neděle 23. prosince 2012

Picha přechází plát

Řekl jsem si, že než z toho piedestalu, na který jsem si stoupl, spadnu na čumák a rozbiju si ho, tak udělám krůček dolů sám. Můj článek "Kapr není pes" rozhodně nepatří k tomu lepšímu, co jsem napsal. Vlastně v retrospektivě patří k tomu horšímu. No fuj, to jsem psal já? Nevěřím! Dokažte to!!

Uh.

Neztotožňuji se sice plně s kritikou Marka Pichy, který má o argumentaci vlastní blog (který bych měl navštěvovat častěji, pro své vlastní dobro), ale jádro jeho kritiky obsahuje větší než malé množství platných výtek a mé odpovědi byly, mírně řečeno, poněkud chaotické a nekonzistentní, ať už z jakýchkoliv důvodů. No dobře, dobře, mé odpovědi stály z půli za exkrement.

Nejvíce do očí bijící chyba bylo zřejmě přiřazení atributu logického klamu argumentum ad misericordiam appealu na emoce, který nebyl logicky nekonzistentní s postulovanou tezí. Což jsem sám v článku současně popíral a současně uznával, aniž jsem si to uvědomil. Tento appeal může být (podle mne je) přehnaný, neadekvátní, ale to z něj nečiní logický klam argumentum ad misericordiam, ale reductio ad absurdum - a bez širšího kontextu nelze říct, zda správně nebo špatné použité (a tudíž logický klam). Druhou markantní chybou bylo následně v komentářích, když jsem v důsledku nepozorného čtení slovní spojení "pacient s potlačenými kognitivními funkcemi" interpretoval jako "pacient ve vegetativním stavu", což je až příliš extrémní interpretace poměrně vágního vyjádření, jež zahrnuje kohokoliv od člověka s mírnou amnézií přes člověka s alzheimerovou nemocí až po, právě, člověka ve vegetativním stavu.

Pro další opravy doporučuji přečíst článek znovu. Dnes jsem vyhradil trochu času ten článek v rámci možností učesat a opravit s ohledem na ty výtky, jež mne přesvědčily o své validitě, plus pár dalších, které jsem si uvědomil sám. Markovi děkuji za komentáře. Budu si muset zvyknout, že už mě neposuzují jenom okresní hráči ale že jsem se dostal do příležitostného hledáčku profíků. (Co se toho týče, rád bych si přečetl nějaký rozbor svého článku "Private property", protože jsem internetovou osmózou zjistil, že jsou lidé, kteří ho četli, ale nesouhlasí s ním - ovšem nikdy nikde jsem nedostal žádné informace ohledně důvodů toho nesouhlasu.)

Změny jsou - a do budoucna budou (dej špagetové monstrum ať ne příliš často) - prováděny následovně, po vzoru jak jsem to udělal u článku Nekonečno potíží:
  • Nadále neplatný text je škrtnut. 
  • Eventuální nový text je napsán modře. 
To vše z důvodu, aby bylo dohledatelné, co bylo změněno.

1 komentář:

  1. Díky za kritické promyšlení mých poznámek i za link. Výklady se mohou různit a je vždy zajímavé sledovat, jak se některé věci mohou stát interpretačním oříškem - v mém případě jde o ten klam nirvánou. Teď už chápu, jak jste to myslel, tj. že takový záměr mohl být skryt za redaktorovou otázkou ohledně zabíjení prasat.


    Ještě jsem nad tím přemýšlel a zdá se mi, že bychom asi byli k tazateli příliš přísní, kdybychom takovou otázku chápali jako sugestivní v duchu klamání nirvánou. Tedy kdybychom ji rozuměli tak, že se snaží dotazované naznačit, že buď bude úplná vegetariánka, nebo má jíst všechno. Pak by totiž za jeho otázkou byl skutečně skryt předpoklad, že existují jen dvě pozice: zcela bez masa vs. zcela s masem, kapr, prase je to jedno. Já jsem jiných indicií nakloněn takové dotazy chápat v prvním sledu jako neutrální, jejichž cílem je zjistit, jak vlastně řeším zjevný střet v posuzování kaprů na jedné straně a jiných živočichů na druhé straně. Tazatel tímto nepředpokládá černobílé vidění problému, jen se snaží zjistit, jaký rozdíl mezi danými živočichy je pro dotazovanou tak významný, že jinak posuzuje smrt kapra a jinak smrt prasete. Případný klam nirvánou by se objevil až tehdy, kdyby tazatel sám začal něco tvrdit o tom, že člověk buď jí maso, nebo nejí maso a nic mezi tím.

    OdpovědětVymazat