pondělí 10. října 2011

Čerešničky čerešně...

Tak se blog přehoupl v průběhu delší pauzy přes třítisící návštěvu. Chtěl jsem u této příležitosti napsat nějaký delší článek, ale bohužel nějak se mi nedostává času. Ale dnes mne inspiroval článek na novinkách s titulem 1 456 800 000 000. To je aktuální dluh Česka. A nezadržitelně roste a tak se k němu stručně vypeckuji.

Nehodlám se tedy na blogu nijak a nikde zabývat politikou. Z toho prostého důvodu, že takové debaty, stejně jako debaty o náboženství, nikam nevedou a výsledkem bývá prakticky vždy dříve nebo později srážka s blbcem. Nicméně nelze ignorovat fakt, že politika samotná (i debaty o ní) je přímo prošpikovaná logickými klamy. A v souvislosti s výše zmíněným článkem jsem si dnes připomněl další z nich - přebírání třešní. Jedná se o logický klam porušující osmé a deváté přikázání desatera interpretace.

Nejprve pár komentářů k článku.

Příkladem logického klamu přebírání třešní je poslední komentář v mnou vybraném vzorku (ty ostatní jsou spíše komická vložka a ukázky ad hominem). Z poměrně komplexního souboru dat o zadlužování české republiky si vybral jen omezené období a na základě toho vytvořil závěr a označil viníka vhodného pro pranýř.

A přitom článek sám o sobě skýtá většinu dat nutných k tomu, aby s minimem námahy bylo možno se podívat, že ve skutečnosti to tak černobíloučké není. Nejprve rozšiřme tabulku z Novinek o jména ministrů financí.

rok státní dluh (v miliardách korun) Ministr financí
1993 158,8 Ivan Kočárník
1994 157,3 Ivan Kočárník
1995 154,4 Ivan Kočárník
1996 155,2 Ivan Kočárník
1997 173,1 Ivan Kočárník
1998 194,7 Ivan Pilip
1999 228,4 Ivo Svoboda
2000 289,3 Pavel Mertlík
2001 345 Pavel Mertlík
2002 395,9 Jiří Rusnok
2003 493,2 Bohuslav Sobotka
2004 592,9 Bohuslav Sobotka
2005 691,2 Bohuslav Sobotka
2006 802,5 Bohuslav Sobotka
2007 892,3 Vlastimil Tlustý
2008 999,5 Miroslav Kalousek
2009 1178,2 Miroslav Kalousek
2010 1344,1 Eduard Janota
2011 1456,8 Miroslav Kalousek

Toto přiřazení samozřejmě není přesné, protože funkční období nebyla vždy celý rok, ale i tak je velmi zajímavé spočítat si, jaký že úhrnný dluh to přibližně vzniknul za koho.


Ministr financí Přibližná suma na ministra financí (v miliardách korun)
Ivan Kočárník 14,3
Ivan Pilip 21,6
Ivo Svoboda 33,7
Jiří Rusnok 50,9
Bohuslav Sobotka 406,6
Vlastimil Tlustý 89,8
Eduard Janota 165,9
Miroslav Kalousek 398,6

Vypadá to, že i pokud nám Miroslav Kalousek způsobil rekordní dluhy díky své špatné chemické povaze, tak pan Bohuslav Sobotka by i v mnohem přesnějším výpočtu byl minimálně velmi blízko, i když třeba ne výše.

To je první přebírání třešní - z košíku politiků byl vybrán jeden (ten, který se panu Krátkému evidentně nelíbí) k němu byla přiřazena data (zda správná či ne je de facto irelevantní) a z toho byl vyvozen závěr, že dotyčný politik je nezodpovědný a špatný. Pan Krátký toto ve svém komentáři v podstatě i přiznává - tváří se, jako kdyby to, co se stalo před rokem 2006 neexistovalo nebo nebylo podstatné pro vývoj po roce 2006 a typicky krátkozrace vidí jenom to, co se mu líbí. Když na ministerstvo financí nastoupil Miroslav Kalousek, převzal státní pokladnu skutečně už zatíženou osmisetmiliardovým dluhem se všemi negativy z toho plynoucími - tzn. závazky, úroky a celou tou šaškárnou, a ať už někdo Kalouska má rád či ne, to je prostě fakt, který nelze popřít.

