neděle 16. března 2014

Přesila: olověná motyka

Přestože můj čas je omezený, zkusím se ještě závěrem této záležitosti vyjádřit k těm nejstupidnějším komentářům, které můj článek "Svoboda smradu" inspiroval. Bohužel je jich tolik, že se nemohu věnovat i těm na Facebooku, protože tam pořád ještě přibývají a na letmý pohled jsou jeden stupidnější než druhý. Především by si měli Facebookoví intelektuálové uvědomit rozdíl mezi ilustrací problematiky k zamyšlení, a popisem reality. Plus argument ve stylu "nemáš pravdu, protože to říkám a basta" následovaný vzájemným poplácáváním se po ramenou, jak mi to nandali, považuji za poněkud nudný.

No, a když už jsem u toho, měl bych prosbu na svoje stálejší čtenáře - můj blog je kapesní, a já jsem za to rád. Nestojím o debaty s lidmi, kteří považují za vrchol argumentace to, co budu rozebírat v tomto článku či to, čehož rozebírání se vyhýbám z důvodu času. Pokud se rozhodnete sdílet cokoliv s širší veřejností ať už na twitteru či facebooku, buďte od té lásky a zapojte se do vyvracení nevyhnutelně následujících stupidit také sami. Můj blog by vám na to měl poskytnout dostatečné znalosti, to je koneckonců účel záložky Keca-fu.

Jsem rád za adekvátní reakci a myslím si, že je z mého blogu evidentní, že když mi někdo najde chybu, opravím ji. A když si někdo myslí, že mi našel chybu, ale nepřesvědčí mne, pořád ještě se jeho stanovisku dostane v rámci mé lidské chybovosti férového slyšení, pokud při jeho prezentaci projeví elementární snahu o přesnost a konzistentnost. Ale vážně nestojím o prodloužené debaty, jejichž jediným cílem je "vyhrát". Debata není, a nemá být, souboj.
______________

A teď k lámání chleba. Nejprve ten nedebilnější argument, který se objevil hned v počátku facebookové diskuze (komentář mi byl zprostředkován, nemám na facebooku konto a nejsem tam tudíž schopen vyhledávat):
Roman Kříž to je jako matematicky doložit znásilněné ženě, že si to vlastně užila....
Roman Kříž tímto výrokem prezentoval, že stupidita ve své kondenzované podobě je schopná blížit se svou hustotou neutronové hvězdě. Toto kratičké souvětí v podstatě nelze nijak vstřícně interpretovat. A protože chlap, který si do huby bere oběti znásilnění za účelem nasbírání levných "mámtě" bodíků od svých kumpánů je mi z hloubi duše odporný, zajdu až tak daleko, že nenazvu jenom tento výrok hloupým, nazvu i Romana Kříže hloupým, stejně tak jako všechny, kdo mu k tomu žvástu naklikali plusy.

V první řadě je to falešná analogie. Legislativní zákaz kouření v restauracích je relativně malým omezením malého množství lidí a může jim způsobit maximálně mírné nepohodlí - musí v průběhu veřera v hostinci občas vyjít ven, aby si šlukli svou dávku drogy. Nic, s čím by se nebylo možné vyrovnat. Není to žádným způsobem analogické svévoli psychopatického/sociopatického jedince, který naruší cizí fyzickou svobodu proti jejich vůli a způsobí jim mnohdy dlouhotrvajcí fyzické/psychické trauma a končící často smrtí oběti. Určité omezení legislativních svobod za účelem rozšíření reálných svobod je v každé lidské společnosti a je nezbytné pro její fungování. Nemáme svobodu srát na veřejnosti, nemáme svobodu pouštět v noci nahlas hudbu, nemáme svobodu prodávat jed jako lék, nemáme svobodu jezdit na silnici vlevo i kdyby se nám chtělo, a zejména nemáme svobodu omezovat svobodu jiných za účelem vlastního uspokojení čehokoliv.

