úterý 7. října 2014

Nejen sex netřeba kupovat...

Tradičně už delší dobu stěží stíhám přečíst, co bych rád, natož abych něco psal. Ale dnes přeci jen něco krátce a k věci.

Jsem zastáne legalizace prostituce. Dospělí a svéprávní lidé všech pohlaví by měli mít svobodu v tom, jak chtějí nakládat se svým tělem a svými talenty a když je někdo nadaný pro sex, nevidím důvod proč by neměl mít možnost si jím vydělávat, jestliže mu/jí to vyhovuje, a vyhovuje-li někomu si sex kupovat, rovněž nevidím důvod, proč ne. Ovšem protože nejsem ani padlý na hlavu ani libertarián (kteréžto dvě možnosti se nevylučují), jsem, stejně jako v případě drog (jakýchkoliv) zastáncem legalizace legislativně regulované. A to takovým způsobem, aby byla maximalizována ochrana jak poskytovatelů těchto služeb, tak jejich konzumentů, před možnými negativními následky.

Nepamatuji si, že bych kdy viděl dobrý argument pro udržování prostituce v ilegalitě. Většina z nich je nějakým způsobem navázána na jeden z nejhorších odkazů působení křesťanství v naší kultuře poslední dva tisíce let, totiž na stigmatizaci lidské sexuality ve všech jejích podobách a projevech coby čehosi morálně nečistého a špatného, nutného zla, o němž se nemluví.

Co jsem ale ještě neviděl, je supr trůpr pitomý argument z ůst sexuologa. V dnešním novinkovském článku "Legalizace prostituce? Pro hlasuje jen Praha, prostitutky i vláda říkají ne" se moc zajímavého dočíst nelze. Příslušný zákon kritizovat nemohu, protože ho neznám a prd tomu rozumím. V kruzích sexuálních pracovníků se nepohybuji, takže z jejich perspektivy toho také moc říct nemohu (kromě toho, že vím, že existují tací, co tuto činnost provozují dobrovolně a rádi - a jsou společností v lepším případě ignorováni, v horším stigmatizováni).

K čemu bych se ovšem rád krátce vyjádřil je  následující výrok sexuologa Jaroslava Zvěřiny, zprostředkovaný novinkami:
Sexuolog Jaroslav Zvěřina tvrdí, že koupit si sex není legitimní potřeba.„Když už to někdo provozuje, měl by si být vědom toho, že stát za ním nestojí, že svou činností ohrožuje sebe i své blízké, dokonce i poskytovatele té služby,“ řekl.
Pokud první uvedená věta má být sumarizací následného citátu, tak by novinky měly vyrazit pisálka článku. Ovšem pokud se jedná o parafrázi jiného výroku, a pokud je to parafráze správná, jedná se o argumentační nesmysl.

Za prvé je to výrok zbytečný. Ano, koupit si sex není legitimní, o tom je právě řeč - o legalizaci koupě/prodeje sexu.

Druhý problém je ve slovech "koupit si" a "potřeba". Zkusme na to jít od lesa formou lehké záměny slov a užití reductio ad absurdum.

Představte si situaci, kde povolání kuchaře je nelegální a oponenti jeho legalizace používají argumenty o zdravotním riziku, které nehygieničtí a neproškolení/samoškolení kuchaři představují pro veřejnost, a kterak jediný správný způsob, jak se dostat ke kvalitním vařenému jídlu, je monogamní svazek s milujícím kuchařem/kuchařkou, kteří se zaváží vařit jenom pro vás dva a pro nikoho jiného. Zamyslete se nad tím, jak dalece považujete v tomto kontextu za informativní a přínosný výrok "...koupit si vařené jídlo není legitimní potřeba."

Máme různé životní potřeby, většinou vyplývající z biologie. Krásně (i když nikoliv bez problémů) toto ilustruje Maslowova pyramida potřeb, v niž sex, nikoliv bez důvodu, patří mezi nejbazálnější potřeby. Protože i když potřeba sexu není zcela univerzální napříč všemi lidmi (na rozdíl od jídla a pití), je natolik prevalentní, že existenci výjimek je možné pro většinu diskuzí zanedbat.

"Koupit si cokoliv" není potřeba v žádném smyslu slova. Ale všimněte si, že naplnění většiny bazálních potřeb zákon umožňuje transakční formou (tam, kde to má smysl) - můžete (většinou dokonce musíte) si koupit pití a jídlo. Můžete si koupit hodinu ve fitku či masáž, můžete si zaplatit místo na spaní v hotelu. Ale kupování samo o sobě skutečně potřeba není, a to v žádném smyslu tohoto slova. Proto onen výrok nedává smysl.

Sex ovšem potřeba v psychologickém významu toho slova je, a z těch, jež lze naplňovat za využití obchodních transakcí je jediná, u níž tak nelze činit legálně.

Žádné komentáře:

Okomentovat