Tím to ovšem nekončí, druhé přebírání třešní je způsob, jakým jsou data interpretována. Lze velmi snadno vypočíst, že v zadlužování ČR co do absolutní sumy si k aktuálnímu datu nemají naše politické špičky co vyčítat - pravice i levice se na dluhu podílí přibližně stejnou sumou, a tudíž lze těžko říct, ať přímo či nepřímo, že za současný dluh "může strana X".

rok nárůst dluhu (v miliardách korun) Vláda Suma
1993
Pravá
1994 -1,5 Pravá
1995 -2,9 Pravá
1996 0,8 Pravá
1997 17,9 Pravá
1998 21,6 Levá
1999 33,7 Levá
2000 60,9 Levá
2001 55,7 Levá
2002 50,9 Levá
2003 97,3 Levá
2004 99,7 Levá
2005 98,3 Levá
2006 111,3 Levá 629,4
2007 89,8 Pravá
2008 107,2 Pravá
2009 178,7 Pravá
2010 165,9 Pravá
2011 112,7 Pravá 668,6

Avšak ani tím to nekončí. Třetí přebírání třešní je také ve způsobu interpretace dat, a v tomto ohledu je na vině částečně i původní článek na novinkách. Absolutní čísla zadluženosti nejsou až tak docela relevantní (i když i ta, jak řečeno výše, říkají trochu jinou story než si pan Krátký myslí).  I obyčejný selský rozum nám říká, že zodpovědný hospodář, když už se musí zadlužit, bude se snažit, aby dluh byl co nejmenší v poměru k jeho (očekávanému a minulému) výdělku. Když Venca vydělá milion a zadluží se o sto tisíc, je to jiné, než když Franta vydělá sto tisíc a zadluží se o padesát tisíc - Franta je horší hospodář než Venca, i když jeho dluh je menší. Jak je to tedy s vývojem dluhu vzhledem k hrubému domácímu produktu počítáno na prstech rukou a zubech vidlí?

rok státní dluh (v miliardách korun) Ministr financí HDP Nárůst dluhu coby % HDP předchozího roku
1993 158,8 Ivan Kočárník

1994 157,3 Ivan Kočárník

1995 154,4 Ivan Kočárník 1466,5 -1,84
1996 155,2 Ivan Kočárník 1683,3 0,52
1997 173,1 Ivan Kočárník 1811,1 11,53
1998 194,7 Ivan Pilip 1996,5 12,48
1999 228,4 Ivo Svoboda 2080,8 17,31
2000 289,3 Pavel Mertlík 2189,2 26,66
2001 345 Pavel Mertlík 2352,2 19,25
2002 395,9 Jiří Rusnok 2464,4 14,75
2003 493,2 Bohuslav Sobotka 2577,1 24,58
2004 592,9 Bohuslav Sobotka 2814,8 20,21
2005 691,2 Bohuslav Sobotka 2983,9 16,58
2006 802,5 Bohuslav Sobotka 3222,4 16,1
2007 892,3 Vlastimil Tlustý 3535,5 11,19
2008 999,5 Miroslav Kalousek 3689 12,01
2009 1178,2 Miroslav Kalousek 3627,2 17,88
2010 1344,1 Eduard Janota 3667,6 14,08
2011 1456,8 Miroslav Kalousek
8,38

Hm. Nevypadá to, že by Kalousek a spol. vybočovali z předchozího trendu. Spíše naopak - v červeně označené oblasti levicových vlád činila míra meziročního zadlužování v průměru 18,66% hrubého domácího produktu za předchozí rok, zatímco od roku 2007 dále je to v průměru 13,79%. A, jak už bylo řečeno, část tohoto pokračujícího zadlužování nepochybně mají na svědomí úroky z dluhů již existujících atd.

Podobných analýz existují přehršle, některé vymalují lépe ODS, některé ČSSD a některé ani jednu. Logický klam přebírání třešní, který zejména v předvolebních bojích předvádí všichni z pravé i levé strany politického spektra spočívá právě v tom, že jsou vybrány jen ty analýzy podporující to či ono stanovisko, a zbytek je - v případě politiků zřejmě většinou vědomě, v případě obyčejných lidí zřejmě většinou nevědomě - ignorován.

Pro marmeládu je sice třeba třešně přebrat a červavé vyhodit, ale pro celkové posouzení, jaké třešně vám sad dává, je třeba počítat všechny.

Zdroje:

Mimochodem, to, že pan Krátký tvrdí, že Kalousek byl ministr financí od roku 2006, když se jím stal až o rok později, to už přebírání třešní není. Není to ani logický klam. Je to pouze ukázka lenosti ověřit si svá tvrzení alespoň zběžným hledáním, rovněž typická pro tyto debaty. V debatě u hospodského stolu je to pochopitelné - tam není možnost si data ověřit. V debatě na internetu to je ovšem solidní faux pas.

Žádné komentáře:

Okomentovat