čtvrtek 3. února 2011

Desatero interpretace.

Všude jsou desatera. Je to kulturní zvyk, vycházející z naší judeo-křesťanské minulosti (ačkoliv bible sama žádné jasně řečené desatero neobsahuje - ale to je na jiný článek). U zubaře visí na nástěnce desatero jak si čistit zuby, u obvodního lékaře zase jak snížit cholesterol, nu a populární tisk pravidelně přijde s nějakým tím desaterem o hubnutí či svádění.

Tak jsem si řekl, že si udělám taky desatero, a to desatero zásad pro práci s fakty a jejich interpretaci. Řada lidí neví, co slovo fakt znamená, ale i řada těch, co to ví, neumí s fakty zacházet ani z nich vyvozovat užitečné závěry.
  1. Ověř si, že tvá fakta jsou skutečně fakta.
  2. Ověřuj si fakta vždy na více místech.
  3. Snaž se sebrat co nejvíce faktů o jedné věci z různých zdrojů.
  4. K novým faktům se snaž přistupovat bez zátěže závěrů vyvozených z faktů získaných dříve.
  5. Pro vyvození závěru si fakta neobohacuj o věci, které neobsahují.
  6. Závěr nevyvozuj ukvapeně, nemáš-li dostatek faktů.
  7. Jestliže závěr logicky vyplývá ze všech dostupných faktů, přijmi jej dočasně jako pravdivý.
  8. Aktivně hledej fakta s potenciálem tvůj závěr znehodnotit.
  9. Jestliže je závěr v přímém rozporu s jediným dostupným faktem, je špatný a hledej jiný.
  10. Nelži ani jiným ani sobě.
Fakta samotná, a to si málokdo uvědomuje, jsou k ničemu. Jsou pouze jakýmsi snímkem stavu X. Sama o sobě neříkají nic o tom, proč X nastalo, jak nastalo, kdy nastalo či co od něj lze očekávat a jaké jiné, ne přímo viditelné vlastnosti má.

***

Demonstruji na příkladu

Tonda tvrdí, že jeho švagr Jarda z Nemanic má skvělé třešně, a že by nám rád nějaké prodal, jsou sice trochu dražší než v obchodě, ale ta kvalita! Jako důkaz nám dodá snímek domu s jediným krásným stromem na zahradě a vysmátým maníkem držícím lavor plný třešní v popředí. A že jestli máme zájem, tak nám nějaké ty třešně doveze.

Prozkoumáním fotografie zjistíme, že není nijak upravovaná, a tudíž dle prvního přikázání její obsah můžeme považovat za fakt. Fakt č. 1 ovšem je, že někde existuje dům se stromem na zahradě, před nímž v době fotografování stál vysmátý maník s třešněmi, nic víc.

Přikázání druhé nám říká, že bychom si měli fakta ověřit. Použijeme tedy přítele gůgla a na mapě Nemanic skutečně najdeme dům s jedním velkým stromem na zahradě, jež svým umístěním a proporcemi odpovídají fotografii, takže víme, že dům skutečně je z Nemanic. Podle přikázání třetího ještě nahlédneme do katastru nemovitostí, kde zjistíme, že majitelem zahrady skutečně je nějaký Jarda.

Současně nám Venca řekne, že tuhle koupil v Nemanicích od nějakého Jardy super žůžo třešně a dá nám je dokonce i ochutnat. Ovšem podle čtvrtého přikázání je třeba k tomuto faktu přistupovat obezřetně - protože Venca nezná ani adresu Jardy, tento fakt nemusí s předchozími nijak souviset.

Podle pátého přikázání, než začneme vyvozovat závěr, je třeba uvědomit si, co fakta říkají a co ne a striktně se držet jejich obsahu. Nelze například brát jako fakt, že maník na fotce je Jarda. Fakta sama o sobě nic takového neříkají.

Přikázání šesté je teď překážkou vytvoření závěru. Někdy je těžké odhadnout, kdy je faktů dost a kdy je vhodné dále hledat. Zkusme ale pracovat s tím, co máme k dispozici.

Z dostupných faktů ze usoudit, že Jarda z Nemanic prodává skvělé třešně. Mohl by to i být Tondův švagr. Přijmeme tedy, jak říká přikázání sedmé, tento závěr jako dočasně pravdivý, neboť není v přímém rozporu s žádným z dostupných faktů.

Důležité je ovšem to "dočasně". Přikázání osmé nám říká, že bychom se měli snažit tento závěr nějak sestřelit. Je plno různých faktů, které by tento závěr mohly kompletně znehodnotit. Například: Tonda nemá sestru, Tondova sestra není vdaná, Tondův švagr se nejmenuje Jarda atd. Je třeba se aktivně pídit nejen po takovýchto nových faktech, ale i třebas po tom, co jsme přehlédli ve faktech dosud dostupných. Ale ovšem - vždyť vůbec nevíme, co že to je za strom na oné zahradě! Vezmeme tedy lupu a začneme důkladně zkoumat dostupný snímek.

A ejhle, při důkladném zkoumání lze na stromu najít pár listů, které mají zřetelně srdčitý tvar. Předchozí dočasný závěr je třeba spláchnout do záchodu, protože na lípě třešně fakt nerostou. Je třeba vyvodit závěr nový, konzistentní se všemi předchozími fakty i s faktem novým. A ten závěr zní - Tonda lže.

Desáté přikázání v tomto případě nevyužijeme, vlastně jde spíše o doplněk všech těch ostatních. Jeho ignorování jde většinou ruku v ruce s porušováním jednoho nebo více z nich. Někdy lidé vyvodí závěr, který se jim líbí, a přitom sami sebe přesvědčí, že závěru odporující fakta neexistuje nebo nejsou. A nebo si k faktům přimyslí nové věci a sami sebe přesvědčí, že tyto vymyšlené věci jsou rovněž fakta.

***

V žádném případě si toto desatero nenárokuje dokonalost. Určitě by ho šlo rozšířit o další pravidla. Možná by ho šlo zestručnit, zeštíhlit, zaerodynamičnit a udělat víc cool. Ale i tak, jak je, stojí za zamyšlení.

Žádné komentáře:

Okomentovat