neděle 29. ledna 2012

Konec náboženství v Čechách?

Už předtím, než vyšly výsledky dotazníků Eurobarometr 2005, se mluvilo o Češích jako o neznabozích. Nové sčítání lidu se zdá tento poznatek potvrzovat - 34% lidí přímo řeklo, že jsou bez náboženské víry, (0,01% uvedlo jako svou víru a církev ateismus, což je samozřejmě blbost a při zpracování statistiky měl statistický úřad tuto blbost kompenzovat) a 0,14% lidí se přihlásilo k náboženství rytířů Jedi, přičemž je veřejným tajemstvím, že toto jsou minimálně z části ateističtí recesisté.

Každopádně to, že přibližně třetina obyvatel ČR je bez víry je neoddiskutovatelný fakt, a to ještě toto číslo téměř určitě bude o něco vyšší, protože 45% lidí na otázku o své víře odmítlo odpovědět, ať už z jakýchkoliv důvodů. Co mne ale zaráželo - a zaráží - je, jak často v diskuzích člověk narazí na házení "viny" za tento stav na komunisty, na katolickou církev, na českou bezpáteřnost a málem snad i na erekce na slunci. Záleží na pozici argumentujícího, zda považuje ateismus za špatnou nebo za dobrou věc, a na základě toho se snaží následně racionalizovat - ať už za hodně volné interpretace vybraných historických událostí, či i jenom vlastních názorů a pocitů, většinou za použití jejich kombinace - své stanovisko a hledání jasného viníka.

Přičemž jsem při zadání fráze "ateismus v Čechách" do Google nenarazil na prakticky žádný článek, který by měl hlavu a patu. Kdybych se pokoušel odkazovat na všechny blbosti, na něž jsem v této souvislosti narazil, asi bych se zbláznil zoufalstvím nad stupiditou některých lidí (jeden článek si dokonce předefinoval slovo ateista jako výlučné a absolutistické přesvědčení neexistenci boha - jak blbý a v elementární logice nekompetentní může ještě člověk být a být schopen číst?). Tak jsem si řekl, že se za použití dat z Eurobarometru 2005 podívám alespoň na tvrzení, že za absenci víry u nás může komunismus, protože s tím jsem se nejméně ve dvou internetových a jedné osobní debatě setkal i já sám, i jsem byl automaticky označen za komunistu, protože nevěřím v Boha.

Tyto debaty někdy vypadají jako turnaj v mariáši - jeden vynese ateismus v Čechách, oponent kontruje náboženskostí Slováků, to je přebito rozdílem v pobožnosti mezi východním a západním Německem, následuje trumfování vysokou pobožností Rumunů a Poláků. A nikam to nevede, protože pokud obě strany po sobě místo prezentování faktů a jejich koherentní interpretace akorát háží pomyslné přebrané třešně, debata se může táhnout do nekonečna.

Udělal jsem si tedy - jak je mým zvykem - malilinkatou statistickou analýzu. Vyšel jsem z dat z Eurobarometru (tabulku dat jsem opsal z Wiki, ale ověřoval jsem si kdysi její správnost s původním zdrojem). Pro praktičnost jsem si označil tři tam uvedené kategorie údernějšími a výstižnějšími termíny:
  1. Belief in a God = věřící v Boha/boha/bohy = Teismus
  2. Belief in a spiritor life force = věřící v nějakého ducha či životní sílu = Deismus
  3. Belief in neither a spirit, God, nor life force = nevěřící ani jednomu z výše uvedených = Ateismus

Vím, že termín 2 není přesný, používám jej pouze proto, že z těchto tří kategorií je to jediný jednoslovný termín, který alespoň přibližně významově odpovídá obsahu této kategorie.

