sobota 15. června 2013

Pane prezidente, pod obojí to nejde.

Můžeme být hrdí. Po prezidentovi, který byl univerzální odborník na všechno - podle jeho posledních výstupů i na to, jak má postupovat policie - máme za prezidenta nefalšovaného komika. A tak se šarmem sobě vlastním na obvinění z ožralosti při oficiální funkci reaguje supervtipným bonmotem na téma "Hitler byl abstinent a prohrál válku, Churchill pil a vyhrál".

No, upřímně řečeno to považuji spíše za blbmot než za bonmot, nicméně je pravda, že to má určitý potenciál ke vtipnosti. A ten potenciál vyplývá z toho, že bylo-li by to použito coby seriózní argument na hájení pití alkoholu, byl by to logický klam. Konkrétně non-sequitur, který je současně logickým klamem a současně nástrojem humoru. Zkusme tedy jen tak pro srandu králíkům se podívat, jak si to argumentačně stojí, je-li to myšleno vážně, a proč se tedy jedná o non-sequitur.

Za prvé se jedná o chybnou úvahu cum hoc ergo propter hoc, kdy událostem souvisejícím v čase a/nebo prostoru (Churchill - ochlasta a Churchill - vítěz války), je přisuzována i příčinná provázanost (Churchill ochlasta a proto vítěz války, popřípadě Churchill vítěz války a proto ochlastismus je dobrá vlastnost). Tento způsob uvažování je lidem vrozen, jedná se o heuristickou zkratku urychlující učení zkušeností a metodou pokus/omyl. Díky tomu, že události, jež jsou skutečně způsobovány jedna druhou se pak nevyhnutelně i vyskytují pospolu, je tato heuristická zkratka dostačující na to, aby byla favorizována evolucí a tak natvrdo zakódovaná v mozku - a to zřejmě už hodně dlouho, neboť toto lze vysledovat i u holubů, s nimiž máme posledního společného evolučního předka až někde v prvohorním karbonu. Proto je to intuitivní způsob uvažování, vlastní každému z nás, a je potřeba trochu mentálního úsilí se jej vyvarovat, protože může vést k zásadním omylům a dokonce i pověrám a bludům.

To ovšem není jediný problém, jedná se i o jiný logický klam, totiž o přebírání třešní. Alkohol je tvrdá droga a z "běžně" užívaných drog patrně zdaleka nejhorší co se týče následků pro uživatele i pro společnost. Nadužívání alkoholu namnoze končí předčasnou - a nehezkou - smrtí. Proto najít člověka, který se mu hojně oddával a navzdory tomu dosáhl nějakého markantního úspěchu vyžaduje značné přebírání. Nicméně samozřejmě je to možné, stejně jako pro téměř jakoukoliv jinou věc. Churchill byl výjimka, nikoliv pravidlo.

Pokud máte pocit, že by se už dalo s rozborem skončit, máte pocit špatně. Argument má totiž ještě třetí rovinu, a tou je reductio ad Hitlerum. V tomto případě jsou dávány do kontrastu dvě vlastnosti, kde ta pro prezidenta nežádoucí je dávána do spojitosti s Hitlerem. Hitler je v moderní společnosti považován za vtělení zla a asociování nějaké vlastnosti s ním má tudíž nevyhnutelně negativní emotivní kontext, byť je racionálně zcela nepodložený. Je to manipulační technika používaná k umlčení protivníků - nikdo nechce být v jednom pytli s Hitlerem - která je značně problematická. Reductio ad Hitlerum je totiž používáno k manipulaci tak často, že znesnadňuje, až znemožňuje, skutečně relevantní srovnání s Hitlerem (popřípadě nacisty) i v případech, kdy je naprosto relevantní.

A právě to je důvod, proč tento výrok považuji za krajně nevkusný blbmot. Extrémní absurdita výroku je nezbytná pro funkčnost non-sequitur vtipu, ale vhodit do ingrediencí Hitlera značí totální absenci fantazie. Je to laciný vtípek, který by hlava státu používat neměla.

Nicméně ať nad tím uvažuji, jak nad tím uvažuji, mám z našeho pana prezidenta divný pocit. Připadá mi, že se to v tomto konkrétním případě snaží mít pod obojí, tzn. snaží se mít současně vtip, a současně alkohol skutečně hájit. Buď si dělá legraci, nebo hájí legitimnost pití alkoholu ve své funkci, musí si vybrat - buď řekl nevkusný vtip, nebo opravdu, opravdu pitomý argument. Obojí nejde.