V druhé řadě to obsahuje prvky non sequitur, protože zde prezentovaný závěr nikterak logicky nevychází z premis v článku, a současně je to ignoratio elenchi - uzenáč, protože je to výrok úplně mimo mísu.
______________

Socialisté. Vždy počítají úplně jiné rovnice, než ty, co jsou na tabuli.
Za tuhle perlu blbosti jsem nesmírně rád, protože obsahuje debatní faleš, jež mi doposud ve sbírce na blogu chyběla. Jedná se o tzv. otrávení studny, jehož se autor dopustil prvním slovem.

Otrávení studny je specifická forma ignoratio elenchi, konkrétněji ad hominem, a to tehdy, je-li použito na počátku debaty místo argumentu. Cílem použití této debatní falše je hned zpočátku diskreditovat oponenta v očích svých i ostatních, co kdyby jeho argument mohl vypadat přesvědčivý.  Otrávení studny tak často bývá formou psychologického distancování se od argumentujícícho, což slouží coby racionalizace  - dotyčný se může cítit ospravedlněn v tom, že ve skutečnosti vůbec neargumentuje a neoslovuje jádro pudla. Víceméně je to ubohý, intelektuálně naprosto impotentní výkřik do tmy.

V tomto konkrétním případě se jedná i o ukvapený závěr (secundum quid), kdy z žalostně malého objemu dat (velmi pravděpodobně dle jednoho článku o jedné jediné legislativní záležitosti) je vydedukováno mé celé politické zaměření.

No a samozřejmě tento bezobsažný výkřik obsahuje skryté ad hominem. Pochybuji, že autor myslel slovo "Socialista" v pozitivním, nebo dokonce i pouze deskriptivním významu, bylo to míněno coby urážka. Toto není pouhá spekulace, nýbrž to logicky vyplývá s druhé věty v komentáři, v níž je naznačováno, že jsem ignorant nerozumící matematice.

Což má samozřejmě pravdu, protože on to říká, protože můj článek je špatná matematika, protože on má pravdu...

Pst. Hlavně to nikde neříkejte, ať se to nedozví můj šéf.
______________

Medial
...Tento konkrétní problém je ještě relativně banální, paralelní argumenty může ovšem někdo jiný použít například v prosazování kroků na zákaz automobilismu ve městech, v rámci něhož umírají neviní lidé z řad chodců, zákaz vyprávění vtipů o Mohamedovy, jelikož mohou urazit něčí víru, nebo zákaz vánočních trhů, protože nevzhledné stánky se mohou protivit estetickému cítění sofistikovanější části společnosti. Takovéto argumenty na absolutní zákaz čehokoliv ve prospěch zájmů určité skupiny lidí proti zájmům skupiny jiné se dají použít téměř libovolně. Začíná to zákazem provozu kuřáckých restaurací a končí to peklem kolektivistické společnosti...
 Zato tohle mi radost neudělalo žádnou. Argumentace šikmou plochou už tu byla.

Plus kde ve článku, a vůbec, kde na celém blogu, argumentuji pro absolutní zákaz čehokoliv? Zákaz kouření v restauracích (a na veřejnosti, s výjimkou designovaných míst) není absolutní zákaz. Je to mírné legislativní omezení toho, kde a jak smí kuřáci svou drogovou závislost saturovat tak, aby tím neobtěžovali, neomezovali a neohrožovali ostatní. Pití alkoholu je také regulované - nesmí se pít na pracovišti, před a při obsluhování strojů či jízdě autem, nesmí se podávat nezletilým (i když poptávka na trhu tu zcela určitě je) - a tyto regulace nepředstavují "absolutní zákaz".

Stanovuje to pouze pravidla škodlivého chování, které není nijak regulováno. Jenom pro informaci, jsem i pro povolení marihuany a i pro určitou legalizaci tvrdých drog, včetně opiátů, protože jsou všechny v podstatě méně škodlivé, než legální alkohol.

