pátek 15. ledna 2016

Zbraně problémy neřeší.

Neberte lidem zbraně je pitomá prosba, ale řada argumentů za  ní stojících je ještě pitomější. Probralo mne to dokonce ze zimního spánku.

Berme to popořadě:
Řekla také, že z médií zná řadu případů, kdy ozbrojený náhodný kolemjdoucí zachránil svou zbraní někomu život, zdraví či majetek. Dodala však, že tyto případy se dějí především v USA a Izraeli,
Tohle je typický příklad přebírání třešní, tedy dívání se jenom na ty případy, které se mi hodí do krámu a ignorování všech ostatních. O Izraeli moc nevím, ale v USA je několikanásobně vyšší relativní množství vražd než v kterékoliv zemi EU, a to za nezanedbatelného používání ručních zbraní. Není mi z USA znám jediný výše popisovaný případ, ale i pokud takové případy snad existují, evidentně nevedou k tomu, že by umíralo méně lidí na střelné rány - přesně naopak. Milovníci zbraní strašně rádi vyloví z moře čísel vždy taková, která se jim hodí do krámu, a srovnávají pak ta - a ignorují kontext. Masové střelby v USA jsou prakticky na denním pořádku, zatímco v EU se jedná o extrémní výjimky - a zde bych rád podotknul, že loňská masová střelba v ČR byla spáchána legálně drženými zbraněmi.
Uvedl také, že ve Velké Británii, která má jednu z nejpřísnějších zbraňových legislativ na světě, se od roku 1997, kdy zákon téměř vyloučil vlastnictví ručních střelných zbraní, prudce zvýšila trestná činnost páchaná právě ilegálními palnými zbraněmi.
Tohle je úplně nesmyslný argument, tak jak je formulován. Samozřejmě že poté, co bylo ilegalizováno držení palných zbraní jsou zločiny páchány ilegálními palnými zbraněmi, to je jedno. Podstatné je, jestli stoupla kriminalita za použití střelných zbraní celkově. Odpověď je, že ano. Možná protože krátkodobě vzrostla nabídka nelegálních zbraní, což snížilo jejich cenu a tudíž zvýšilo jejich dostupnost na černém trhu. Co ovšem obhájci vyzbrojování rádi zapomínají zmínit je skutečnost, že po krátkém nárůstu kriminality za použití střelných zbraní začal trend opět klesat (strana 4) - řada grafů, které jsem našel na stránkách zbraňofetišistů "záhadně" končí v roce 2005 či dříve.
Stejně tak bychom mohli dojít k názoru, že automobilový průmysl představuje nebezpečí, proto je potřeba auta omezit a nenávratně znepojízdnit
Souhlasím s tím, že pokud nějaká vyhláška ohrožuje muzejní kusy, má být změněna. Ale tohle je hovadina, konkrétně non sequitur. Auta jsou primárním, v současné době nenahraditelným, prostředkem pro transport lidí a zboží. Ano, jsou nebezpečná a lze je i použít jako zbraně. Ovšem zabití člověka či škoda na majetku jsou vedlejším, nežádoucím efektem, který bohužel nelze zcela eliminovat - ale lze jej výrazně zredukovat. Proto používání aut podléhá přísné registraci, povinnému proškolování a je náhodně a  namátkově kontrolováno dodržování daných pravidel a předpisů.
Zbraně mají jediný účel - zabít. Mohou mít i jiné aspekty, které mohou být pro některé konkrétní jedince důležitější (estetika, sportovní vyžití, kutilství, kulturní dědictví), ale to nemění nic na tom, že jejich primární účel je zabíjet a jejich jiné praktické použití je v podstatě nulové. Přínos zbraní v osobním vlastnictví pro ekonomiku státu či blaho jeho civilních obyvatel je rovněž nulový.

Závěrem bych chtěl předestřít následující k zamyšlení:
Ve státě, kde lidé běžně mají k dispozici zbraně a někdo začne střílet na lidi a oni na něj začnou střílet zpět, jak policisté při příchodu na scénu poznají, kdo je hodňas a kdo ne?

Kdo uteče, vyhraje. Zbraně konflikty neřeší, ale eskalují. Mít doma zbraň možná někomu dodá pocit bezpečí, ale ve skutečnosti se jeho bezpečnost sníží.

Žádné komentáře:

Okomentovat