavec - bezobsažný emotivní výkřik.
 6. Šestý odstavec - blatantní non sequitur. Nalíčit se a obléci se vyzývavě není útok na druhé pohlaví.
 7. Sedmý a osmý odstavec - zjednodušení (možné) výjimky na obecné pravidlo/doporučení - A dicto secundum quid ad dictum simpliciter (myslím, nejsu latiník :) ) - prostě nelze na základě osobní zkušenosti pana Procházky vytvářet pravidla pro celou společnost. Tak to fakt fungovat nemůže, to by si každý mohl dělat vlastní zákony.
Nyní misogynie:
 1. První odstavec - Na VŠ nejsou "holčičky" ale dospělé ženy. Použití termínu "holčičky" v tomto kontextu je zjevně míněno jako pejorativní výraz naznačující, že ženy jsou dětinské a hloupé.
 2. Druhý odstavec - "učit tupé věci tupé studentky" a co tupí studenti? Ti nejsou? A nebo se neučí tupé věci? Opět, napsáno záměrně tak, aby to naznačovalo, že jen ženy jsou hloupé a vlastně úplně jiný druh tvora.
 3. Šestý odstavec - z tohoto odstavce čiší hrůza z krásných žen.
 4. Sedmý odstavec - výzva k honu na čarodějnice, nepodložená ani jedním jediným objektivním faktem. 
 5. Osmý odstavec - přesouvání viny za špatný skutek na oběť ve stylu "o to ošahávání si říkala, vždyť měla minisukni".
Smutné je to, že s tímto typem lidí se nedá debatovat. Když s nimi nesouhlasí hezká žena, automaticky ji označí za kurvu. Když s nimi nesouhlasí ošklivá žena, automaticky ji označí za zakomplexovanou feministku. Když s nimi nesouhlasí muž, automaticky je (jak vyplývá z dalšího příspěvku pana Procházky v debatě, kde opakoval tytéž logické klamy) označen za zženštilého chlapečka zničeného přefeminizovanou společností. Stejně tak jakýkoliv vědecký výzkum, který neharmonuje s jejich názorem, bude označen za produkt "přefeminizované společnosti". Pan Procházka a spol. by neprošli debatním filtrem, shořeli by na první rozbočce.


Ženy jsou také lidi. A s výjimkou evidentních rozdílů fyzických, jsou psychicky stejné jako muži - až na jednu drobnost. V průměru mají menší sklony k promiskuitě.

4 komentáře:

 1. Jej, to mě pobavilo … (jen škoda, že se do celého problému nevložila ještě třeba katolická církev, která má na všechny otázky spojené se sexualitou svůj „patent“).

  Ale k věci výlevu nebohého pana Procházky a k jeho totální „vivisekci“ tímto blogem :

  Každý se vědomě i nechtěně může dopustit a dopouští při psaní názorů nějakých logických „klamů, mamů, blamů, apod.“
  Dopustil ses toho tady i ty, když jsi uvedl do poměru a dal rovnítko mezi tím, že 5 studentek za semestr uvedených panem Procházkou v jeho 2. odstavci = 2/3 vysokoškolaček z článku, jež se setkaly se sexuálním obtěžováním. Ovšem to byl od tebe faul na pana Procházku, protože on hovořil o „zápočtech, výhodách a protekci za sex“, s čímž se podle článku setkalo jen 9 % studujících (navíc bez uvedení pohlaví, takže ještě zřejmě u žen o něco méně).
  Takže příště raději „zvracej poněkud opatrněji“.

  Ale to není až tak důležité (to bylo jen na okraj a zmýlit se může každý). Důležitý je vlastní obsah daného problému a sdělení. Tedy to, že je nezpochybnitelným faktem, že obecně existuje využívání tzv. „ženských zbraní“ k získávání neoprávněných výhod a že jde o jev zneužitelný oběma stranami. Platí totiž, že jako „nepřijatelné obtěžování“ si žena může klidně vyložit i poměrně nevinnou poznámku vyučujícího o tom, „že jí to dnes velmi sluší“. V tomto proto pedagogům vůbec nezávidím, protože se každodenně pohybují na velmi tenkém ledě a najít nějakou zlatou střední cestu při jednání s „mladýma kočkami“ bývá v podstatě nemožné a jedinou obranou bývá být zcela odtažitým a nepřístupným „pedagogem sucharem“.

  Řeknu k tomu asi toto : Pokud teoreticky v dané souvislosti skutečně existuje 9 % případů „něco za něco“ – tedy studijní postup nikoli za vědomosti, ale za sex, pak se jedná o trestný čin (nebo pokus o jeho spáchání) a věc měla být oznámena orgánům činným v trestním řízení. Pokud se tak nestalo, je mně líto, ale má důvěra ve validitu takového „statistického sdělení“ je skoro nulová, resp. pokud samy studentky na něco takového vědomě přistoupily (ne něco takového je potřeba obou stran), tak v tom samy jedou a ať tedy laskavě raději „drží hubu“.

