sobota 12. března 2011

Mimozemšťaní? Ehm, spíš ne než jo.

Minulý týden vyšel na novinkách článek "Máme důkaz o existenci mimozemského života, oznámil vědec NASA". Jakkoliv bych si moc přál, aby to byla pravda, už sám titulek ve mně vzbudil skepsi. Proč říkat, že to "oznámil vědec NASA"? Působilo to na mne jako appeal na autoritu - a nejspíš to tak bylo i míněno.

Při čtení článku mne uhodilo do očí, že příslušný "objev" širší veřejnosti poprvé představily americké FoxNews. To nebyl dobrý signál, protože FoxNews jsou asi tak věrohodné jako, ehm, novinky.

Obul jsem si tedy teplé ponožky a vydal se na tůru po internetu. Databáze vědeckých publikací našly kulové, ale google nakonec našel jiné články a z nich jsem se dostal přímo na onu originální publikaci, v níž pan Hoover zveřejnil svůj objev. A nejedná se o žádnou publikaci, nýbrž o pouhou internetovou stránku, byť se vznešeným jménem "Journal of Cosmology", neboli "Časopis kosmologie".

Při čtení dostupných informací - ještě než jsem začal číst samotnou publikaci - mne zarazilo několik věcí. Například s velkým haló proklamované "článek byl zaslán 100 expertům a 5000 vědcům k nahlédnutí a kritice". To jako nebyl článek podroben řádnému peer review před publikací? Dále slib, že budou zveřejněna "pro i proti stanoviska" mi připadal tak trochu zbytečný - to by mělo přeci být samozřejmostí. Nicméně nenechal jsem se odradit a po menším (sotva hodinovém) souboji s tiskárnou jsem si vytiskl celý článek a po kouskách ho v průběhu týdne četl.

Nyní bych měl říct, že nejsem astrobiolog, ani žádný jiný -olog. Nejsem vědátor, ani šílený, ani normální. Nicméně určitý základní vědecký trénink jsem v průběhu svého života obdržel a jistou formou aplikace vědecké metody se i živím. Můj názor na tento článek tudíž není v žádném směru směrodatný, nicméně domnívám se, že není ani bez ceny.

Vynechám detaily článku - koho zajímají, může si přečíst přímo článek - a zmíním jen své výhrady k němu.


První opravdu, ale opravdu ošklivý nepěkná věc, již jsem zaregistroval, byl onen obrázek, publikovaný na novinkách (a i jinde). Jedná se totiž o obrázek nikoliv domělých mikrofosilií, nýbrž o obrázek současného živého mikroorganismu Titanospirilum velox, který ve svých buňkách uskladňuje mikroskopické hrudky síry. A v meteoru byl nalezen asi čtyřikrát větší(!) shluk hrudek síry, než je tento mikroorganismus, který svým tvarem připomíná zkroucenou tyčinku. S ohledem na to, že síra má i amorfní formu, není toto o nic impresivnější "důkaz" existence mimozemského mikroba, než je obrázek Ježíše na připáleném toustu důkaz existence Boha spasitele. A i když to, že média převzala obrázek skutečného mikroba ale nezobrazila k němu i onu hrudku síry vypovídá více o novinářích, než o vědeckém článku samotném, současně to naznačuje, že ona podoba není až tak impresivní - některé obrázky Ježíše na spáleném chlebu jsou mnohem přesvědčivější.

Druhá věc, která mne při čtení trkla do očí, byl argument neznámem. Výzkum byl prováděn na tzv. uhlíkových chondritických meteoritech, které obsahují velké množství organických látek. Na zemi jsou tyto látky prokazatelně prakticky výhradně produktem živých organismů - uhlí, ropa atd. Nicméně to neznamená automaticky, že i v těchto meteoritech jsou produktem živých organismů jak článek naznačuje. Znamená to pouze, že organické látky mohou možná vznikat ve vesmíru i jinak - ostatně, pokud ve vesmíru měl vzniknout život (ať už na Zemi či jinde) bez zásahu od všemocného Bráhmy, tak organické látky musí nevyhnutelně někdy vznikat i jinak a nelze je a priori používat jako důkaz vzniku mimozemského života. I když je lze používat jako indikátor možnosti vzniku mimozemského života. Ovšem mezi "mohlo být" a "bylo" je dosti velká významová propast.

Nejsilnější uváděný důkaz jsou údajné mikrofosilie sinic. Článek ukazuje vláknité struktury s blíže nespecifikovaným minerálním složením (kromě extenzivního důkazu, že se nejedná o kontaminaci, kterýžto jsem ochoten akceptovat, neb na mé výhradě k jeho validitě to nic nemění). Tyto struktury se formou podobají některým živým druhům sinic rodu Calothrix, jejichž mikrofotografie jsou rovněž přiloženy. Ale - proč srovnávat tyto struktury s živými organismy? Proč, jedná-li se o údajné fosilie, se nepokusit najít známé a prokazatelné mikrofosilie, které se jim podobají? Proč práci nekonzultovat s odborníky na mikrofosilie? Tyto otázky se mi v průběhu čtení honily hlavou a možné odpovědi v žádném případě nedodávají tomuto objevu na věrohodnosti. Už jenom to, že si tyto otázky lze položit v mých očích tento objev značně dehonestuje.

V průběhu týdne se pak staly další zajímavé věci související s tímto. NASA se od objevu distancovala - výzkum nebyl proveden v rámci organizace, nebyl podroben řádnému peer review (vlastně byl - ale v "International Journal of Astrobiology" kde byl zamítnut) a jedná se o soukromý projekt pana Hoovera. Journal of Cosmology navzdory bombastickým tvrzením o tom, že zveřejní jak pro tak proti komentáře k článku, vydal oficiální prohlášení, v němž kritiky tohoto článku označil za "teroristy vědy" a "cvoky". Po pár dnech toto prohlášení v tichosti přepsali a změnili kompletně jeho text. Originální text je ovšem dosud k nalezení na různých vědeckých blozích - např. Pharyngula a Sandwalk.

V tu chvíli mne celá záležitost přestala zajímat a se smutkem jsem usoudil, že se bohužel nejspíš jedná o jednu z těch záležitostí, kdy přání bylo otcem myšlenky. Někteří lidé si holt si tolik přeje najít důkazy o něčem, že je vidí i tam, kde nejsou. A jediné, čeho je tento článek důkazem, je, že ani profesionální vědci vůči této veskrze lidské chybě nejsou zcela imunní - i když vědecká komunita jako taková imunní naštěstí je.

Zdroje:

1 komentář:

  1. No, oni američtí "vědci" často sepíšou kdejakou kvalitní Sci-fi (zvláště ti z nasa), a někteří se ji snaží podstrčit lidem jako realitu. Už jen tvrzení amerického vědce - Jsme ve vesmíru sami - potvrzené tím, že to řekl on sám ... to jsem se také jednou nasmál.

    Nicméně k tématu - věc, o které jsem docela dlouho sháněl informace a zjišťoval, zda je pravdivá (a po pídivém pátrání zjistil, že je), tak změřeno bylo, že na Titanu existují organické látky, a ve velkém - zvláště na pólech ... doslova uhlovodíková jezera se na něm vyskytují (avšak ne voda, ta zřejmě pouze podpovrchem).
    Dále bych dodal, že na něm jsou také měřitelné emise methanu (jaké by se očekávaly od živých organismů), bohužel však toto není potvrzeno, jelikož se může jednat i o meteorologický jev na Titanu.

    OdpovědětVymazat