úterý 13. listopadu 2012

Óoooommmmmm... Óoooommmmmm...

U dnešních novinek je k vidění obzvláště vypečená argumentační perlička, která svou křupavostí prezentuje v pravdě standard, k němuž každá správná pitomost vzhlíží. Tedy nejedná se o debatní faleš nějak extra vzácnou, naopak, lze jí zaslechnout docela často, a je dokonce i v jádru jednoho přísloví, v důsledku čehož mne příslušné přísloví neskutečně lezlo na nervy už někdy od chvíle, kdy jsem byl schopen udržet moč.

Článek sám o sobě "Rapidně přibylo zhoubných nádorů hlavy a krku, jaká jsou největší rizika" neskýtá žádný závratný poznatek. Prozradím pointu - největším rizikem je kouření, které zvyšuje pravděpodobnost výskytu přibližně desetkrát, a nezanedbatelně se zřejmě projevuje i pasivní kouření. Nic nového, mohl bych napsat další z článků argumentujících pro zákaz kouření na veřejnosti a v restauracích, ale to už bych se opakoval přímo redundantně, pro mnou prezentované argumenty článek skýtá jenom další podpůrná data a já jsem tak ještě více přesvědčen, že právo smrdět sice nelze nikomu upírat, ale ať si smrdí doma.

To samo o sobě by mne tedy nedonutilo vůbec sednout a začít něco smolit. Co to dokázalo byl dnešní favorizovaný komentář, evidentně značně oblíbený mezi čtenáři tohoto článku.
Tomuhle jsem se musel zasmát, protože kdybych se nezasmál, musel bych brečet. Tento nesmyslný argument slýchám či vídám v tolika podobách, že by pro jeho různé variace šlo sepsat snad encyklopedii. Tedy čtenáři tohoto blogu by si, předpokládám, správně tipli, že se jedná například o evidentně o ignoratio elenchi, konkrétně uzenáče. Ale uzenáč je debatní faleš, a jako uzenáč je možné použít logicky platný výrok, což ovšem není tento případ. Tento výrok je současně logicky chybný v tom, co naznačuje, a proto odložme analýzu uzenáčoidní charakteristiky stranou a podívejme se na jiné aspekty.

Zde jsou další příklady tohoto vadného argumentu, s nimiž jsem se setkal (a bohužel stále setkávám) naživo i nainternetovo. Plus ono přísloví:
Co mají všechny tyto výroky společné? To, že naznačují, že problém X není hoden pozornosti, protože existuje někde problém horší. To je specifický druh uzenáče, argument, který se anglicky jmenuje "not as bad as", a pro nějž by českým jménem nejspíše bylo opravdu ono podělané přísloví. Je to argumentum ad absurdum podobné (ale nikoliv totožné s) šikmé ploše v tom, že svádí pozornost směrem k extrémnějšímu případu diskutované problematiky.

Záměrně jsem vložil i historku z dětství, abych ilustroval, jak dalece hloupý až i nebezpečný tento druh argumentu je. Může totiž být - a často je - používán jako post hoc/ad hoc racionalizace něčeho, o čem argumentující moc dobře ví, že to není v pořádku například z morálního či bezpečnostního hlediska. Zloděj (či jeho samozvaný advokát) tímto logickým klamem hájí právo krást, protože někdo jiný krade (či kradl) víc. Smraďoch hájí svoje právo smrdět, protože něco jiného jinde smrdí víc. Učitelka hájí svoje právo nutit dítě sníst zkaženou polévku, protože děti v Africe nemají ani tu

Samozřejmě díky tomu, že je to uzenáč, je na tento argument jediná správná a současně vyčerpávající odpověď: "No a?" Pokoušet se polemizovat s jeho obsahem je totiž přesně to, co jeho uživatel chce, protože to vede ke svedení diskuze od meritu věci směrem do ztracena. A proto jsem například z důvodů prevence při psaní pravidel pro komentující napsal pravidlo 2.1., které současně nedoporučuje použití pokročilejší verze tohoto argumentu.

Ano, tímto to stále ještě nekončí. Tento vadný argument má totiž "silnější" mutaci, která se v zárodku skrývá v komentáři pana Klučky. Tedy byl bych velmi překvapen, kdyby to tak pan Klučka nemyslel, ale je třeba uznat, že ačkoliv v tomto smyslu velmi významně mlčí, v rámci fair play je třeba říct, že to explicitně neříká. Proto jsem přidal pro ilustraci další dva příklady z hlavy, tentokráte konkrétně ony první dva. Zde je argument rozšířen v tom smyslu, že nejenže problém X není hoden debaty, protože existuje horší problém Y. Zde je přímo i naznačováno, že řešení/prevence problému X není hodno realizace, protože nebude současně vyřešen/omezen problém Y. To je určitá podmnožina tohoto druhu logických klamů, která má krásné poetické jméno - klamání nirvánou nebo klamání dokonalostí.

A až do dosažení nirvány by se dalo o tomhle tématu psát, protože jak vidno, logické klamy přecházejí jeden v druhý jako, inu, barvy duhy. Až na to, že logické klamy jsou všechny hnědé.

Óoooommmmm...

Žádné komentáře:

Okomentovat