Ovšem legální nerovná se neregulované. Společnost by měla obsahovat mechanismy chránící lidi před chybami/špatnými volbami ostatních a i mechanismy umožňující lidem napravit jejich chyby/špatné volby. Uznávám právo jednotlivce nakládat se svým tělem, jak uzná za vhodné. Za podmínky, že tak bude činit způsobem, který nepoškozuje a neomezuje ostatní.
______________

kdyby existovalo 100% kuřáckých restaurací, pak by to asi byl pro nekuřáky problém, ale to se zase z logiky věci nemůže stát...takže se tu mlátí prázdná sláma, která má obhájit neobhajitelné - protože nekuřák má dnes možnost jít jinam, paušální zákaz kuřákům možnost volby vezme
Vždycky si musím zhluboka povzdechnout, když někdo v článku oponuje vlastní přestavě toho, co si myslí, že si myslím, místo toho, co je skutečně napsáno.

Můžeme se bavit o tom, jaká míra jaká forma omezení je akceptovatelná z hlediska kuřáků i nekuřáků (čili celé společnosti), ale 0% omezených je iluzorní, přímo dětinsky naivní představa, která prostě nemůže být nikdy realitou.

Žiju ve městě, kde je 0, slovy nula, nekuřáckých restaurací podle mých posledních informací. Ne, že bych já osobně do restaurací chodil, ale nejsem jediný nekuřák v tomto městě. A všichni nekuřáci v tomto městě mají přesně nulový výběr. Že se nemůže stát, že existuje 100% kuřáckých restaurací? Globálně, celosvětově ne. Možná ani celorepublikově. Ale v určitých oblastech v okruhu dostupnosti velké řady lidí? Zcela určitě ano. Bylo by možné i spočítat pro toto pravděpodobnost, ale proč se s tím namáhat. Statistika nuda je, má však cenné údaje - ovšem evidentně pouze pro některé.

Alois Sečkár - více číst, méně plácat nesmysly, a svět bude lepší místo.
 _________________

Závěrem, bych jenom dodal, naposledy, k úvaze skutečnost, která zjevně je pro některé lidi nepochopitelná, ač už jsem ji vysvětlil nejméně třikrát.

Hypotetický scénář 1 - nekuřácká restaurace:
Do hospody vstoupí deset lidí, z nich tři kuřáci. Všichni usednou k jídlu, nají se a pak si povídají u piva. Všichni se občas omluví na toaletu. Kuřáci se jednou za hodinku omluví na pět minut na cigaretu.

Kuřáci jsou omezeni v tom, že nemohou kouřit u stolu, ale kouřit mohou - pouze ne v přítomnosti nekuřáků a zaměstnanců restaurace, kteřým by tak škodili. Jsou omezeni v tom, kde mohou kouřit, ale stále mají možnost tak učinit - pouze za cenu pár kroků a ztráty chvíle konverzace, ekvivalentní pauze na toaletu.

Hypotetický scénář 2 - kuřácká restaurace:
Do hospody vstoupí deset lidí, z nich tři kuřáci. Všichni usednou k jídlu, nají se a pak si povídají u piva. Všichni se občas omluví na toaletu. Kuřáci si jednou za hodinku zapálí cigaretu.

Nekuřáci nemají žádnou možnost zůstat nekuřáky, za žádnou cenu, kromě kompletního a úplného vynechání celého posezení v restauraci. Nebo přesvědčení svých kuřáckých kamarádů, aby navzdory neexistenci zákazu chodili se svým smradem ven jako ve scénáři 1 z prosté lidské ohleudplnosti ke svým nekuřáckým kamarádům a zaměstnancům restaurace. Bylo by krásné, kdyby všichni kuřáci byli tak uvědomělí, že by takto činili sami od sebe.

Stačí ovšem jeden jediný kuřák, který se přesvědčit nedá, a může být i u sousedního stolu, a je to v háji. A podle reálného stavu našich hospod jich je více než jeden v každé hospodě.

Tímto končím a jdu se věnovat jiným věcem.

21 komentářů:

 1. Zdroj pro vaše tvrzení by nebyl? Říkáte, že volný trh to vyřeší, kde máte data pro vyvození tohoto závěru? Ještě mi nikdo nikdy žádná neprezentoval. Já mám na blogu na toto téma čtyři články prošpikované odkazy. Tento poslední byl pouze pokusem zjednodušit a abstrahovat závěr, který už jsem tady dávno hájil za citování vědeckých studií a reálných příkladů.

