sobota 28. července 2012

Do háje, sakva, i s čermákem

Hned u snídaně mě dneska tohle enormně nakrklo. Vůbec jsem neměl v úmyslu o tom psát, ani dnes, ani jindy, ani kdykoliv, ale tentokráte pan Kalousek a jeho sbor černoprdelníků překročili hranici mojí snášenlivosti a já nemohu mlčet. Když někdo chce věřit na těhotné panny, zmrtvýchvstalé čaroděje a kouzelné sušenky, budiž, každý má právo být ve svém volném čase idiot. Ale míchat tyto své osobní náboženské preference do politického rozhodování celého státu, který je většinově nesdílí, je špatné.

Jedná se o konkrétně tento graf, který byl dnes otištěn v sobotním Právu.

Osobně tedy shledávám morálně sporným vracení majetku církvím obecně z následujících důvodů:
  • Církev není rodina. Církev je zájmový kroužek, do nějž člověk vstupuje dobrovolně (tím myslím členy kléru, nikoliv "ovečky", ty jsou často v dětství donuceny pod pohrůžkou trestu ať skutečného či posmrtného). Církevní restituce tedy nejsou morálně nikterak srovnatelné s konfiskací majetku šlechtickým rodům či sedlákům/továrníkům apod. Dnešní členové kléru každopádně nejsou nijak implicitně od narození znevýhodňováni díky tomu, že církev přišla o majetek, na rozdíl právě od potomků sedláků, továrníků atd. Stačilo by, kdyby místo vstupu do církve dělali nějakou slušnou práci. I žebrák na ulici je důstojnější existence než člen kléru (a to myslím naprosto vážně). Tedy zdůrazňuji, církev není principielně ani omylem restituent ve stejném smyslu jako člen rodiny, a shledávám úžasnějším a úžasnoucnějším, že někdo má vůbec tu drzost něco takového vypustit z huby (což se na stránce TOP09  přímo i nepřímo děje).
  • Církev, a to konkrétně katolická, svůj majetek nenabyla nějak extra slušně. Konfiskace při čarodějnických procesech, povinné desátky, pod pohrůžkou hrdelního trestu placené, mastné "odpustky", prodávané tituly atd. stály u zrodu jejího majetku. A že tam byly i nejaké dobrovolné dary a majetek získaný legitimně? To na morálním aspektu nemění nic, církev má pořád na rukou krev nevinných a když jde někomu o "morální hledisko", tohle neodkecá. Mluvíme-li o principu, čas nehraje roli, a chce-li někdo tvrdit, že čas roli hraje, měl by říct proč - viz dále.
  • Neexistuje žádný objektivní důvod proč nakreslit "morální" dělící čáru u režimu komunistického a ne u Bílé hory nebo třeba i u Praotce Čecha. Přičemž podle TOP09 dělící čára na začátku režimu komunistického je v pořádku, ale dělící čářa u Bílé hory, která znamenala konec svobody náboženského vyznání v čechách a  definitivní konec naděje na naší státní svrchovanost na 300 let (opravte mne, pokud se mýlím, jsem dějepisný noob) je "nefér".  S takovouhle argumentací, kdy použití logického klamu ad antiquitatem a ad misericordiam TOP09 je jaksi "oukej" ale použití opozicí není "oukej" ať jdou všichni do ).(. Použití logických klamů není nikdy oukej. Chce-li někdo tvrdit, že je v pořádku vyrovnat morální křivdy staré sedmdesát let, musí současně vysvětlit, na základě jakých objektivních měřítek není v pořádku vyrovnat křivdy staré 400 let. A navíc napříč státními režimy! A to jsem na stránce TOP09 nenašel, pouze nářky jak nefér a populistická je opozice - hra na citečky a argumentační obfuskace, již normálně je vidět jen u ČSSD a komunistů.
Ale budiž, serme na to, nerad se hádám, a už vůbec ne s lidmi, jež považuji za morální hnidy a společenské parazity. Připusťme tedy, že jsem podujatý a moje důvody pro odpor nejsou morálně objektivní. Vraťme církvi pozemky a peníze. A odřízněme placení kněžských darmožroutů od státu, ať si je církev platí coby zaměstnance sama, jako jakákoliv jiná organizace. Jsem pro všemi deseti, církve mají pravdu a já mám klid.

