neděle 15. dubna 2012

Nepřekvapující výsledek

Inu, nehodlám nikdy psát o politice a momentálně nemám ani moc čas a chuť psát delší text o ničem, protože trávím volný čas buď po lokte v hlíně nebo odpočinkem, ale jenom ve stručnosti bych se rád zmínil o skutečnosti, že pan Bárta se nehodlá vzdát postu poslance.

Jeho obhajoba tohoto rozhodnutí je totiž jeden z logických klamů, k nimž mám v úmyslu napsat někdy v budoucnu obsáhleji, totiž hýbání terčem.

Podle obecného povědomí (respektive podle povědomí většiny lidí, jež znám, i lidí na novinkách) členství ve sněmovně "vysoká politika" rozhodně je. Je to vysoká politika i vzato kvantitativně a tak objektivně, jak je to možné - je to horních pár promile na pomyslné výšce politického žebříčku v ČR, a statisticky se používá pro takováto nespecifická "měřítka palce" nepsané pravidlo hranice horních 5%. Pan Bárta si tak teď jednoduše slovní spojení předefinoval jak se mu to lépe hodí. Ovšem tak to nefunguje - není možné si slovíčka předefinovávat, jak se komu zlíbí. Význam slov určuje společenský konsenzus lidí tato slova užívajících a ve sporných případech popřípadě v případě slov s více významy je tudíž vhodné do jakéhokoliv výroku zahrnout i (odkaz na) jejich definici. Ale jestliže většina národa podle mne dostupných dat za vysokou politiku považuje i členství ve sněmovně, je nepravděpodobné, že si tohoto pan Bárta není vědom a považuji tudíž za velmi pravděpodobné, že pan Bárta je prostě jenom bezpáteřní člověk postrádající elementární intelektuální integritu.

Samozřejmě si pan Bárta svůj výrok pro budoucí užití tohoto logického klamu chytře už předpřipravil, když specifikoval, které pozice opustí (a chytře zmínil ty, které už stejně v podstatě neměl nebo by nejspíše ztratil), ale nespecifikoval přesně, cože to považuje za "vysokou" politiku a jak moc vysoko ta politika podle něj má být. Díky těmto otevřeným vrátkům jsem tento výsledek i čekal, a nezklamal jsem se.

Princip logického klamu "hýbání terčem" spočívá ve stanovení nějakých kritérií za použití dostatečně vágních pojmů na to, aby při jejich splnění mohla být kritéria nadsazena o stupínek výše, umožňujíc tak víceméně nekonečnou regresi. V tomto případě by mohl pan Bárta například i tvrdit, že zůstane ministrem, protože vysoká politika začíná od velvyslance výš. Nebo že zůstane velvyslanec, protože vysoká politika je až prezident.  A i díky tomu, že nelze zcela objektivně změřit, je-li "výš" poslanec, senátor, ministr, velvyslanec atp. šlo by takto pohybovat terčem skutečně donekonečna a pan Bárta má zaručeno, že si nějakou pozici ve vysoké politice může ponechat, a přitom lhát, že ve vysoké politice není.

Bohužel je tento logický klam často zaměňován s dodatečným upřesněním špatně formulovaného stanoviska popřípadě s vývojem debaty od jednoho tématu k druhému, proto se k němu snad někdy ještě vrátím v podrobnějším článku.

Každopádně česká politické scéna je hotovou žní všech logických klamů, které existují. Dala by se napsat o tom klidně kniha tak tlustá, že by ji nikdo nečetl.

Žádné komentáře:

Okomentovat