  Vy mi do dáte tvrzení "volný trh to vyřeší lépe než regulace" a basta. To nemohu akceptovat jen na základě vaší autority a spekulací. Tak do toho, dodejte data.

  OdpovědětVymazat
 2. Za předpokladu (1) dostatečně silné poptávky po určité službě a (2) podmínek, které umožňují relativně snadný vznik konkurence na straně
  nabídky vzniká vždy trh, který danou poptávku uspokojuje nejlepším možným způsobem. Na tom je postaven celý kapitalismus. Oba tyto předpoklady jsou v našem případě splněny. S rostoucím povědomím o škodlivosti pasivního kouření (a právě v této oblasti by měla být vyvíjena největší aktivita) se poptávka po nekuřáckých prostorech nepřehlédnutelným způsobem zvyšuje a zároveň
  není nijak obtížné založit si nekuřáckou restauraci. Nemluvíme zde o obskurním prostředí, které nahrává monopolům (energetika) nebo neférově manipuluje poptávku (výrobci hraček, kteří reklamou působící na psychiku dětí). Dále doplňuji své anekdotické svědectví o situaci v Olomouci, kde nekuřácké restaurace namnoze vznikají a to dokonce přetvořením bývalých restaurací kuřáckých.

  Vám toto stačit nebude protože chcete jasná data, kontrujete tvrzením, že tržní přizpůsobení není okamžité a navíc tu máme situaci na vsi, kde může opravdu vzniknout restaurační monopol, jenž se na subtilní potřeby svých zákazníků nebude muset ohlížet. Svým způsobem váš postoj chápu, jste zřejmě extrémní odpůrce kouření, jen se mi zdá, že jste na ten trh rezignoval až příliš rychle. A pokud v tomto případě, tak ve kterém dalším? Ale to už je zase ta šikmá plocha :-)

  Je to již naše druhá debata na toto téma, jdu teď definitivně od toho. Mějte se.

  OdpovědětVymazat
 3. Označil jsem vás za socialistu, protože svou tezi stavíte na společenském prospěchu a ignorujete liberální pohled na věc, který dává právo rozhodovat v první řadě majiteli a jeho zákazníkům dává právo se svobodně rozhodnout, zda jeho služeb využijí nebo ne - sami si spočítají, zda náklady na danou transakci převáží či nepřeváží případný výnos.

  Označil jsem vás za socialistu, protože "socialismu (z latinského socialis družný, společenský) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví."


  Označil jsem vás za socialistu, protože svými rovnicemi o "společenském" dobru do této definice spadáte.

  Ještě bych vás mohl označit za utlitaristu, jestli vám je pojem socialista tak odporný, ale to na věci nic nezmění. Ani to, že mou větu označíte za "perlu blbosti", čímž naznačíte, že jsem blbý a sám se tak dopustíte toho, co na mě kritizujete. ;-)

  OdpovědětVymazat
 4. Reaguji na "Nemáme
  svobodu srát na veřejnosti, nemáme svobodu pouštět v noci nahlas hudbu,
  nemáme svobodu prodávat jed jako lék, nemáme svobodu jezdit na silnici
  vlevo i kdyby se nám chtělo, a
  zejména nemáme svobodu omezovat svobodu jiných za účelem vlastního
  uspokojení
  čehokoliv."

  To je hloupá manipulace. Na veřejném prostoru pochopitelně určuje pravidla vlastník, tedy stát. prodávat jed jako lék je evidentní podvod a zřejmě navíc pokus o újmu na zdraví. I na soukromém prostoru (hospoda) určuje pravidla vlastník. Může si tedy stanovit, že naopak nechce, aby k němu chodili nekuřáci, nebo že všichni hosté musí mít na hlavě sombrero. Nesmí dojít ke klamání, kdy se host domnívá, že vstupuje do nekuřáckého prostoru, aby v příštím okamžiku byl přidušen kouřem.