První, co mohu poměrně jednoduše udělat, je rozdělit data do dvou tabulek - západní demokracie a postkomunistické země. A takhle to vypadá (a pevně doufám, že tam nemám chybu):

Západní demokracie
Postkomunistické země

Ateismus Deismus Teismus

Ateismus Deismus Teismus
Austria 8% 34% 54%
Bulgaria 13% 40% 40%
Belgium 27% 29% 43%
Croatia 7% 25% 67%
Cyprus 2% 7% 90%
Czech Rep. 30% 50% 19%
Denmark 19% 49% 31%
Estonia 26% 54% 16%
Finland 16% 41% 41%
Germany(E) 57% 20% 19%
France 33% 27% 34%
Hungary 19% 31% 44%
Germany(W) 16% 26% 54%
Latvia 10% 49% 37%
Greece 3% 16% 81%
Lithuania 12% 36% 49%
Iceland 11% 48% 38%
Poland 1% 15% 80%
Ireland 4% 22% 73%
Romania 1% 8% 90%
Italy 6% 16% 74%
Slovakia 11% 26% 61%
Luxembourg 22% 28% 44%
Slovenia 16% 46% 37%
Malta 1% 3% 95%
Netherlands 27% 37% 34%
Norway 17% 47% 32%
Portugal 6% 12% 81%
Spain 18% 21% 59%
Sweden 23% 53% 23%
Switzerland 9% 39% 48%
U. Kingdom 20% 40% 38%

Samozřejmě, že z čučení na takovouhle změť čísel dostane každý normální člověk leda vzteklinu, je třeba je taky nějak smysluplně zpracovat. Jenže vliv komunismu nelze kvantifikovat, nemohu nyní spočítat žádnou jednoduchou korelaci. Tudíž jsem se vykašlal na nějaké složitější statistické analýzy - za prvé to ani moc neumím, za druhé na to nemám čas, za třetí na to data beztak nestačí a za poslední nejsme ve vědeckém žurnálu. Proto jsem si udělal jen jednoduché box ploty (kdo neví, co to znamená, nechť koukne sem) a na nich nyní provedeme analýzu "kouknu a vidím".


Jak je vidno, ateismus má sice v post komunistických zemích mnohem širší rozpětí než v západních demokraciích - od 1% až po téměř 60% - ale například medián je u postkomunistických zemí pro ateismus nižší než u západních demokracií. Vypadá to spíše, že ČR se svým vysokým podílem bezvěrců je ve vztahu ke komunismu statistickou anomálií, nežli výsledkem pravidla.*

U deismu a teismu to vypadá trochu jinak. Podíl deistů je v postkomunistických zemích celkově vyšší a podíl teistů celkově nižší. To by možná mohlo naznačovat, že pokud snad komunismus vůbec měl na populaci s ohledem na víru nějaký vliv, tak to bylo obecně ve smyslu úbytku nikoliv věřících obecně, ale od věřících hlásících se ke konkrétní církvi směrem k věřícím typu "něcista". Což je v poslední době nesmírně populární stanovisko, i když v konečném důsledku je faktograficky na stejné úrovni s vírou v těhotné panny a po vodě chodící, z mrtvých vstávající čaroděje.

Samozřejmě má tato "analýza" hned několik problémů, a jsem si jich vědom. Počet respondentů v Eurobarometru byl poměrně malý. Země zde uvedené jsou různě velké, od malých po hodně velké. Některé postkomunistické země chybí úplně. Atd. atp. Nepochybně je tedy celá tato statistika zatížená velkou mírou chyby (a k tématu statistických chyb se ještě někdy vrátím).

Nicméně i v této podobě mi postačuje k jednomu tvrzení - za úbytkem víry v Čechách nestojí komunismus, ani rozumnost Čechů (jakkoliv bych si tohle přál), ani amorálnost církve, ani žádný další jiný, jednoduchý, černobílý faktor. Může se jednat, a zřejmě se i jedná, o pouhou statistickou anomálii, jež je jenom výsledkem souhry náhod a ničeho jiného.

*Statistickou anomálií je bývalé východní Německo. ČR se svým sotva třetinovým podílem ateistů je sice rovněž v posledním kvartilu, ale není to zase až tak výjimečné.

Zdroje:

Žádné komentáře:

Okomentovat