6 komentářů:

 1. Miloš Zeman má spoustu různých kvalit, je zkušeným politickým hráčem, má vcelku čitelné názory, často je s ním sranda. Ale je to také povrchní sangvinistický narcis, který si často "nevidí do huby" a mluví rychleji než myslí. Další jeho negativní vlastností je, velmi mírně řečeno, dosti volné zacházení s fakty.
  Myslím, že si na povedené i nepovedené bonmoty (a tento byl fakt děsně prvoplánový) budeme muset prostě zvyknout, tento pes se už novým kouskům nenaučí. Přesto k němu chovám jisté sympatie; mohli jsme asi dopadnout hůř.

  OdpovědětVymazat
 2. Hm, a co takhle namísto zajisté sice správných leč zbytečně sáhodlouhých rozborů doslovné a vcelku nepochybné falešnosti jedné prezidentovy větičky to pojat velice jednoduše, a to ve smyslu - na blbou (a už docela otravnou a pořád se opakující hloupou) otázku prezident prostě přišil blbou odpověď.
  Nakonec - od té doby, jak se zdá, má s tím už od novinářů docela pokoj.

  OdpovědětVymazat
 3. To je jako kdybyste Agathe Christie řekl, že by místo sáhodlouhého románu stačila věta "udělal to zahradník".
  Navíc cílem článku není primárně kritizovat prezidenta, ale vysvětlit princip fungování některých vadných argumentů. A kdybych napsal, podle vašeho návrhu, "Prezident plácá blbosti." těžko by to splnilo zamýšlený zábavný a didaktický účel, žeano.

  Samozřejmě i takhle to pro někoho ten účel neplní - zjevně pro vás - ale to je nevyhnutelné.

  OdpovědětVymazat
 4. Jj, účel světí prostředky a "didaktického" cíle zde bylo nepochybně dosaženo. To ano.

  Ale vzhledem k tomu, že nikdo (a zjevně ani prezident) v hovorové řeči není vždy schopen uhlídat si naprostou argumentační bezchybnost a zejména ne tehdy, pokud je v kontextu navíc zjevně provokován hloupými a opakujícími se podsouvajícími dotazy, tak prostě nevidím nic natolik zábavného na tom, takovou věc takto komentovat a rozebírat. Spíš bych inklinoval k názoru, že to není ani moc fér (obdobně vůči komukoli, nejen vůči prezidentovi). U písemného projevu bych námitky neměl, ale to není tento případ.

  Nic ale proti tomu, pokud to někoho (zejména vás coby autora) baví.

  OdpovědětVymazat
 5. Jen pro úplnost - domnívám se, že v článku máte chybnou úvahu. V daném výroku dle mého názoru není (jak uvádíte) příčinná souvislost typu "Churchill ochlasta a proto vítěz války, popřípadě Churchill vítěz války a proto ochlastismus je dobrá vlastnost".

  Spíš bych to viděl na vztah významu "přestože Churchill byl ochlasta, tak zvítězil ve válce" a naopak že "Hitlerovi k vítězství ve válce nepomohla ani jeho abstinence".

  Tedy Zeman spíš na tom bonmotu analogicky naznačil, že jeho případné pití nakonec vůbec nemusí být na závadu dobrému prezidentství. A s tím bych i souhlasil.

  OdpovědětVymazat
 6. Výrok jde podle mého interpretovat oběma způsoby. Možná to pan Zeman někde upřesnil a Vaše interpretace je přesnější nevím.

  Tato interpretace by znamenala, že není obsažen "cum hoc ergo propter hoc" prvek, zbytek ovšem zůstává. Vaše interpretace dokonce vyžaduje, aby si Zeman byl vědom toho, že jeho výrok obsahuje následující klam přebírání třešní.

  Jako že já se domnívám, že si Zeman je vědom logické absurdnosti toho výroku a že ho skutečně myslel jako převážně nevážně vtip. Ale nejsem si jist, jestli tato domněnka není jenom výsledkem mého přání nemít za prezidenta blba.

  Prostě z toho výroku mám divný, ambivalentní pocit.

  OdpovědětVymazat