  OdpovědětVymazat
 5. Vaše vidění politického názoru jedince podle šablony "kdo není se mnou, je proti mě", je naivně černobílé a simplistické.


  Nepovažuji slovo "socialista" za urážku (na rozdíl od Vás), pouze poukazuji na to, jakým stylem jste jej použil. Člověk může být totiž pro sociální řešení jednoho problému a liberálně kapitalistické řešení jiného problému. Nebo může být zastánce kompromisního řešení.  Vůbec neoslovujete problémy nastíněné ve článcích. Proto jsem váš výrok označil za blbý. Nedodáváte žádné informace k zamyšlení, žádná data k analýze, nic.  Označím-li výrok za blbý, nenaznačuji tím, že je jeho autor blbý. Výslovně jsem tuto distinkci zmínil ve více článcích na blogu.


  Tady buď mluvte k věci, nebo mluvte jinde.

  OdpovědětVymazat
 6. Není soukromé jako soukromé. Přečtěte si předchozí články na toto téma. Tento váš argument tam byl rozebrán.

  OdpovědětVymazat
 7. Ehm, tabákový průmysl také reklamou působí na psychiku lidí a mládeže.

  OdpovědětVymazat
 8. S dovolením, nejste jistě takový klasik, aby bylo možno předpokládat, že Vaši čtenáři jsou obeznámeni i s předchozí tvorbou. Pokud skutečně máte pádný argument pro Vaše tvrzení "není soukromé jako soukromé", pak patří i do tohoto článku. Takto to působí velmi hloupě.

  OdpovědětVymazat
 9. Nejsem klasik, to máte pravdu. Ale na svůj předchozí článek na toto téma jsem ve svém současném článku odkazoval. Tímpádem nemáte žádnou výmluvu pro svou lenost.

  OdpovědětVymazat
 10. Vykládejte pohádky jiným. Způsob, jakým jste napsal svůj první komentář zcela jasně indikuje, že jste slovo socialista nemyslel jako deskriptivní výraz. Vaše post hoc racionalizace to teď nezachrání.

  Kdybyste skutečně četl články a moje reakce na komentáře lidí, kteří na rozdíl od vás reagovali na jejich obsah s rozumnou polemikou, všiml byste si, že se tam v komentářích objevily alternativy k zákazu, jež jsem v žádném případě nesmetl šmahem pod stůl "kvůli svému světonázoru".

  Kde konkrétně, a koho, označuji za "nevzdělance" či "stupida"? Víte, to, že nevybíravou kritiku stupidního výroku interpretujete jako útok na osobu je váš problém, ne můj.

  Nějaká svoboda - jak jsem demonstroval - je vždy omezena, když ne na papíře, tak kontextem reality.

  Proč má podle vás svoboda hostinského mít kuřáckou hospodu přednost před svobodou zákazníka mít jistotu, že se v případě potřeby může najíst a nemusí mít obavy z toho, že bude stát shodou náhod před volbou zůstat o hladu nebo dýchat karcinogenní smrad? Proč má svoboda hostinského mít přednost před svobodou jeho zaměsntanců nebýt postaveni před volbu být bez práce nebo si nechat poškozovat zdraví bez adekvátní kompenzace za toto riziko?

  Podle jakého měřítka a jakých kritérií určujete, jaká a čí svoboda má přednost?


  Podle jakých dat usuzujete, že váš libertariánský světonázor, je objektivně dobrý a vede k funkční a zdravé společnosti?

  OdpovědětVymazat
 11. Tržní prostředí jako takové mne neodpuzuje, ale je nutné jej regulovat aby nedocházelo k jeho deformaci monopolizací, dezinformací, propagandou. A myslím si, že by lidé měli být chráněni před špatnými volbami jiných.

  O politice psát nebudu. Stačí, co už jsem napsal: http://hic-est-charly.blogspot.cz/2013/01/jedno-dulezite-proc.html

  OdpovědětVymazat
 12. Já vám nebudu nic vymlouvat, protože jste zjevně přesvědčený, že jsem vás tím socialistou chtěl urazit. To je čistě váš problém, ne můj. ;-)


  Já mám také alternativu k zákazu. Nezákaz. Jenže to není něco, co by vás zajímalo, tak o čem se bavíme?