Ale je třeba udělat i další kroky - ať církve následně z majetku platí daně z nemovitostí a z příjmu - jako každá jiná právnická osoba. Ať návštěvy církevních hovnostářů z Šaškistánu do budoucna platí církve a ne daňoví poplatníci. Ať údržbu a a opravy památek ve svém vlastnictví platí církev ze svého, bez státního příspěvku - má-li to platit stát, nemusí to přeci církvím vracet. Ať hospodaření církve podléhá stejným pravidlům a zákonům jako hospodaření kteréhokoli jiného právního subjektu. Ať církevní charity mají stejně transparentní a přísné účetnictví jako necírkevní. Ať církevním organizacím není dovoleno diskriminovat na základě rasy, pohlaví, vyznání či sexuální orientace. A ať církve při prodávání svých produktů přestanou používat praktiky, které splňují právní definici podvodu. Zkrátka ať pro církve platí bez výjimek stejná pravidla, jako pro všechny ostatní. Chce-li se někdo ohánět morálkou a fair play, musí na toto přistoupit, jinak se sám diskvalifikuje jako pokrytec.

Nevěřím, že tyto následující podmínky budou v dohledné době splněny, zejména ta poslední. Protože bez podvádění církve chcípnou na úbytě, žijí a prospívají jen díky tomu, že lhaní lidem je u nich tolerováno. Pokud splněny budou, budu spokojený jako blecha, ale já nevěřím, že budou splněny a to je mi trnem v oku.

Ale to všechno pořád ještě není to, co mne na tom grafu tak rozčílilo, to píši víceméně jen tak na okraj. Co mne neskutečně rozčílilo je to, že se jedná o evidentní tendenční propagandu, a ještě ke všemu odfláknutou! Především v textu se píše, že výdaje na vrácení budou necelé dvě miliardy ročně, úhrnně 59 miliard, ale v diagramu je modrou linkou namalováno tři až tři a půl miliardy ročně a tudíž s úhrnnou sumou ca. 90 miliard?! Kdo jim ten graf maloval, makak po lobotomii? Červená linka je bez uvedení zdroje pro data (a na stránce TOP09 zmiňované u grafu není ani fň) a tudíž je zřejmě vycucaná z prstu. Po zběžném náhledu na financování církví mi není znám důvod předpokládat, že by při současném stylu výdaje rostly geometrickou řadou. Dokonce ani lineární ne. Dlouhodobě celosvětově i u nás počet věřících klesá a tím by měl klesat i počet členů kléru a tudíž i výdaje na jejich platy. To, že počet členů kléru navzdory tomuto faktu roste, je pouze dalším důkazem nemorálního chování církve, která nabírá "zaměstnance", kteří nejsou potřeba, jenom aby mohla ze státu tahat peníze. Ale ani to nemůže pokračovat do nekonečna, protože při klesání počtu věřících musí někdy být dosažen strop a církev nebude moci brát další příživníky. Výdaje na zakonzervování a údržbu budov atp. by také měly být víceméně konstantní. A navíc oba problémy už jsou vyřešeny - církve mají do budoucna dostávat konstantně necelou 1,5 miliardu ročně (zatím do roku 2014, ale proč to neprodloužit?)! A i pokud je objektivní důvod předpokládat v grafu namalovaný rostoucí trend, bez zdrojů a tudíž možnosti ověření je jeho použití touto formou manipulativní a tudíž morální chutzpah.

Nesnáším propagandistické použití grafů, a ještě více ne, když je ta propaganda udělaná takhle lajdácky. Koho se tímhle snaží přesvědčit? Matematicky kompetentní lidi určitě ne. Pane ministře Kalousku, styďte se, napsat svoje jméno pod takovýhle cár!

Žádné komentáře:

Okomentovat