  Vše ostatní s úsměvem považuji za „krásy a pestrost“ tohoto světa ….

  OdpovědětVymazat
 2. Jo, v počtech jsem se zmýlil. Nicméně nic to nemění na faktu, že celý páně Procházkův argument je jedno velké Jedna Paní Povídala.

  Že existují ženy využívající svých vnadů k získání výhod atd. je nepochybně pravda. Nicméně to je součástí problému, kdy ve vedoucích pozicích je nepoměrně více mužů, než žen. Současně muži - jak je evidentní z debaty u článku na novinkách - mají neustále tendenci se za sexistické chování vymlouvat "přirozeností". Přirozené je všelico - například i kálet když to na mě přijde. Jsme společenští tvorové a jako takoví jsme nuceni společností celou řadu přirozených tužeb a potřeb více či méně ovládat a nejde se na ně vymlouvat.

  Najít střední cestu je nesnadné. Ale pan Procházka se o žádnou střední cestu ani nesnaží. Má svět namalovaný na černobílo a ženské jsou ty potvory. A wototude.

  OdpovědětVymazat
 3. Máš snad na mysli omluvu daného (vrozeného a zcela přirozeného) chování žen ve smyslu, že pokud by jich bylo ve vedoucích pozicích více, tak by svou krásu a vnady ke získávání nejrůznějších výhod nemusely používat, resp. nepoužívaly ?

  No, určitě existuje jev zvaný „k funkci a společenskému postavení přes postel“, ale to je jen ryzí zneužití oněch přirozených ženských braní. A když už se taková žena do vedoucího postavení takto dostane, tak to neznamená, že by se svých ženských zbraní nadále vzdala a přestala je používat. Mám vůbec zato, že ženy (mám doma tři a měl jsem dlouho v práci přímo na povel taky tři) obecně velice dobře vědí, jak využívat všech těchto věcí, které mají od přírody k dispozici, a také to přirozeně dělají. Proč taky ne, byly by samy proti sobě. Jde jen o to nepřekročit při tom přípustné meze. A ty jsou konec konců nastaveny v různých společnostech různě.

  Pana Procházku zjevně irituje hlavně to, že ženy takovou možnost vůbec mají a že ji také přirozeně využívají – což on nemůže (viz. jeho „povzdech“ v odst. 4) ! A proto bublá a pění – „mrchy jedny, děvky, potvory …“. On jim ale tímto vlastně závidí ! A sám sebe považuje v tomto za znevýhodněného.
  Má smůlu, chlapec, měl se narodit jako žena ….

  P.S. Nic z toho, co jsem napsal v žádném případě nemůže nijak omluvit nepřijatelné sexistické chování některých mužů. Úplně nejodpornější je v tomto smyslu import muslimského pojetí vztahu k ženám, kdy je nezřídka jejich hrubé znásilnění „omlouváno“ tím, „že si o to přece řekla“, když se tak či onak oblékla a dovolila si vyjít na ulici a na veřejnost. To je „pudovým chováním zvířat“ a nikoli lidí !

  OdpovědětVymazat
 4. Ne, měl jsem na mysli, že muži své sexistické chování omlouvají tím, že chlapi jsou od přírody permanentně nadržení. Viz tvé P.S.

  A dále to, že některé ženy mohou využívat účinně "ženské zbraně". Je smutným faktem, že na většině vědeckých institutů a vysokých škol a i v politice těžce převládají muži. Jde o dozvuky patriarchální minulosti, a stav se zlepšuje jen pozvolna (i když se nepochybně zlepšuje). Kdyby v rozhodujících pozicích převládaly ženy, šlo by tu hru otočit a určitě by se našli mladí atraktivní muži, co by se s nějakou osamělejší starší profesorkou rádi "pomazlili" za zápočet a stejně tak by byli atraktivní mladí muži, kterým by nežádoucí pozornost postarších profesorek vadila.

  Až bude skutečná, a ne jenom teoretická, rovnoprávnost, bude to v tomto ohledu více vyrovnané. Krásné potvory budou mít sice pořád trochu větší šanci u vlivných mužů (protože chlapi jsou v tomto ohledu skutečně více svolní), ale už se jim to tolik nevyplatí, protože bude méně těch vlivných mužů.

  Na to ovšem nejdříve musí vymřít fosilní myšlenky o nadřazenosti mužů a hlouposti "holčiček".

  Ještě považuji za vrchol komiky, když někdo v jednom projevu dští ohěň a síru na to, jak jsou ženy špatné a slabé, a o chvíli později podle něj "silní muži" nedokáží ovládnout svůj sexuální pud. Jinými slovy generalizuje a ponižuje obě pohlaví bez rozdílu, aniž by si to uvědomil.

  OdpovědětVymazat