  Svoboda je vždy omezena tak, jak ji chceme omezovat. Vy chcete omezit kouření, protože je to pro vás výhodné, proto si hledáte důvody, které váš názor podpoří. Nic víc v tom není a všechny ty wannabe chytré povídačky o procentech jsou jedním z těch důvodů.


  Svoboda hostinského mít kuřáckou hospodu je dána vlastnickým právem. Buď ho respektujeme nebo nerespektujeme. Nemůžeme si hrát na respekt k vlastnickému právu a zároveň určovat hostinským, jaký typ hospody mají provozovat. Vaší svobodou jako zákazníka je jednoduše kuřácký podnik NENAVŠTÍVIT. To je vaše právo, vaše svoboda jít jinam a rozhodovat se čistě za sebe. To není o přednosti svobod, to je o smluvních vztazích. Tak jako vstupem do autobusu konkludentně souhlasíte s pravidly přepravce, souhlasíte vstupem do hospody s pravidly majitele, a to platí i pro zaměstnance. Nemůžete přijít a říci, že chcete pravidla měnit, aniž byste navrhl nějakou jinou smlouvu, která bude pro majitele výhodná a na kterou by DOBROVOLNĚ přistoupil. Není to přednosti svobod, nýbrž o dobrovolnosti.


  Někde jsem tu četl, že nejvíc vás trápí nedostatek nekuřáckých podniků ve vašem okolí. Soudím, že to bude jádro problému, protože lidé jako vy chtějí měnit pravidla podle toho, jak jim se to hodí do krámu. Vy jste jako člověk, který by rád chodil na dechovku, ale všude v okolí jsou jen rockové kluby, které navíc nedodržují hlukové hygienické limity. A proto žádáte, aby se všechny rockové kluby změnily na tančírny s dechovkou. Kuřácká a nekuřácká hospoda jsou dva různé typy podniků, stejně jako rockový klub a tančírna s dechovkou. Chtít po jiných, aby se přizpůsobili vám jen proto, že je vám zatěžko přistoupit na jimi navržené smluvní podmínky, je arogantní a je jedno, jak libími slovy to okecáváte.


  Já svůj světonázor považuji za dobrý úplně stejně jako vy ten váš, socialistický. Nemyslím, že by byl lepší nebo horší, je jen jiný, vychází z jiné podstaty a svým apelem na princip neagrese a respektování individuality je mi bližší. Je mi jasné, že to je ideál a nic nemá k ideálu tak daleko jako realita, nicméně to je směr, kterým jsem se rozhodl jít.

  OdpovědětVymazat
 13. Já chci omezit kouření, protože je škodlivé.

  Naposledy vás vyzývám, abyste se vyjadřoval k věci, a především, abyste nelhal. Výslovně zmiňuji, že do restaurací nechodím. Rovněž jsem výslovně u jiných komentátorů uznal, že jejich alternativy k zákazu mají hlavu a patu. Nařkl jste mne, že lidi nazývám nevzdělanými (to je někdy pravda, ale ne nikde u této konkrétní problematiky) a stupidy.

  Vaše analogie s autobusem je chybná, protože vstupováním do autobusu se člověku nestává žádná automatická škoda, ať už tam vstupuje coby zákazník či zaměstnavatel. Ditto pro tančírny. Na rozdíl od kuřácké restaurace, kde každému, kdo vstoupí je poškozováno zdraví. Tuhle proměnnou nějak ignorujete.  Na základě jakých objektivních kritérií považujete právo vlastnické za nadřazené právu zaměsntance na zdravé pracovní prostředí a zákazníka na zdravou službu? Nebo snad uznáváte i právo majitelů restaurací aby neuklízeli v kuchyních a nedezinfikovali?  Jestli zase místo odpovědi na otázky budete uhýbat a zasírat debatu sáhodlouhými falešnými analogiemi mimo mísu, zabanuji vás. Hřejivý pocit vítězství v debatě si klidně užijte, já nejsem povinnen vám tady poskytnout plácek pro plácání nesmyslů. Nic jsem se od vás nedozvěděl a nenaučil.  Jistě chápete, že psaním do komentářů na tento blog jste konkludentně akceptoval pravidla chování na tomto blogu a mé právo je vymáhat.

