sobota 19. listopadu 2011

Jak šálí zrak - hardware?

V souvislosti s výkonem svého povolání jsem při měření barvy spektrofotometrem před nedávnem narazil na zajímavý fenomén, který mi byl celý život znám, ale nad nímž jsem se nikdy nijak zvláště nezamýšlel. Je to fenomén dvou barev duhy - fialové a červené.

Červená barva se nachází na horním/vnějším kraji duhy a má vlnovou délku kolem 700 nm. Fialová barva se nachází na dolním/vnitřním kraji duhy a má vlnovou délku kolem 400 nm. A modrá se nachází mezi nimi, společně se všemi ostatními barvami.

A přesto vnímáme fialovou jako směs modré a červené a lze ji tak i fyzicky vyrobit smísením pigmentů. Jakto? Nevím to samozřejmě jistě, ale domnívám se na základě mě dostupných informací, že to je z důvodů fyzických a fyziologických. Je to chyba hardwaru.

Oko má tři typy čípků citlivých na barevné světlo, s maximální citlivostí při různé vlnové délce -  S-čípky (modrá, s maximální citlivostí u fialové), M-čípky (zelená, s maximální citlivostí u zelené) a L-čípky (červená, maxiální citlivost u žluté). S-čípků je ovšem velmi málo - kolem 2-7% - a místy nejsou vůbec.  Současně tam, kde S-čípky mají maximum a M-čípky už nereagují, L čípky stále vykazují určitou sensitivitu, a tudíž stále ještě reagují. A vzhledem k tomu, že jich je mnohonásobně více než S-čípků, mohlo by to vysvětlovat, proč dvě barvy tak daleko od sebe viděno čistě fyzikálně nám subjektivně připadají tak blízko sobě.

Nepochybně je to celé mnohem složitější - diagramy zobrazující citlivost čípků při různých vlnových délkách se liší stránku od stránky a nepodařilo se mi najít jediný, který by adekvátně uváděl zdroje - a tak je možná celá tahle moje úvaha špatně. Ale třeba ne a možná někdy někdo přijde na to, jak jí otestovat a udělá to.

Zdroje:

Žádné komentáře:

Okomentovat