sobota 18. prosince 2010

Děcka nám blbnou...

A české školství má našlápnuto směr toaletní mísa. Tedy alespoň to naznačil před dvěma týdny tento článek na novinkách. Bohužel je článek napsaný typicky novinkovým způsobem, takže jsem se rozhodl trochu podívat do detailů, jak je co doopravdy. Zejména protože se mi to vůbec, ale opravdu ani trochu nelíbí.

Především mne zarazil závěr článku - pořadí, na němž se umístila ČR v jednotlivých letech. Vzhledem k tomu, že každý rok se zúčastnil testování jiný počet zemí, je pořadí samotné zcela nevypovídající. Být pátý z pěti není totéž, jako být šestý z deseti. Takže jsem si sedl na pár dní k internetu, procházel stránky PISA, zapsal si data (bodové výsledky pro tři sledované atributy) do tabulky a vytvořil přehled zahrnující pouze země, které se účastnily všech testování (čili ty, které se účastnily v roce 2000) a zahrnul jsem i test z roku 2000. A asi jsem udělal někde chybu, neboť jsem získal poněkud jiný výsledek, než novinky.


2000 2003 2006 2009
Čtenářská gramotnost 17 20 19 24
Matematická gramotnost 17 10 11 18
Přírodovědná gramotnost 10 6 9 15


Určitý pokles je znatelný, nicméně šlo by i říct (s výjimkou čtenářské gramotnosti), že jsme se vrátili někam na úroveň roku 2000.

Ovšem je tu ještě jeden háček, který by správný skeptik neměl přehlédnout. Pořadí samo o sobě nemusí znamenat pokles kvality našeho školství nebo vzdělání českých dětí. K témuž výsledku by vedlo i zlepšení ostatních.  Jak si tedy české děti vedly v absolutních skóre?2000 2003 2006 2009
Čtenářská gramotnost 492 489 483 478
Matematická gramotnost 498 516 510 493
Přírodovědná gramotnost 511 523 513 500


Jauvajs. Vývoj absolutního skóre kopíruje svým vývojem i vývoj pořadí a zřejmě skutečně cosi nepasuje s českým školstvím nebo českými dětmi (orientace osy y na grafu je obrácená, neboť u pořadí čím vyšší, tím horší, zato u bodů čím vyšší, tím lepší).

Nepodléhejme však panice, s každou statistikou si lze hrát tak dlouho, až nám dá kýžený výsledek, nebo ne? Jak si vedly české děti relativně, vztaženo k průměru daných zemí v daném roce coby 100%?2000 2003 2006 2009
Čtenářská gramotnost -0,01% -0,57% -1,13% -2,91%
Matematická gramotnost 0,55% 4,08% 3,07% -0,63%
 Přírodovědná gramotnost 4,01% 5,25% 3,10% -0,02%

Krucifix, pořád ten samý vývoj. Copak tuhle statistiku nejde zfalšovat tak, aby to nevypadalo, jakože pomalu ale jistě blbneme? V matematické a přírodovědné gramotnosti jsme se z nadprůměrných hodnot dostali někam k průměru, ve čtenářské gramotnosti jsme z průměru konstantně klesali níže a níže (osa Y na obrázku má opět pro snazší srovnání obrácenou orientaci).

Inu, asi opravdu jako národ buď hloupneme, lenivíme, nebo naše školství umírá na úbytě. A nebo všechno dohromady. Doufal jsem, že čím více do toho budu vrtat, tím více to bude vypadat, že na tom zas až tak špatně nejsme, realita však opět dokázala, že moje osobní preference jí nezajímají.


Dlužno dodat, že se nejedná o žádnou exaktní vědu. Reporty PISA jsou nesmírně rozsáhlé, nepřehledné a na skutečně relevantní srovnání by bylo třeba vynaložit enormní množství času. Takže tohle je třeba brát se značnou rezervou, je to jenom takové hračičkování s čísílky. Ale i téma k zamyšlení.

Zdroje pro zvědavé a skeptické:

Žádné komentáře:

Okomentovat