  OdpovědětVymazat
 14. Jistě, omlouvám se. Zmínil jste, že osobně do hospod nechodíte, to jsem přehlédl, nicméně nulový počet nekuřáckých restaurací i tak uvádíte jako argument. A ten argument stále nepovažuji za validní. Hospoda není nic, co by člověk životně nutně potřeboval. Nula nekuřáckých hospod v okolí pro mě znamená nula hospod, čímž to pro mě končí. Nemám kam jít a hotovo. Nemám potřebu rozhodovat, kolik hospod v mém okolí musí být.


  Myslím, že nadávek do hlupáků a blbců je ve vašem aktuálním článku víc než dost. Pokud mi chcete tvrdit, že to tak není, že špatně vidím, že špatně intepretuju, že jsem vás nepochopil, lžete do kapsy leda tak sám sobě. Nicméně je fakt vtipné, že nazvat někoho hlupákem vám nedělá problém a dokonce v tom ani nevidíte nadávku, avšak socialistu považujete za urážku.


  Moje analogie s autobusem je perfektní, protože jde o princip, kterým je transakční smlouva. Navíc, i v autobusu vám může nastat libovolná újma, vyplývající z velkého množství lidí. Můžete omdlít, můžete být v panice ušlapán, můžete být napaden nožem, okraden... Navíc jste si spletl analogie. Tančírna rovná se nekuřácká restaurace, rockový klub rovná se kuřácká restaurace. Pravidelnými návštěvami v hlučném prostředí rockového klubu si můžete nenávratně poškodit sluch, nemluvě o zaměstnancích. Zakážeme tedy rockové kluby? A co diskotéky?


  Pokud nechápete analogie, řekněte to rovnou a nechte si invektivy od cesty. Já nemám důvod vás cokoliv učit. Nazval jste mou větu perlou blbosti, měl jsem tedy potřebu se ozvat. Řekl jsem svůj názor, vy jste se mnou nesouhlasil, tečka. Pokud vás moje reakce trápí, řekněte to přímo a skončili jsme. Ta omáčka okolo je zbytečná.

  OdpovědětVymazat
 15. V mém článku není dost nadávek do hlupáků či blbců. Je tam jedna, a to na člověka, který použil znásilnění coby způsob jak se vyhnout argumentaci.

  "i v autobusu vám může nastat libovolná újma" v odpověď na moje "vstupováním do autobusu se člověku nestává žádná automatická škoda, ať už tam vstupuje coby zákazník či zaměstnanec." už je blbost tak do nebe volající, že vám vysloužila ban. Není možné si jen tak vyměnit kvantifikátor "automatický" za "libovolný" a myslet si, že vám to projde.  Sbohem.

  OdpovědětVymazat
 16. Sorry, ale tuhle odpověď jsem si nemohl nechat ujít, protože demagogie jako je ta vaše, ty já mám nejraději.


  Pokud tvrdíte, že vstupem do kuřácké restaurace automaticky nastává člověku újma, dopouštíte se lži. Musel byste to něčím podpořit, ideálně nějakou studií, ale takovou nenajdete. Jednak i v nekuřácké restauraci se může (překvapivě) nekouřit, druhak přímý vliv zakouřeného prostředí na zdraví člověka nepotvrdí nikdo, natož aby vám dal štempl, že ty obtíže máte ze zakouřené hospody a ne třeba ze splodinami zamořené ulice.


  Byl jsem upozorněn, že je s vámi těžká, až nemožná diskuse, ale že jste až takový arogantní kokot, to jsem skutečně nečekal. A to považujte za urážku.


  Sbohem.

  OdpovědětVymazat
 17. Správně. A teď ještě přijít na to, k jaké deformaci a propagandě dochází v případě, že někdo otevřel restauraci a označil ji štítkem kuřácká, přičemž s touto skutečností obeznamuje i zaměstnance, které pro práci zde najímá. Být to v době, kdy jediným restauračním řetězcem byla státní společnost Restaurace a jídelny, dalo by se mluvit alespoň o té monopolizaci, to však dnes nepřichází v úvahu.

  Jde o něco jiného. V minulém komentáři jste naznačil, že vám vadí, když do kuřáckých restaurací chodí lidé ovlivnění propagandou výrobců tabáku. Tímto sdělením mimochodem, zdá se, odhalujete svůj pravý cíl, kterým je tendence napravovat chybnou volbu těch, jenž se rozhodli nebo byli indoktrinování ke kouření. Existence kuřáckých restaurací se náhle jeví pouze jako symptomem tohoto hlubšího problému.

  Jinak řečeno, máte zájem vnutit svoji etiku a životní styl jinému člověku tím, že omezíte možnost jeho volby, z čehož vás podezřívá i
  lokutus v jednom komentáři níže. Jste si opravdu jistý, že tomu tak není? Že nemáte
  v zájmu vychovávat lidi prostřednictvím omezení možností jejich výběru, které
  by se jim jinak dostávaly?

  Člověče přiznejte se konečně. Jste v tom zapletený až po krk a dřív nebo později to z vás stejně někdo dostane :-D

  OdpovědětVymazat
 18. Ano, operujete ve svém zdůvodnění pojmem "veřejný objekt se soukromým vlastníkem", což je oxymoron. Nic takového neexistuje. Máte namysli "veřejně přístupný objekt". Veřejné je to, co je (spolu)vlastněné veřejností. Kolektivizace soukromého majetku je obyčejný komunismus. Podobně byste si mohl otevřít třeba soukromou veřejně přístupnou střelnici a hygiena by Vám ji zakázala, protože "je tam kravál".

  OdpovědětVymazat
 19. Přečtěte si to znovu. Oponujete něčemu, co bylo v článku vzato v potaz.

  OdpovědětVymazat
 20. Nikoliv, poukázáním na reklamy jsem reagoval na vaše "že nemluvíme o prostředí, které neférově manipuluje poptávku". Mluvíme o prostředí, které neférově manipuluje poptávku. Vy jste naznačil, že neférová manipulace poptávky není v pořádku, já pouze souhlasil a poukázal na to, že se to vztahuje i na tuto konkrétní situaci.

  Mám pocit, že sám nevíte, co chcete, a jenom se snažíte debatu zašmodrchat.

  Mimochodem "Rozhodli se být indoktrinováni" je blbost. Indoktrinace není "rozhodnutí". A "dospělý" neznamená "jeden jako druhý" a i když máme legální hranici osmnáct let, osmnáctiletí stále ještě nejsou psychicky zcela vyspělí a je rozsíl mezi mentální vyspělostí jak mezi osmnácti a třicetiletými, tak v rámci osmnácti nebo třicetiletými.

  Svět není černobílý a je třeba brát v potaz nuance.

  Co se zaměstnanců týče, tam jsem svoje stanovisko vysvětlil jasně i vám. Neuznávám právo zaměstnavatele zneužívat své síly a nutit zaměstnance v podmínkách zbytečně poškozujících jejich zdraví. Papírový nebo jiný souhlas zaměstnance je zcela irelevantní, protože nelze zaručit, že zaměstnanec má reálnou volbu nesouhlasit. To je například jedna deformace - je-li nabídka práce nižší než poptávka (což je téměř vždy), poměr sil při vyjednávání je ve prospěch zaměstnavatele.

  Ale proč se opakuju?

  Konec debaty, točíme se v kruzích. Nebudu vám vysvětlovat co už jsem vám vysvětlil a co vy nechcete chápat.

  OdpovědětVymazat
 21. Téma zavřeno, nepřináší nic, co už nebylo řečeno, a já se chci věnovat taky jiným záležitostem.

  OdpovědětVymazat